Arbejdsmiljøledelsessystemer (S-803)

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelsen af internationale standarder inden for arbejdsmiljøområdet.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lise Aagesen 1635X489
Næste møde
27 apr

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39966328

Arbejdsområde

Udvalget deltager meget aktivt i det internationale standardiseringsarbejde under ISO/TC 283, Occupational health and safety management systems, hvor Danmark har været med helt fremme i udviklingen af den nye internationale ledelsesstandard for arbejdsmiljø ISO 45001, Arbejdsmiljøledelsessystemer, som blev udgivet marts 2018. Formanden for det danske udvalg, Kristian Glæsel ledede den internationale arbejdsgruppe bag ISO 45001 og engagementet fra dansk side har været stort. Der er således sat et markant dansk fingeraftryk i forbindelse med tilblivelsen af ISO 45001.

Med færdiggørelsen af ISO 45001 er blikket, på den internationale bane, vendt mod udviklingen af flere standarder inden for arbejdsmiljø, og på nationalt plan mod udbredelse af kendskabet til ISO 45001 og fordele ved implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem.

Der er under udvalget oprettet 4 undergrupper:

 • Psykisk arbejdsmiljø: Her arbejdes på en international standard for psykisk arbejdsmiljø, som forventes færdig ultimo 2021. Udkast til standard kommer på høring efteråret 2020

 • Implementeringshåndbog: Der er på internationalt plan udarbejdet en implementeringshåndbog for SMV’er. Det er ønske at udarbejdet en nationalt håndbog med dansk fokus. Første møde i denne gruppe er den 24. september 2020.

 • KPI’er for arbejdsmiljøledelse: Der påtænkes iværksat arbejde med en national standard for KPI’er for arbejdsmiljøledelse. Sideløbende er det forventningen at der opstartes et internationalt arbejde med en standard for KPI’er for arbejdsmiljø.

 • HR: Udvalget har for nyligt lagt standarder for HR ind under vores portefølje.  I denne gruppe er standarder for HR forankret.

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalget at flere virksomheder og øvrige brugere deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for arbejdsmiljø. Der er således en stående invitation til deltagelse i vores udvalgsmøder.

Ønsker du at deltage i et udvalgsmøde, så send en mail til Lise Schmidt Aagesen på laa@ds.dk.

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i nye tiltag inden for arbejdsmiljøledelse. Du får ligeledes mulighed for at præge nye standarder og derved påvirke den internationale/nationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for arbejdsmiljø i både det danske udvalg, den tilhørende internationale komite og andre landes udvalg – deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde med arbejdsmiljøledelse. Læs mere om den internationale tekniske komité, der organiserer arbejdet, som det danske udvalg følger her:

Målgruppe

Myndigheder, virksomheder, arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer, certificeringsvirksomheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • ABB A/S
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • DNV Business Assurance Denmark A/S
 • Force Technology
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Glaesel HSEQ Management ApS
 • Per Aarsleff A/S
 • Red Barnet
 • Siemens A/S
 • VODA A/S
 • Aalborg Universitet

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.