Fødevaresikkerhed (S-378)

Udvalget arbejder med standarder indenfor ledelsessystemer for fødevaresikkerhed og har direkte tilknytning til det internationale sekretariat for fødevaresikkerhed som har dansk lederskab.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den internationale standardisering inden for ledelsessystemer for fødevaresikkerhed.

Udvalget har i samarbejde med Dansk Standard taget initiativ til at få det internationale sekretariat (ISO TC34 SC17 – Management systems for food safety) til Danmark, hvortil udvalget fungerer som sparringspartner. Det betyder at Dansk Standard på Danmarks vegne har lederskabet for det internationale arbejde og udvalget har dermed en række fordele i forhold til indflydelse og netværk internationalt.  

Det er sekretariatets opgave at styrke og udbygge positionen for den internationalt anerkendte standard ISO 22000; Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed og andre dokumenter med relation til denne. ISO 22000 er et rigtig godt værktøj for enhver fødevarevirksomhed uanset størrelse. Den danner ramme for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system, og fastlægger ansvar og kompetenceområder. Den del af standarden der handler om fødevaresikkerhed, er baseret på HACCP-principperne, der lægger til grund for det lovpligtige egenkontrolprogram.

Udvalget deltager aktivt i arbejdet i den internationale komité ISO TC34 SC17 Management systems for food safety, med at revidere og videreudvikle ISO 22000. Komitéen arbejder desuden kontinuerligt på, at gøre ISO 22000 lettere tilgængelig for brugerne særligt SMV´erne.

ISO 22000 familien som er samlingen af dokumenter som udvalget beskæftiger sig med er:

 • DS/ISO TS 22002-1: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed - Fødevareforarbejdning
 • DS/ISO TS 22002-2: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Catering og fødevareservices
 • DS/ISO TS 22002-3: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Primærproduktion
 • DS/ISO TS 22002-4: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Fremstilling af fødevareemballage
 • DS/ISO TS 22002-5: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Transport og opbevaring (under udvikling)
 • DS/ISO TS 22002-6: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed - Foder
 • DS/ISO TS 22003: Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed
 • DS/ISO TS 22004: Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005
 • DS/EN ISO 22005: Sporbarhed i foder- og fødevarekæden - Generelle principper og grundlæggende krav til systemdesign og implementering

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde og derigennem få direkte indflydelse på standardens krav. Her sidder nogen af verdens største fødevarevirksomheder som Danone, Cargill, Mondelez og Chr.Hansen A/S og påvirker standardens krav Læs mere om arbejdet i den internationale komité her


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • Chr. Hansen A/S
 • DLG Kvalitetsafdeling
 • DNV GL Business Assurance Denmark A/S
 • Force Technology
 • Fødevarestyrelsen
 • Hartz Pickles og Salater ApS
 • Landbrug & Fødevarer, Skejby
 • Teknologisk Institut