Ventilation i bygninger (S-313)

Udvalget arbejder med udvikling af system- og produktstandarder for bygningsventilation og indeklima.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget, kan du få stor indflydelse på både europæiske og internationale standarder inden for bygningsventilation og indeklima. Udvalgets medlemmer udvikler standarder for et bedre indeklima med mekanisk, hybrid- og naturlig ventilation, samt indregulering for at sikre et godt bygningsmiljø i energieffektive bygninger.

Udvalget udvikler standarder som er en del af bygningsreglementet, DS 447:2013 Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, som er den styrende systemstandard, der sikrer et konsistent norm- og standardsæt mellem danske standarder, europæiske og internationale system- og produktstandarder. 

I forbindelse med strategien med reduktion af bygningers energiforbrug er DS 447:2005 Norm for mekaniske ventilationsanlæg blevet revideret. Dansk Standard samarbejdede med SBi, DTU og AAUC samt ventilationsbranchen og industrien tog initiativ til, at der kom et nyt og bredere fokus på ventilation, energieffektivitet, indeklima og indregulering i fremtidige standarder.

Derudover arbejder udvalget med nye forslag til europæiske standarder for storkøkkenventilation og hospitalsventilation samt personlig ventilation i CEN/TC 156 Ventilation for buildings.

Følgende andre udvalg arbejder med standarder for bygningers energieffektivitet: DS/S-316 Varme- og kølesystemer, DS/S-61 Lys og belysning, DS/S 348 Bygningsautomatik og DS/S-181 Termisk isolering. I udvalgene arbejdes med designkriterier for indeklima og energieffektivitet, herunder krav til energieffektive bygninger, bygningsautomation, termisk- og akustisk komfort samt det visuelle miljø herunder dagslys, lys og belysning.

Standarder udarbejdes under følgende lovgivning:

 • Bygningsreglementet BR 10
 • Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne EPBD
 • Energistyrelsen og Arbejdstilsynet er samarbejdende myndigheder.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.Deltagere
 • Alvent A/S
 • Camfil Farr A/S
 • DTU Byg
 • EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
 • Exhausto A/S
 • Fläktgroup A/S
 • Halton A/S
 • KVM-Genvex A/S
 • L. Øland Ventilation A/S
 • Lindab A/S
 • Multi-Wing International A/S
 • Nilan A/S
 • Projekt Universitetshospital Køge
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Sweco Danmark A/S
 • Systemair A/S
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • VELTEK Ventilation
 • VELUX A/S
 • Venti A/S
 • WindowMaster International A/S