Disclaimer

Dansk Standard gør opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål, som har karakter af egentlig rådgivning eller om, hvorvidt et fremsendt forslag til en løsning vil være tilstrækkeligt eller lovligt i en given sag. Vi udtaler os heller ikke om juridiske spørgsmål i relation til f.eks. tvister mellem parter.

Disclaimer vedr. harmoniserede CEN produktstandarder på byggeområdet

Dansk Standard understreger, at svar fra standardiseringsudvalg på henvendelser i forhold til indhold af standarder er vejledende og er udtryk for det pågældende S-udvalgs fortolkning af standardens tekst. Den endelige fortolkning henhører under domstolene. Da der er tale om henvendelser i relation til en harmoniseret produktstandard under Byggevare-forordningen, så vil spørgsmål eller kommentarer til standarden blive videreformidlet til den relevante tekniske komité i CEN og indgå i overvejelserne ved en fremtidig revision af standarden.

Disclaimer vedr. CEN eller ISO standarder

Dansk Standard understreger, at svar fra standardiseringsudvalg på henvendelser i forhold til indhold af standarder er vejledende og er udtryk for det pågældende S-udvalgs fortolkning af standardens tekst. Den endelige fortolkning henhører under domstolene. Spørgsmål og kommentarer vil kunne indgå i en fremtidig revision af standarden.

Disclaimer vedr. nationale DS standarder

Dansk Standard understreger, at svar fra standardiseringsudvalg på henvendelser i forhold til indhold af standarder er vejledende og er udtryk for det pågældende S-udvalgs fortolkning af standardens tekst. Den endelige fortolkning henhører under domstolene. Spørgsmål og kommentarer vil kunne indgå i en fremtidig revision af standarden.

Disclaimer vedr. tolkning af standarder og nationale annekser, der henvises til i BR

Dansk Standard understreger, at svar fra standardiseringsudvalg på henvendelse i forhold til indhold af standarder og nationale annekser er vejledende og er udtryk for standardiseringsudvalget fortolkning af standardens eller anneksets tekst. Det er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og som derfor træffer afgørelser i hver enkelt byggesag jf. byggeloven § 16 C. Den endelige fortolkning henhører under domstolene.