Aktuelt emne

Forstå standarderne i BR18

Har du styr på reglerne og standarderne i Bygningsreglementet BR18 - og ved du, hvordan du skal efterleve dem? Bliv klogere her på siden.

Videoer fra afholdte webinarer

Kender du standarderne i BR18?

I Danmark er langt det meste byggeri styret af byggeloven og bygningsreglementet (BR18). Bygningsreglementet specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til bl.a. sikkerhed, brand, tilgængelighed og sundhed. For at sikre klare krav og gøre det tydeligt, hvordan de skal overholdes, bliver der i større omfang henvist direkte til konkrete standarder. Standarderne er således en hjælp til at underbygge kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder.

Nogle af standarderne er frivillige, men de indgår alligevel ofte som en del af aftalegrundlaget mellem bygherren og de udførende. Brugen af standarder gør nemlig samarbejdet mellem parterne meget nemmere, fordi alle dermed ved, hvad man taler om, og hvad der forventes. Desuden kan standarder bruges som en vejledning til og dokumentation for at overholde kravene, deriblandt de tekniske krav.

Andre standarder er omfattet af kravene i BR18 og de er således obligatoriske at bruge. Det er fx tilfældet med brugen af eurocodes og de tilhørende nationale danske annekser.

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ahs@ds.dk
T: 39966145

Webinar om Lydklassifikation af boliger

Webinar via Zoom 22. juni, kl. 10.30 – 12. 30
Sæt akustisk kvalitet på dagsorden og deltag i webinaret: ”Bliv klogere på lydklassifikation af boliger i henhold til DS490 og krav i BR18". Afholdes i samarbejde med Dansk Akustisk Selskab.

Bliv klogere på de vigtigste standarder i BR18

Afløb

Afløb

Arbejder du med afløb, skal du overholde en række krav til projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer i forhold til bl.a. sikkerhed, sundhed og energiforbrug.

Brand

Brand

Brandsikkerhed er et vigtigt krav, når det kommer til byggeri. Byggeri skal i henhold til BR 18 have en tilfredsstillende sikkerhed i tilfælde af brand og brandsikkerheden skal opretholdes i hele byggeriets levetid.

Elevatorer

Elevatorer

Elevatorer skal sikre, at brugerne ved egen hjælp har adgang til bygningens etager. Design, udførelse, drift og vedligehold af elevatorer skal ifølge BR18 ske under hensyn til, at der kan opnås et forsvarligt sikkerhedsniveau.

Energiforbrug

Energiforbrug

Bygninger skal ifølge BR18 projekteres, udføres, ombygges og vedligeholdes, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås, under hensyn til bygningernes anvendelse og omfang af byggearbejdet.

Konstruktioner

Konstruktioner

Projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og bygningsdele skal ifølge BR18 ske under hensyn til, at der ikke sker skade på personer og bygninger, og at der ikke opstår sundhedsrisici fx på grund af svigt i konstruktionerne.

Legepladser

Legepladser

Når en ny legeplads skal anlægges, eller en gammel skal ses efter i sømmene, er der mange ting at tage højde for. Her spiller standarder en vigtig rolle for at skabe sikre forhold for legen.

Lydforhold

Lydforhold

Lyd er vigtigt for sundhed og komfort i boliger, og er derfor også en væsentlig faktor ved byggeriets opførelse eller renovering.

Lys og udsyn

Lys og udsyn

Når du laver belysningsplaner, er der en række krav både til belysning på indendørs arbejdspladser og til godt dagslys, du skal tage højde for.

Termisk indeklima

Termisk indeklima

Indeklima spiller en væsentlig rolle for de fleste bygninger. I rum, hvor personer opholder sig i længere tid, skal det ifølge BR18 sikres, at der kan opretholdes et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima i forhold til den tilsigtede brug og aktivitet.

Vand

Vand

Byggeri skal overholde en række lovkrav til bl.a. vandinstallationer og isolering af tekniske installationer.

Ventilation

Ventilation

Ventilation i bygninger – mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, skal være med til at reducere energiforbruget og fremme et godt indeklima.

Artikler om Bygningsreglementet BR18

Se flere artikler
Video: BR18’s krav til anvendelse af betonstandarden DS/EN 206

11. februar 2021

Video: BR18’s krav til anvendelse af betonstandarden DS/EN 206

Se eller gense webinaret om bygningsreglementets krav til anvendelse af betonstandarden DS/EN 206 DK NA:2020, samt hvordan du læser og anvender standarden i praksis.

Video: BR18’s krav til brandsikring af ventilationsanlæg

22. januar 2021

Video: Webinar om BR18’s krav til brandsikring af ventilationsanlæg

Se eller gense webinaret om bygningsreglementets krav til brandsikring af ventilationsanlæg, DS 428, samt hvordan du læser og anvender standarden i praksis.

Aalborg Portland

18. januar 2021

Ny standard baner vejen for grøn beton

Produktion af cement står for ca. 5 procent af CO₂-udledningen på verdensplan – og betonbranchen sætter derfor et betydeligt klimaaftryk. En ny standard, der gør det muligt at bruge en cement med et mindre CO₂-aftryk og op til 100 pct. genanvendt...

Har du styr på kravene til brandsikring af ventilationsanlæg i BR18?

04. december 2020

Har du styr på kravene til brandsikring af ventilationsanlæg i BR18?

Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, DS 428, udkom sidste efterår i en ny version og siden er der kommet en række præciseringer til. Bygningsreglementet henviser til denne standard, som derfor er vigtig at kende, når man som producent...FAQ om BR18Hvad er BR18?

BR18, altså Bygningsreglementet, er en bekendtgørelse, der er udstedt med hjemmel i byggeloven. Bygningsreglementet (BR18) specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til bl.a. sikkerhed, brand, tilgængelighed og sundhed.


Hvorfor er BR18 vigtig?

BR18 er vigtigt fordi langt det meste byggeri i Danmark er styret af Byggeloven og Bygningsreglementet (BR18).

Hvem er BR18 relevant for?

BR18 er relevant for alle byggeriets parter (bygherre, ingeniør, arkitekt, entreprenør m.fl.). BR18 er funktionsbaseret, hvilket vil sige, at der er sat nogle overordnede rammer for sundhed og sikkerhed af byggeriet, hvorefter byggeriets parter på baggrund af projektbeskrivelser, tegninger, beregninger og standarder indgår aftaler om byggeriets gennemførelse og søger om byggetilladelse.Hvordan lever jeg op til kravene i BR18?

For at sikre klare krav og gøre det tydeligt, hvordan de skal overholdes, bliver der i større omfang henvist direkte til konkrete standarder i BR18. Standarderne er således en hjælp til at underbygge kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder. 

BR18