Forstå standarderne i BR18

Elevatorer

Elevatorer skal sikre, at brugerne ved egen hjælp har adgang til bygningens etager. Design, udførelse, drift og vedligehold af elevatorer skal ifølge BR18 ske under hensyn til, at der kan opnås et forsvarligt sikkerhedsniveau og at der ikke sker unødigt forbrug af energi.