Arbejdsmiljøledelsessystemer (S-803)

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelsen af internationale standarder inden for arbejdsmiljøområdet.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lise
Næste møde
11 maj

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39966328

Arbejdsområde

Udvalget deltager meget aktivt i det internationale standardiseringsarbejde under ISO/TC 283, Occupational health and safety management systems, hvor Danmark har været med helt fremme i udviklingen af den nye internationale ledelsesstandard for arbejdsmiljø ISO 45001, Arbejdsmiljøledelsessystemer, som blev udgivet marts 2018. Formanden for det danske udvalg, Kristian Glæsel ledede den internationale arbejdsgruppe bag ISO 45001 og engagementet fra dansk side har været stort. Der er således sat et markant dansk fingeraftryk i forbindelse med tilblivelsen af ISO 45001.

Det er forventningen, at ISO 45001, der er udarbejdet efter samme princip som ISO 9001 og ISO 14001, erstatter den meget populære standard OHSAS 18001 for arbejdsmiljøledelse. 

Med færdiggørelsen af ISO 45001 er blikket, på den internationale bane, vendt mod udviklingen af flere standarder inden for arbejdsmiljø, og på nationalt plan mod udbredelse af kendskabet til ISO 45001 og fordele ved implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem.

Der arbejdes pt på: 

 • En international standard for psykisk arbejdsmiljø som forventes færdig ultimo 2021 
 • En international implementeringshåndbog for SMV’er, der er forventes publiceret ultimo 2019.
 • Sideløbende med det internationale arbejde, ønsker udvalget at udbrede kendskabet til ISO 45001 og de fordele der er ved implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem. Der arbejdes på flere initiativer.

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalget at flere virksomheder og øvrige brugere deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for arbejdsmiljø. Vi inviterer således til deltagelse i næste møde i udvalget, som afholdes den 25. november 2019, kl. 9.30 - 13.30 hos Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn.

På dagsordenen for dette møde er udarbejdelse af kommissorie for udvalget og de nationale / internationale initiativer vi ønsker at igangsætte. Som noget nyt, følger udvalget arbejdet med standarder relateret til HR, under ISO/TC 260, Human resource management.

Ønsker du at deltage i et udvalgsmøde, så send en mail til Lise Schmidt Aagesen på laa@ds.dk.

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i nye tiltag inden for arbejdsmiljøledelse. Du får ligeledes mulighed for at præge nye standarder og derved påvirke den internationale/nationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for arbejdsmiljø i både det danske udvalg, den tilhørende internationale komite og andre landes udvalg – deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde med arbejdsmiljøledelse. Læs mere om den internationale tekniske komité, der organiserer arbejdet, som det danske udvalg følger her:

Målgruppe

Myndigheder, virksomheder, arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer, certificeringsvirksomheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Arbejdstilsynet
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • EWII A/S
 • Force Technology
 • Forsvarets Ejendomsstyrelse
 • Frederiksberg Forsyning A/S
 • Glaesel HSEQ Management ApS
 • Hartmann Consulting
 • Siemens A/S
 • Vicath Eq ApS
 • Aalborg Universitet
 • Aalborg Universitet, Department of Materials and P

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.