Socialt bæredygtige arbejdspladser (S-803)

Udvalget beskæftiger sig med udviklingen af standarder inden for områder, hvor den menneskelige ressource og trivsel er i fokus.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lise Aagesen 1635X489 Neu
Næste møde
02 maj

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Arbejdsområde

Socialt bæredygtige arbejdspladser er på agendaen mange steder i disse år, hvor omstillingen til en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang.

Vores bidrag til denne agenda er bl.a. udviklingen af standarder, der støtter virksomheder og organisationer i deres arbejde med at skabe og sikre socialt bæredygtige arbejdspladser.

De virksomheder og organisationer, der deltager i udvalget, er ikke alene med til at bidrage til udviklingen af internationale standarder, som har den menneskelige ressource og trivsel i fokus, de bruger også netværket til at udveksle erfaringer, tale om implementering af standarderne og arrangere øvrige spændende aktiviteter, der støtter denne dagsorden.

For at målrette det faglige netværk og videndeling er deltagelsen organiseret i tre underudvalg

 • Arbejdsmiljøledelse 
 • HR / Ligestilling og diversitet
 • CSR

Medlemskab af hovedudvalget S-803 Socialt bæredygtige arbejdspladser giver dog mulighed for at deltage i alle underudvalg.

Der er planlagt 2 årlige møder i S-803 Socialt bæredygtige arbejdspladser og her er fokus de standarder, der understøtter S’et i bæredygtighedsrapportering (ESG).

Socialt bæredygtige arbejdspladser

Arbejdsmiljøledelse

I dette underudvalg udveksler vi erfaringer om arbejdet med udvikling og anvendelse af internationale standarder for arbejdsmiljøledelse, bl.a. ISO 45001 Arbejdsmiljø-ledelsessystemer, ISO 45003 Psykosocialt arbejdsmiljø og ISO 45004 Vejledning om præstationsevaluering. Der er desuden ved at blive igangsat udvikling af en standard for hjemmearbejdspladser, som vi deltager i.

Underudvalget arrangerer også øvrige spændende aktiviteter, så som film, der sætter fokus på arbejdsmiljøledelse.

HR, ligestilling og diversitet

I dette underudvalg udveksler vi erfaringer med arbejdet og implementeringen af den danske ledelsesstandard DS 5001 for ligestilling og diversitet.

Vi har også engageret os i det internationale arbejde med udvikling af standarder, der understøtter HR, senest en ISO ledelsesstandard for bæredygtig human ressource, ISO 30201 Human Resource Management System — Requirements.

CSR

Deltagelse i dette underudvalg giver mulighed for videndeling omkring CSR-standarderne ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar og DS 49001 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar og koblingen til ESG.

Denne dagsorden er dog pt. primært forankret i det overordnede udvalg S-803 Socialt bæredygtige arbejdspladser.

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalgets nuværende medlemmer, at flere bidrager med deres perspektiver i netværket og udviklingen af standarder inden for disse vigtige områder. Der er således en stående invitation til deltagelse i vores udvalgsmøder.

Ønsker du at deltage i et udvalgsmøde, så send en mail til Lise Schmidt Aagesen på laa@ds.dk.

Det får du ud af at være med medlem

Som medlem bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for arbejdsmiljøledelse, HR samt ligestilling og diversitet i både det danske udvalg og de tilhørende internationale komiteer. Deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Samtidigt får du tidlig indsigt i kommende standarder inden for arbejdsmiljøledelse, HR samt ligestilling og diversitet. Du får dermed mulighed for at præge indholdet i de nye standarder og påvirke den internationale/nationale retning på området.

Medlemskab af S-803 giver desuden adgang til Forum for ledelsessystemer, som sikrer en løbende dialog på tværs af de udvalg, der arbejder med ledelsessystemer for: Kvalitet, Miljø, Arbejdsmiljø, Asset management, Fødevaresikkerhed, Energi, IT-sikkerhed, Madspild, Overensstemmelsesvurdering, Governance, Cirkulær økonomi og Cirkulært byggeri.

Én gang om året arrangeres et fællesmøde i Forum for ledelsessystemer med tværfaglige emner.

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i kommende standarder inden for arbejdsmiljøledelse, HR samt ligestilling og diversitet. Du får dermed mulighed for at præge indholdet i de nye standarder og påvirke den internationale/nationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for arbejdsmiljøledelse, HR samt ligestilling og diversitet i både det danske udvalg og de tilhørende internationale komiteer. Deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Målgruppe

Virksomheder, organisationer, certificeringsorganer og konsulenter m.fl. der arbejder med Arbejdsmiljøledelse, Human ressource management herunder ligestilling og diversitet samt ESG og CSR eller ønsker at styrke deres profil inden for disse områder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • ABB A/S
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi)
 • Copenhagen Pride
 • Dansk Byggeri Industri
 • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Dansk Industri - DI
 • Develop Diverse ApS
 • DH, Danske Handicaporganisationer
 • DNV Business Assurance Denmark A/S
 • Finans Danmark / Arbejdsgiver
 • Force Technology
 • Foreningen Ap Pension F.m.b.a
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Grow
 • Kvinfo
 • Mannaz A/S
 • Normværk
 • Per Aarsleff A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Red Barnet
 • Siemens A/S
 • Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv
 • Tænketanken Equalis
 • Videnscenter om handicap
 • Ørsted Services A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

  Se også

  28. september 2023

  Ledelsessystem for ligestilling og diversitet – erfaringer og perspektiver – et år efter

  Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om erfaringerne med at arbejde med standarden, DS 5001 - ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Mere end 20 danske organisationer har været med til at udvikle standarden, og AP Pension er som...

  Introduktion til udvalg for Socialt bæredygtige arbejdspladser

  07. december 2022

  Introduktion til udvalg for Socialt bæredygtige arbejdspladser

  Se eller gense webinaret om udvalget for Socialt bæredygtige arbejdspladser (S-803).

  Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet

  03. oktober 2022

  Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet

  Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet, hvor Dansk Standard sammen med en lang række spændende oplægsholdere fortæller om den nye standard, DS 5001 - Ledelsessystem for ligestilling og diversitet.

  28. september 2021

  Video: Virksomhedens arbejde med psykisk arbejdsmiljø

  Se eller gense webinaret om den nye standard ISO 45003, som giver vejledning til, hvordan din virksomhed kan arbejde proaktivt og systematisk med psykisk arbejdsmiljø.