Aktuelt emne

Forstå standarderne i BR18

Har du styr på reglerne og standarderne i Bygningsreglementet BR18 - og ved du, hvordan du skal efterleve dem? Bliv klogere her på siden.

Kender du standarderne i BR18?

I Danmark er langt det meste byggeri styret af byggeloven og bygningsreglementet (BR18). Bygningsreglementet specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til bl.a. sikkerhed, brand, tilgængelighed og sundhed. For at sikre klare krav og gøre det tydeligt, hvordan de skal overholdes, bliver der i større omfang henvist direkte til konkrete standarder. Standarderne er således en hjælp til at underbygge kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder.

Nogle af standarderne er frivillige, men de indgår alligevel ofte som en del af aftalegrundlaget mellem bygherren og de udførende. Brugen af standarder gør nemlig samarbejdet mellem parterne meget nemmere, fordi alle dermed ved, hvad man taler om og hvad der forventes.

Andre standarder er omfattet af kravene i BR18 og de er således obligatoriske at bruge. Det er fx tilfældet med brugen af eurocodes og de tilhørende nationale danske annekser.

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ahs@ds.dk
T: 39966145

Sidste nyt

Afløbsinstallationer skal ifølge BR18 dimensioneres i henhold til DS 432 afløbsinstallationer, som nu kommer i en ny version. Du kan høre mere om ændringerne, der er væsentlige for alle, der arbejder med afløb, på Dansk Standards webinar 7. oktober

Bliv klogere på de vigtigste standarder i BR18

Afløb

Arbejder du med afløb, skal du overholde en række krav til projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer i forhold til bl.a. sikkerhed, sundhed og energiforbrug.

Brand

Brandsikkerhed er et vigtigt krav, når det kommer til byggeri. Byggeri skal i henhold til BR 18 have en tilfredsstillende sikkerhed i tilfælde af brand og brandsikkerheden skal opretholdes i hele byggeriets levetid.

Elevatorer

Elevatorer skal sikre, at brugerne ved egen hjælp har adgang til bygningens etager. Design, udførelse, drift og vedligehold af elevatorer skal ifølge BR18 ske under hensyn til, at der kan opnås et forsvarligt sikkerhedsniveau.

Energiforbrug

Bygninger skal ifølge BR18 projekteres, udføres, ombygges og vedligeholdes, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås, under hensyn til bygningernes anvendelse og omfang af byggearbejdet.

Konstruktioner

Projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og bygningsdele skal ifølge BR18 ske under hensyn til, at der ikke sker skade på personer og bygninger, og at der ikke opstår sundhedsrisici fx på grund af svigt i konstruktionerne.

Legepladser

Når en ny legeplads skal anlægges, eller en gammel skal ses efter i sømmene, er der mange ting at tage højde for. Her spiller standarder en vigtig rolle for at skabe sikre forhold for legen.

Lydforhold

Lyd er vigtigt for sundhed og komfort i boliger, og er derfor også en væsentlig faktor ved byggeriets opførelse eller renovering.

Lys og udsyn

Når du laver belysningsplaner, er der en række krav både til belysning på indendørs arbejdspladser og til godt dagslys, du skal tage højde for.

Termisk indeklima

Indeklima spiller en væsentlig rolle for de fleste bygninger. I rum, hvor personer opholder sig i længere tid, skal det ifølge BR18 sikres, at der kan opretholdes et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima i forhold til den tilsigtede brug og aktivitet.

Vand

Byggeri skal overholde en række lovkrav til bl.a. vandinstallationer og isolering af tekniske installationer.

Ventilation

Ventilation i bygninger – mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, skal være med til at reducere energiforbruget og fremme et godt indeklima.

Artikler om Bygningsreglementet BR18

07. september 2020

Har du styr på standarderne i BR18?

Standarder spiller en væsentlig rolle, når man som rådgiver eller udførende skal efterleve kravene i bygningsreglementet. Det er derfor en god ide at have styr på standarderne.

01. oktober 2019

Ændringer i BR18 får indflydelse på brugen af Eurocode 0

I forlængelse af bygningsreglementets ændrede bestemmelser for den tekniske byggesagsbehandling er der netop udkommet et revideret nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner.

27. marts 2018

Er din virksomhed klar til de nye tilgængelighedskrav i Bygningsreglementet?

Ny håndbog kan være med til at hjælpe virksomheder, der er indbefattet af det nye bygningsreglement (BR18). Håndbogen er udarbejdet af en række eksperter i samarbejde med Dansk Standard og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

11. juni 2018

Overgangsperioden mellem BR15 og BR18 slutter 30. juni

BR18 har fået en ny strukturel opbygning i forhold til det tidligere bygningsreglement. Desuden er der indført en certificeringsordning. Andre ændringer du skal være opmærksom på er...