Eurocode last- og sikkerhed (S-1990)

Udvalget arbejder med eurocode standarder på området for last og sikkerhed for bygningskonstruktioner.

Arbejdsområde
Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for laster og sikkerhed for bærende konstruktioner indenfor byggeri og anlæg. 

Udvalgets primære fokusområde er de europæiske Eurocodes for sikkerhed og laster. I øjeblikket pågår der en omfattende revision af samtlige Eurocodes standarder. 

Det er også udvalgets opgave at udarbejde samt vedligeholde nationale annekser under bygningsreglementet til EC 0 og EC 1 og vejledninger som fx DS/INF 1990, Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner. Udvalget arbejder også med at behandle forespørgsler, samt at gennemføre projektorienterede opgaver for og finansieret af myndigheder og andre interessenter,  som fx oversættelser, analyser og udarbejdelse af rapporter.

Samarbejdende myndigheder er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvis du som udvalgsmedlem ønsker størst mulighed effekt af din indsats, har du mulighed for at deltage aktivt i det europæiske eller internationale arbejde, som udvalget følger:

CEN/TC 250 Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 10, Eurocode 0; EN 1990 Basis of structural design
CEN/TC 250/SC 1, Eurocode 1; Actions on structures
CEN/TC 250/SC 8, Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures
CEN/TC 250/WG 2, Assessment and Retrofitting of Existing Structures
CEN/TC 250/WG 4, Fibre reinforced polymer structures
ISO/TC 98 Bases for design of structures
ISO/TC 98/SC 2 Reliability of structures

Af udvalgets aktuelle opgaver kan nævnes:

• Deltagelse i revisionen af EN 1990 og alle last standarder EN 1991-x-x
• Deltagelse i udarbejdelse af Eurocode for vurdering af eksisterende konstruktioner
• Fastlæggelse af seismisk last i Danmark 
• Revidering af det danske anneks til EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
• Revidering af det danske anneks til EN 1991-1-3, Snelast

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, konsulentvirksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, entreprenører, leverandører og bygherrer.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • A/S Boligbeton
 • Banedanmark
 • COWI A/S
 • DTU - byg
 • EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
 • Fiberline Composites A/S
 • Jens Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører
 • Rambøll Danmark A/S
 • Spæncom A/S
 • Svend Ole Hansen ApS
 • Aalborg Universitet
 • Aalborg University