Bygningsbrandteknik (S-127)

Udvalget arbejder med standarder for konstruktioners og byggevarers brandegenskaber.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af standarder for bygningsbrandteknik, det vil sige konstruktioners og byggevarers modstandsevne og påvirkning ved brand. Med reference til dansk lovgivning er det udvalgets primære opgave at implementere standarder, behandle forespørgsler samt vedligeholde porteføljen af klassifikations- og prøvningstandarder på området. Herunder hører også sikring af, at danske regler ikke er i konflikt med den europæiske lovgivning, samt at der afgives kommentarer på forslag.  

Udvalget deltager aktivt i CEN/TC 127 Fire safety in buildings og ISO/TC 92 Fire safety. Standardiseringsarbejdet i CEN/TC 127 er horisontalt, hvilket betyder at kravene til brandmæssige egenskaber finder anvendelse indenfor alle byggevarer omfattet af Byggevareforordningen.

Bemærk, at der en overgangsperiode også vil være DS standarder på området, men at disse successivt vil blive erstattet af de harmoniserede europæiske EN standarder.

Standarder udarbejdes med relation til:
 • Bygningsreglementet BR 18, der administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Byggevareforordningen (CPR) for CE–mærkning
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Byggevareproducenter, arkitekter, ingeniører og myndigheder.


Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI
 • Danske Beredskaber
 • DTU - byg
 • ETA Danmark A/S
 • Icopal Danmark ApS
 • JELD-WEN Danmark A/S
 • Kingspan Insulation Denmark
 • L. Øland Ventilation A/S
 • Niras A/S
 • Nordic Waterproofing A/S
 • Plastindustrien i Danmark
 • Rockwool International A/S
 • Saint-Gobain Isover A/S
 • SikkerhedsBranchen
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • VELTEK Ventilation
 • Viborg Ingeniørerne Brandrådgivning A/S