Arbejdsmiljøledelsessystemer (S-803)

Arbejdsområde

Med færdiggørelsen af ISO 45001, Arbejdsmiljøledelsessystemer – Krav og vejledning til brug, vendes blikket nu mod udviklingen af flere standarder inden for arbejdsmiljø.

Følgende arbejdsemner er identificeret:

 • Maintenance of ISO 45001 Occupational health and safety management systems – requirements with guidance for use
 • ISO 45001 Handbook – Implementation guidance for small businesses
 • Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace
 • OH&S management system performance indicators/reporting
 • Occupational health and safety management - Accident and incident investigation

Der er således en enestående mulighed for at være med fra start i udviklingen af disse standarder. Første møde i den tekniske komite efter færdiggørelsen af ISO 45001 afholdes i september 2018, hvor ovenstående emner er på dagsordenen.

ISO 45001, der er udarbejdet efter samme princip som ISO 9001 og ISO 14001, forventes at erstatte den meget populære standard OHSAS 18001 på arbejdsmiljøledelse. 

Der er sat et markant dansk fingeraftryk i forbindelse med tilblivelsen af ISO 45001, da formanden for den internationale arbejdsgruppe, er dansk. Et meget vigtigt dansk input i standarden er fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalget at flere virksomheder deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for arbejdsmiljø. Vi inviterer således til deltagelse i næste møde i udvalget, som afholdes den 1. februar 2019, kl. 10-15 hos EWII, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

På dagsordenen for dette møde er dels nye internationale arbejdsemner samt dansk behov for guidelines. Ønsker du at deltage, så send en mail til Lise Schmidt Aagesen senest den 21. januar 2019 på laa@ds.dk.

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i nye tiltag inden for arbejdsmiljøledelse. Du får ligeledes mulighed for at præge nye standarder og derved påvirke den internationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for arbejdsmiljø i både det danske udvalg, den tilhørende internationale komite og andre landes udvalg – deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Internationalt arbejde
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde med arbejdsmiljøledelse. Læs mere om den internationale tekniske komité, der organiserer arbejdet, som det danske udvalg følger her:

Målgruppe

Myndigheder, virksomheder, arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer, certificeringsvirksomheder. Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Nyheder

Udvikling af standarder for arbejdsmiljø - flyer

Temamøde om ISO 45001 den 10. april 2018 (slides)


Deltagere
 • Arbejdstilsynet
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • EWII A/S
 • Force Technology
 • Forsvarets Ejendomsstyrelse
 • Glaesel HSEQ Management ApS
 • Siemens A/S
 • Vicath EQ ApS
 • Aalborg Universitet
 • Aalborg Universitet, Department of Materials and P