Eurocodes

Nationale annekser

De danske nationale annekser er nøglen til brug af eurocodes i Danmark for både bygnings- og brokonstruktioner.

Gældende nationale annekser

I Danmark skal en eurocode altid benyttes sammen med det tilhørende nationale anneks (DK NA). Dette vil sige, at fx DS/EN 1991-1-4 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast skal benyttes sammen med det gældende DS/EN 1991-1-4 DK NA, som er det nationale anneks for beregning af vindlast i Danmark.

Hvis der ikke er udarbejdet et dansk nationalt anneks til en eurocode, skal den projekterende sikre sig, at de generelle krav jf. DS/EN 1990 og det tilhørende DK NA er overholdt.

En igangværende revision af samtlige eurocodes betyder, at der på sigt vil udkomme nye 2. generations eurocodes. Den første i rækken var murværk, som blev publiceret i april: DS/EN 1996-1-1:2022 Eurocode 6 – Murværkskonstruktioner – Del 1-1 Generelle regler for armeret og uarmeret murværk.

I forhold til reglerne for den europæiske standardisering i CEN er DS forpligtet til at trække den gamle eurocode tilbage, når der udkommer en ny. Vi kan således ikke have to udgaver af samme standard stående på hylden.

Det er Bolig- og Planstyrelsen, som juridisk sætter eurocodes og de tilhørende DK NA i kraft i forhold til bygningsreglementets bestemmelser (BR 18, kapitel 15).

Nu er referencerne i BR til de gældende eurocodes blevet dateret med årstal. Derimod er gældende DK NA ikke dateret. For at give et bedre overblik over sammenhænge mellem eurocodes og DK NA er der nu udarbejdet en tabel, som beskriver dette

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19
Gældende nationale annekser for bygningskonstruktioner

Gældende nationale annekser for bygningskonstruktioner

Her finder du de gældende nationale annekser (DK NA) til bygningskonstruktioner samt evt. tillæg i pdf-format.

DS/INF Supplerende information om udvalgte eurocodes

DS/INF Supplerende information om udvalgte eurocodes

Supplerende anvendelsesorienteret DS-Information til brugerne af eurocodes.

Nationale annekser i andre EU-lande

Nationale annekser i andre EU-lande

Generel information om de nationale annekser, som er gældende i de andre EU-lande.

Midlertidige grønlandske annekser for bygningskonstruktioner

Midlertidige grønlandske annekser for bygningskonstruktioner

Grønland har startet en proces med overgang til eurocodes og der vil på sigt blive indført grønlandske nationale annekser til eurocodes, tilpasset de særlige geografiske og klimatiske forhold.