Forstå standarderne i BR18

Brand

Brandsikkerhed er et vigtigt krav, når det kommer til byggeri. Byggeri skal i henhold til BR 18 have en tilfredsstillende sikkerhed i tilfælde af brand og brandsikkerheden skal opretholdes i hele byggeriets levetid.