Sikkerhed på alle etager

06. september 2019

Sikkerhed på alle etager

Forskellige regler for elevatorer rundt om i verden har givet udfordringer for international samhandel. Det skal en ny ISO-standard nu gøre op med.

Verden over fragter elevatorer både mennesker og gods op og ned i bygninger takket være standarder. Men de gældende nationale og regionale regler og vedtægter på elevatorer varierer meget, alt efter hvor i verden, man befinder sig, og det gør det svært at handle internationalt.

En ny international standard skal nu sørge for at samle og harmonisere de mange forskelligartede krav til elevatorer for at forbedre og udvikle teknologien. Det åbner op for mere ensartede sikkerhedskrav internationalt. 

- Fra dansk side har vi særligt fokus på europæiske standarder, fordi vi i Europa har fælleslovgivning på området, nemlig Elevatordirektivet og Maskindirektivet. Men nu arbejder man på europæisk og internationalt plan sammen om at udarbejde fælles sikkerhedsregler. Det betyder, at vi fremover vil se flere og flere fælles CEN- og ISO-standarder, siger Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

I foråret blev de to overordnede standarder godkendt og klar til brug verden over. Standarderne specificerer sikkerhedskrav og beregninger ved design af elevatorer. Standarderne har til formål at nå frem til samme niveau af sikkerhed og kvalitet. På trods af det indeholder standarderne forskellige krav, og er bundet til det økonomiske område, som de bruges i. Det betyder, at de ikke altid kan bruges alle steder i verden.

Den nye standard, ISO 8100-1 og -2, Elevatorer til transport af personer og gods, overkommer dette problem ved at være koblet til en tredje specifikation (ISO/TS 8100-3), som foreskriver krav, som kan anvendes og godkendes i de områder i verden med sikkerhedskrav, som er forskellige fra den øvrige verdens (USA og Japan).

Udarbejdelsen af fælles standarder fjerner altså barrieren for international handel og sikrer fælles regler til kvalitet og sikkerhed for alle. De nye internationale standarder vil for alvor få værdi, når de ifølge planerne også får status som europæiske standarder, der er harmoniseret op imod Elevatordirektivet

Kontakt

Søren Nielsen
Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: sn@ds.dk
T: 39 96 62 29