Eurocode last- og sikkerhed (S-1990)

Udvalget arbejder med eurocode standarder på området for last og sikkerhed for bygningskonstruktioner.

Arbejdsområde
Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde for eurocode last og sikkerhed. Med reference til dansk lovgivning er det udvalgets primære opgave at behandle forespørgsler og udarbejde samt vedligeholde Eurocode 0 og 1 med tilhørende nationale anneks.

Udvalget deltager aktivt i de danske og europæiske fora, hvilket giver dig mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder med udgangspunkt i dansk praksis og dine erfaringer på området. Til dette arbejde hører også sikring af at danske regler ikke er i konflikt med den europæiske lovgivning, at der afgives kommentarer på forslag til standarder og at der meldes tilbage til myndigheder og CEN.

Sekundært er det udvalgets opgave at gennemføre projektorienterede opgaver (fx oversættelser, analyser, udarbejdelse af specifikationer og vejledninger) for og finansieret af myndigheder og andre interessenter.

Af udvalgets aktuelle opgaver kan nævnes:
 • Trafiklaster
 • Jordskælv
 • Udarbejdelse af nationalt anneks for telte
 • Udarbejdelse af nationalt anneks for tårne og master (EN 1991-3-1)
 • Forberedelse af den kommende revision af Eurocode 0 og 1: Europa Kommissionen har givet CEN et nyt mandat for revidering af alle eurocodes herunder EC. Revideringen vil løbe frem til 2018. Ved revisionen er der fokus på bl.a. indarbejde nye ydeevnekrav, regler for eksisterende konstruktioner, forenkling af reglerne samt reducere antallet af mulige NDP (Nationally Determined Parameters; dvs. NA værdier).
Standarder udarbejdes med relation til:
 • Bygningsreglementet, der administreres af Energistyrelsen
 • Byggevareforordningen (CPR) for CE-mærkning.
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, konsulentvirksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, entreprenører, leverandører, bygherrer.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
 • A/S Boligbeton
 • Banedanmark
 • COWI A/S
 • DTU - byg
 • EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
 • Fiberline Composites A/S
 • Jens Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører
 • Niras A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Spæncom A/S
 • Svend Ole Hansen ApS
 • Aalborg Universitet
 • Aalborg University