Arbejdsmiljøledelsessystemer (S-803)

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelsen af internationale standarder inden for arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsområde

Udvalget deltager meget aktivt i det internationale standardiseringsarbejde under ISO/TC 283, Occupational health and safety management systems, hvor Danmark har været med helt fremme i udviklingen af den nye internationale ledelsesstandard for arbejdsmiljø ISO 45001, Arbejdsmiljøledelsessystemer – Krav og vejledning til brug, som blev udgivet marts 2018. Formanden for det danske udvalg, Kristian Glæsel var leder af arbejdsgruppen og der har været stor dansk deltagelse i de internationale møder. Der er således sat et markant dansk fingeraftryk i forbindelse med tilblivelsen af ISO 45001.

ISO 45001, der er udarbejdet efter samme princip som ISO 9001 og ISO 14001, forventes at erstatte den meget populære standard OHSAS 18001 på arbejdsmiljøledelse. 

Med færdiggørelsen af ISO 45001 er blikket på den internationale bane, vendt mod udviklingen af flere standarder inden for arbejdsmiljø.

Der arbejdes pt på: 

 • En standard for psykisk arbejdsmiljø som forventes færdig ultimo 2021 
 • En implementeringshåndbog for SMV’er, der er forventes publiceret ultimo 2019.
 • Sideløbende med det internationale arbejde, ønsker udvalget at udbrede kendskabet til ISO 45001 og de fordele der er ved implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem, og der er igangsat flere initiativer.

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalget at flere virksomheder deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for arbejdsmiljø. Vi inviterer således til deltagelse i næste møde i udvalget, som afholdes den 3. maj 2019, kl. 10-15 hos Dansk Metal i Odense, Kanalvej 154 Y, 5000 Odense.

På dagsordenen for dette møde er dels afrapportering fra det internationale møde i Dallas, status på det internationale arbejde samt de danske initiativer inden for arbejdsmiljøledelse. Ønsker du at deltage, så send en mail til Lise Schmidt Aagesen på laa@ds.dk.

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i nye tiltag inden for arbejdsmiljøledelse. Du får ligeledes mulighed for at præge nye standarder og derved påvirke den internationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for arbejdsmiljø i både det danske udvalg, den tilhørende internationale komite og andre landes udvalg – deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde med arbejdsmiljøledelse. Læs mere om den internationale tekniske komité, der organiserer arbejdet, som det danske udvalg følger her:

Målgruppe

Myndigheder, virksomheder, arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer, certificeringsvirksomheder. 

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Nyheder
 • Formanden for det danske udvalg  Kristian Glæsel, fik på det internationale møde i Dallas marts 2019, af ISOs Head of Standards Development José Alcorta overrakt en pris som anerkendelse af det meget store og vel gennemførte arbejde med skabelsen af ISO 45001 under meget vanskelige forhold. Kristian er, med sit indgående kendskab til ledelsessystemer og evne til sikre konsensus i en til tider turbulent proces,  blev tilskrevet ansvaret for at standarden er blevet en realitet.
 • Udvikling af standarder for arbejdsmiljø - flyer
 • Temamøde om ISO 45001 den 10. april 2018 (slides)

Deltagere
 • Arbejdstilsynet
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • EWII A/S
 • Force Technology
 • Forsvarets Ejendomsstyrelse
 • Glaesel HSEQ Management ApS
 • Siemens A/S
 • Vicath EQ ApS
 • Aalborg Universitet
 • Aalborg Universitet, Department of Materials and P