Udvalg

Fødevaresikkerhed (S-378)

Udvalget arbejder med standarder indenfor ledelsessystemer for fødevaresikkerhed og har direkte tilknytning til det internationale ISO sekretariat for fødevaresikkerhed som har dansk lederskab.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Carina Dalager 1635X489 Neu
Næste møde
19 nov

Kontakt

Carina Dalager
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: cad@ds.dk
T: 39 96 61 42

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge international standardisering indefor ledelsessystemer for fødevaresikkerhed.

Udvalget har i samarbejde med Dansk Standard taget initiativ til at få det internationale sekretariat (ISO/TC 34/SC 17, Management Systems for food safety) til Danmark, hvortil udvalget fungerer som sparringspartner. Det betyder at Dansk Standard på Danmarks vegne har lederskabet for det internationale arbejde og udvalget har dermed en række fordele i forhold til indflydelse og netværk internationalt.

Det er sekretariatets opgave at styrke og udbygge positionen for den internationalt anerkendte standard ISO 22000; Ledelsessystem for fødevaresikkerhed og andre dokumenter med relation til denne. ISO 22000 er et værdifuldt værktøj for enhver fødevarevirksomhed uanset størrelse. Den danner ramme for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system, og fastlægger ansvar og kompetenceområder. Standarden kan integreres med andre ISO-ledelsessystemer, som fx ISO 9001 eller ISO 14001, da den bygger på samme struktur og deler mange krav. Den del af standarden der handler om fødevaresikkerhed, er baseret på HACCP-principperne, der lægger til grund for det lovpligtige egenkontrolprogram.

Udvalget deltager aktivt i arbejdet i den internationale komité ISO/TC 34/SC 17, Management Systems for food safety, med at revidere og videreudvikle ISO 22000 og relaterede dokumenter. Komitéen arbejder desuden kontinuerligt på at gøre ISO 22000 lettere tilgængelig og anvendelig for brugerne, særligt SMV´er.

ISO 22000 familien som er samlingen af dokumenter som udvalget beskæftiger sig med er:

 • DS/ISO TS 22002-1: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Fødevareforarbejdning – under revision og harmonisering
 • DS/ISO TS 22002-2: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Catering og fødevareservices – under revision og harmonisering
 • DS/ISO TS 22002-3: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Primærproduktion – under revision
 • DS/ISO TS 22002-4: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Fremstilling af fødevareemballage - under revision og harmonisering
 • DS/ISO TS 22002-5: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Transport og opbevaring - under revision og harmonisering
 • DS/ISO TS 22002-6: Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Foder - under revision og harmonisering
 • ISO 22003-1: Fødevaresikkerhed - Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed
 • ISO 22003-2: Fødevaresikkerhed – Krav til organer der foretager evaluering og certificering af produkter, processer og services, inklusive audit af fødevaresikkerhedssystemer
 • DS/EN ISO 22005: Sporbarhed i foder- og fødevarekæden - Generelle principper og grundlæggende krav til systemdesign og implementering

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde og derigennem få direkte indflydelse på standardens krav. Her sidder nogen af verdens største aktører og påvirker og påvirker standardernes krav. Læs mere om arbejdet i den internationale komité her

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Jeg har arbejdet med HACCP siden 1993, og var med til at skrive DS 3027. Det er mit ønske, at jeg kan bidrage med denne viden og erfaring, så standarderne bliver brugbare for virksomhederne. Samtidig er det selvfølgelig også vigtig, at jeg er på forkant med udviklingen

Lone Sass Mortensen

Deltagere

 • Bureau Veritas Certification Denmark A/S
 • DLG Kvalitetsafdeling
 • DNV Business Assurance Denmark A/S
 • Force Technology
 • Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
 • Landbrug og Fødevarer
 • Palsgaard A/S
 • Teknologisk Institut

Disse udvalg kunne også have din interesse

Miljøledelse S-283

Udvalg

Miljøledelse S-283

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for miljøledelse.

Bæredygtig kakao (S-482)

Udvalg

Bæredygtig kakao (S-482)

For mindre virksomheder kan det være en stor mundfuld at nå fra den gode idé til det globale marked. Vores online univers Forkant giver SMV’er indblik i standarder og den forretningsskabende værdi, de kan tilføre virksomheden.

Kvalitetsledelse (S-216)

Udvalg

Kvalitetsledelse (S-216)

Når talen falder på kvalitet, tænker mange på ISO 9001, som står for verdens mest anvendte kvalitetsledelsessystem med mere end 1 mio. certificerede virksomheder. Standarden er bl.a. anerkendt som Europæisk Standard og dermed også som Dansk Standard med betegnelsen DS/EN ISO 9001.