Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

19. februar 2024

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

Fremover skal det være lettere at bibeholde og ombygge eksisterende bygninger i stedet for at rive de gamle bygninger ned - et tiltag, som bl.a. vil være med til at nedbringe byggebranchens CO2-aftryk og generere mindre affald.

I dag er det ofte både nemmere og billigere at rive eksisterende bygninger ned i stedet for at gå i gang med en projektering af større ombygninger. Det er med til at bidrage til, at byggebranchen genererer mere byggeaffald, et unødvendigt CO2-aftryk og ofte også et tab af arkitektur- og kulturhistoriske værdier.

Netop det skal den nye standard, DS 11990 for bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner, hjælpe byggebranchen med at få ændret på. Standarden giver nogle værktøjer og regler for bæreevnevurdering i forbindelse med opgradering af eksisterende konstruktioner. Regler, der kan give rådgiveren et klarere overblik over konstruktion, statik, kvaliteten af de anvendte materialer og konstruktionsdelenes tilstand for derigennem at kunne træffe en mere kvalificeret vurdering af, hvorvidt bygningen kan opgraderes eller transformeres.

- Anvendelsen af et eksisterende bygværk betyder ofte ændringer over tid. Derfor er det helt essentielt, at byggebranchen nu får nogle klarere retningslinjer for at kunne bevare gode bygninger i stedet for at rive dem ned og begynde forfra, fortæller Erling Richard Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Sammenhæng med BR18 og eurocodes

Standarden, DS 11990 for bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner, er skrevet ind i Social- og Boligstyrelsens rettelsesblad kapitel 15 om konstruktioner i vejledningen til BR18. Her nævnes også den teknisk faglige redegørelse (”statisk undersøgelsesrapport”), som rådgiverne skal vurdere bæreevnen ud fra.  

Standarden DS 11990 skal læses i sammenhæng med DS/EN eurocodes og de tilhørende nationale annekser (DK NA). Indtil videre behandler den områderne sikkerhed (DS/EN 1990), betonkonstruktioner (DS/EN 1992), stålkonstruktioner (DS/EN 1993), murværkskonstruktioner (DS/EN 1996) samt geoteknik (DS/EN 1997). Derudover giver standarden en oversigt over de væsentligste ændringer, der er sket på lastsiden (DS/EN 1991). I løbet af 2024 forventes DS 11990 at blive suppleret med et kapitel om trækonstruktioner (DS/EN 1995).

- I Dansk Standard håber vi på, at standarden kan være med til at bevare en større del af bygningsmassen, mindske CO2-aftrykket og generere mindre affald i byggeriet, slutter Erling Richard Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Standarden, der er udviklet af udvalget for eurocode last- og sikkerhed, S-1990, kan købes her: https://webshop.ds.dk/standard/M352951/ds-11990-2024

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

Revideret betonstandard skal bidrage til at mindske CO2-udledningen

03. juli 2024

Revideret betonstandard skal bidrage til at mindske CO2-udledningen

Den danske betonstand DS 206 er netop udkommet i en ny udgave, efter den har gennemgået en større revidering. Standarden, der nu tillader nu fire former for cementerstatninger, lemper på kravene til minimum cementindhold samt udvider mulighederne...

Nyt grønlandsk bygningsreglement og nye grønlandske annekser til eurocodes på vej

26. juni 2024

Nyt grønlandsk bygningsreglement og nye grønlandske annekser til eurocodes på vej

Processen med at overgå til de grønlandske annekser til eurocodes er kommet et stort skridt videre, og dokumenterne kan allerede nu tilgås på Dansk Standards hjemmeside.

Se eller gense webinar om mere bæredygtig renovering

11. juni 2024

Se eller gense webinar om mere bæredygtig renovering

Bliv introduceret til den europæiske standard for mere bæredygtig renovering, og hvordan standarden kan bruges til at sikre, at eksisterende bygninger renoveres på en mere bæredygtig måde. Få også en introduktion til Svanemærkets krav til renoveri...

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.