FN’s verdensmål og standarder

Indeklima på arbejdspladsen

DS/EN ISO 17772 – indeklima på arbejdspladsen.

Køb standarden
Formål med standarden

Standarden skal hjælpe med at give en god vejledning til at sikre optimalt design og anvendelse af bygninger og dermed bidrage til et godt indeklima på arbejdspladser.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

    Delmål: 8.8.: Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes (…)

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
  • Standarden bidrager til at sikre sunde arbejdspladser og stabile arbejdsmiljøer for arbejdstagere og dermed er dermed med til sikre anstændige jobs.

Effekter af at bruge standarden
  • Standarden bidrager til opmærksomhed og bevågenhed på bygningers design, varmetab og energievne.

  • Standarden er internationalt anerkendt og sender et stærkt signal om, at virksomheden har et sundt arbejdsmiljø i fokus.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
  • Brugere af standarden hjælpes til at få fokus på flere parametre, som bidrager til at forbedreindeklimaet, herunder bl.a. temperaturer, ventilation, lys, køling og teknisk komfort.
Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Læs om udvalgsarbejdet i:  Ventilation i bygninger, S-313: https://www.ds.dk/S-313

Køb standarden:
https://webshop.ds.dk/standard/M297351/ds-iso-17772-1-2017 

Denne standard understøtter

Sterile injektionssprøjter
Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617