Aktuelt emne

Forstå standarderne i BR18

Har du styr på reglerne og standarderne i Bygningsreglementet BR18 - og ved du, hvordan du skal efterleve dem? Bliv klogere her på siden.

Kender du standarderne i BR18?

I Danmark er langt det meste byggeri styret af byggeloven og bygningsreglementet (BR18). Bygningsreglementet specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til bl.a. sikkerhed, brand, tilgængelighed og sundhed. For at sikre klare krav og gøre det tydeligt, hvordan de skal overholdes, bliver der i større omfang henvist direkte til konkrete standarder. Standarderne er således en hjælp til at underbygge kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder.

Nogle af standarderne er frivillige, men de indgår alligevel ofte som en del af aftalegrundlaget mellem bygherren og de udførende. Brugen af standarder gør nemlig samarbejdet mellem parterne meget nemmere, fordi alle dermed ved, hvad man taler om, og hvad der forventes. Desuden kan standarder bruges som en vejledning til og dokumentation for at overholde kravene, deriblandt de tekniske krav.

Andre standarder er omfattet af kravene i BR18 og de er således obligatoriske at bruge. Det er fx tilfældet med brugen af eurocodes og de tilhørende nationale danske annekser.

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Bliv klogere på de vigtigste standarder i BR18

Afløb

Afløb

Arbejder du med afløb, skal du overholde en række krav til projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer i forhold til bl.a. sikkerhed, sundhed og energiforbrug.

Brand

Brand

Brandsikkerhed er et vigtigt krav, når det kommer til byggeri. Byggeri skal i henhold til BR 18 have en tilfredsstillende sikkerhed i tilfælde af brand og brandsikkerheden skal opretholdes i hele byggeriets levetid.

Elevatorer

Elevatorer

Elevatorer skal sikre, at brugerne ved egen hjælp har adgang til bygningens etager. Design, udførelse, drift og vedligehold af elevatorer skal ifølge BR18 ske under hensyn til, at der kan opnås et forsvarligt sikkerhedsniveau.

Energiforbrug

Energiforbrug

Bygninger skal ifølge BR18 projekteres, udføres, ombygges og vedligeholdes, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås, under hensyn til bygningernes anvendelse og omfang af byggearbejdet.

Konstruktioner

Konstruktioner

Projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og bygningsdele skal ifølge BR18 ske under hensyn til, at der ikke sker skade på personer og bygninger, og at der ikke opstår sundhedsrisici fx på grund af svigt i konstruktionerne.

Legepladser

Legepladser

Når en ny legeplads skal anlægges, eller en gammel skal ses efter i sømmene, er der mange ting at tage højde for. Her spiller standarder en vigtig rolle for at skabe sikre forhold for legen.

Lydforhold

Lydforhold

Lyd er vigtigt for sundhed og komfort i boliger, og er derfor også en væsentlig faktor ved byggeriets opførelse eller renovering.

Lys og udsyn

Lys og udsyn

Når du laver belysningsplaner, er der en række krav både til belysning på indendørs arbejdspladser og til godt dagslys, du skal tage højde for.

Termisk indeklima

Termisk indeklima

Indeklima spiller en væsentlig rolle for de fleste bygninger. I rum, hvor personer opholder sig i længere tid, skal det ifølge BR18 sikres, at der kan opretholdes et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima i forhold til den tilsigtede brug og aktivitet.

Vand

Vand

Byggeri skal overholde en række lovkrav til bl.a. vandinstallationer og isolering af tekniske installationer.

Ventilation

Ventilation

Ventilation i bygninger – mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, skal være med til at reducere energiforbruget og fremme et godt indeklima.

Artikler om Bygningsreglementet BR18

Se flere artikler
Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

19. februar 2024

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

Fremover skal det være lettere at bibeholde og ombygge eksisterende bygninger i stedet for at rive de gamle bygninger ned - et tiltag, som bl.a. vil være med til at nedbringe byggebranchens CO2-aftryk og generere mindre affald.

Ny standard for ventilation i bygninger

07. februar 2022

Ny standard for ventilation i bygninger

En ny version af standarden DS 447 - Ventilation i bygninger er trådt i kraft d. 1. januar 2022. Standarden er bl.a. revideret i forhold til de nye krav i BR18 og Ecodesign.

Video: Temamøde om ny udgave af DS 447

26. januar 2022

Video: Temamøde om ny udgave af DS 447 - Ventilation i bygninger

Se eller gense webinaret om de nye krav i den nye udgave af DS 447 - Ventilation i bygninger. Standarden er bl.a. revideret i henhold til de nye krav i BR18 og Ecodesign.

09. september 2021

Video: Nye krav til indendørs belysning af arbejdspladser

Se eller gense webinaret om den nye version af standarden for belysning af arbejdspladser, DS/EN 12464-1, og hvordan den spiller sammen med bygningsreglementet BR18.FAQ om BR18Hvad er BR18?

BR18, altså Bygningsreglementet, er en bekendtgørelse, der er udstedt med hjemmel i byggeloven. Bygningsreglementet (BR18) specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til bl.a. sikkerhed, brand, tilgængelighed og sundhed.


Hvorfor er BR18 vigtig?

BR18 er vigtigt fordi langt det meste byggeri i Danmark er styret af Byggeloven og Bygningsreglementet (BR18).

Hvem er BR18 relevant for?

BR18 er relevant for alle byggeriets parter (bygherre, ingeniør, arkitekt, entreprenør m.fl.). BR18 er funktionsbaseret, hvilket vil sige, at der er sat nogle overordnede rammer for sundhed og sikkerhed af byggeriet, hvorefter byggeriets parter på baggrund af projektbeskrivelser, tegninger, beregninger og standarder indgår aftaler om byggeriets gennemførelse og søger om byggetilladelse.Hvordan lever jeg op til kravene i BR18?

For at sikre klare krav og gøre det tydeligt, hvordan de skal overholdes, bliver der i større omfang henvist direkte til konkrete standarder i BR18. Standarderne er således en hjælp til at underbygge kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder. 

BR18