Forstå standarderne i BR18

Konstruktioner

Projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og bygningsdele skal ifølge BR18 ske under hensyn til, at der ikke sker skade på personer og bygninger, og at der ikke opstår sundhedsrisici fx på grund af svigt i konstruktionerne.