Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

19. februar 2024

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

Fremover skal det være lettere at bibeholde og ombygge eksisterende bygninger i stedet for at rive de gamle bygninger ned - et tiltag, som bl.a. vil være med til at nedbringe byggebranchens CO2-aftryk og generere mindre affald.

I dag er det ofte både nemmere og billigere at rive eksisterende bygninger ned i stedet for at gå i gang med en projektering af større ombygninger. Det er med til at bidrage til, at byggebranchen genererer mere byggeaffald, et unødvendigt CO2-aftryk og ofte også et tab af arkitektur- og kulturhistoriske værdier.

Netop det skal den nye standard, DS 11990 for bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner, hjælpe byggebranchen med at få ændret på. Standarden giver nogle værktøjer og regler for bæreevnevurdering i forbindelse med opgradering af eksisterende konstruktioner. Regler, der kan give rådgiveren et klarere overblik over konstruktion, statik, kvaliteten af de anvendte materialer og konstruktionsdelenes tilstand for derigennem at kunne træffe en mere kvalificeret vurdering af, hvorvidt bygningen kan opgraderes eller transformeres.

- Anvendelsen af et eksisterende bygværk betyder ofte ændringer over tid. Derfor er det helt essentielt, at byggebranchen nu får nogle klarere retningslinjer for at kunne bevare gode bygninger i stedet for at rive dem ned og begynde forfra, fortæller Erling Richard Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Sammenhæng med BR18 og eurocodes

Standarden, DS 11990 for bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner, er skrevet ind i Social- og Boligstyrelsens rettelsesblad kapitel 15 om konstruktioner i vejledningen til BR18. Her nævnes også den teknisk faglige redegørelse (”statisk undersøgelsesrapport”), som rådgiverne skal vurdere bæreevnen ud fra.  

Standarden DS 11990 skal læses i sammenhæng med DS/EN eurocodes og de tilhørende nationale annekser (DK NA). Indtil videre behandler den områderne sikkerhed (DS/EN 1990), betonkonstruktioner (DS/EN 1992), stålkonstruktioner (DS/EN 1993), murværkskonstruktioner (DS/EN 1996) samt geoteknik (DS/EN 1997). Derudover giver standarden en oversigt over de væsentligste ændringer, der er sket på lastsiden (DS/EN 1991). I løbet af 2024 forventes DS 11990 at blive suppleret med et kapitel om trækonstruktioner (DS/EN 1995).

- I Dansk Standard håber vi på, at standarden kan være med til at bevare en større del af bygningsmassen, mindske CO2-aftrykket og generere mindre affald i byggeriet, slutter Erling Richard Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Standarden, der er udviklet af udvalget for eurocode last- og sikkerhed, S-1990, kan købes her: https://webshop.ds.dk/standard/M352951/ds-11990-2024

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.