Ændringer i BR18 får indflydelse på brugen af Eurocode 0

01. oktober 2019

Ændringer i BR18 får indflydelse på brugen af Eurocode 0

I forlængelse af bygningsreglementets ændrede bestemmelser for den tekniske byggesagsbehandling er der netop udkommet et revideret nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner.

Ændringer i BR18’s bestemmelser for den tekniske byggesagsbehandling (jf. §§ 16 og §§ 485-489 i BR18) får nu indflydelse på brugen af det nationale anneks for Eurocode 0. Det nye anneks til DS/EN 1990: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, tager højde for de nye bestemmelser med nye krav til egenkontrol, uafhængig kontrol og tredjepartskontrol.

Aktiviteterne er koblet til BR18’s konstruktionsklasser, konsekvensklasser og udførelsesklasser og derigennem kvalitetsstyring. Hvad angår kvalitetsstyringen af den almene kontrol skal denne fremover planlægges, gennemføres, dokumenteres og følges op på i henhold til DS 1140, Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol.

Blandt ændringerne i det reviderede anneks, DS/EN 1990 DK NA:2019, er følgende:

  • Tabel A1.3 DK NA: ændringer vedr. seismisk last,
  • A1.4.4: flytning af tekst til supplerende information samt tilføjelse af tekst i note til Tabel A1.4
  • Tabel B1 DK NA: præcisering i CC3 og CC1 til master og tårne
  • Anneks E2 (nyt anneks, der tidligere været i høring)
  • Anneks B4: indførelse af ny note om konstruktionsklasser
  • Anneks B5: ændringer i B5.1, B5.2 og tabel B5c,
  • Anneks F: ændringer af (7), (8), tabel F1 og tabel F4

Udover det nye nationale anneks til DS/EN 1990 er der indtil videre foretaget opdateringer i eksisterende nationale annekser til DS/EN 1993-3-1, DS/EN 1994-1-1, DS/EN 1995-1-1 og DS/EN 1999-1-1.

 

Overgangsperioden løber frem til årsskiftet, hvorefter de nye DK NA vil erstatte de tidligere pr. 1. januar 2020.

 

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19