FN’s verdensmål og standarder

Fødevaresikkerhed

DS/EN ISO 22000 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed – Krav til virksomheder i fødevarekæden

Køb standarden Læs mere om ISO 22000
Formål med standarden

At hjælpe fødevarevirksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende reducerer risici, der kan påvirke fødevaresikkerheden.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 2: Stop sult, idet sikre fødevarer forebygger udbrud af fødevarebårne sygdomme og dermed forbedrer den generelle ernæring.

 • Delmål 2.1: Inden 2030 skal sult være udryddet, og alle mennesker - især de fattige og de mest sårbare, herunder småbørn, - skal sikres adgang til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt.

 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, da ISO 22000 sikrer ansvarlig produktion af sikre fødevarer.

 • Delmål 12.3: Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
 • Til at dokumentere virksomhedens arbejde med at forbedre fødevaresikkerheden (mål 2 og delmål 2.1 2)

 • Til at opstille en ambitiøs fødevaresikkerheds politik og arbejde systematisk med mål, processer og forbedringer på organisatorisk og operationelt niveau (mål 2 og 12)

 • Til at fremme eksport af danske fødevarer, som regnes for nogen af verdens sikreste (mål 2 og 12)

Effekter af at bruge standarden
 • Virksomheden kan ved at arbejde målrettet og systematisk med optimering, frigøre midler til udvikling og investeringer i virksomheden.

 • Løbende forbedringer, der mindsker antallet af tilbagekaldelser og kassationer, optimerer hele produktionen, hvilket reflekteres direkte på bundlinjen.

 • Når risici i produktionen løbende reduceres, optimeres produktionen af sikre fødevarer.

 • Bidrager til levere sikre fødevarer, herunder åbner op for eksportmarkeder.

 • Mange virksomheder vælger at blive certificeret i denne standard, hvilket gør arbejdet med fødevaresikkerhed nemt at kommunikere til leverandører og kunder m.fl. Endvidere fungerer certifikatet som et license to trade på eksportmarkedet

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
 • Virksomheden får en internationalt anerkendt metode til at arbejde systematisk med at reducere risici i produktionen. Dette kan bl.a. anvendes i markedsføring.

 • Virksomheden kan stille krav til andre aktører i leverandørkæden.

 • Virksomheden sikrer en tydelig involvering af topledelsen og organisering af arbejdet med fødevaresikkerhed.

 • Virksomheden får lettere sine produkter ud på eksportmarkedet.

 • Virksomheden sparer ressourcer på brandslukning, fejlfinding og kassation af produkter.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)
Andre kommentarer

Administration og udvikling af ISO 22000 serien har dansk lederskab hvilket betyder at danske aktører har en klar fordel i at deltage i arbejdet. For mere information kontakt Carina Dalager

Denne standard understøtter

fødevaresikkerhed  fødevaresikkerhed

fødevaresikkerhed
Kontakt

Carina Dalager
Carina Dalager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: cad@ds.dk
T: 39 96 61 42

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617