Eurocodes

Nationale annekser

De danske nationale annekser er nøglen til brug af eurocodes i Danmark for både bygnings- og brokonstruktioner.

Gældende nationale annekser

I de enkelte eurocodes er der på en række punkter åbnet mulighed for, at der kan anvendes nationalt fastsatte værdier. Disse værdier er anført i de nationale annekser. Alle EU-lande skal udarbejde egne nationale annekser gældende for de pågældende lande. De danske nationale annekser for bygnings- og anlægskonstruktioner er udarbejdet af Dansk Standards standardiseringsudvalg efter opdrag fra Bolig- og Planstyrelsen.

En given eurocode skal derfor altid benyttes sammen med det tilhørende nationale anneks (NA). Dette vil fx sige, at DS/EN 1991-1-4 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast skal benyttes sammen med gældende DS/EN 1991-1-4 DK NA, som er det nationale anneks for vindlast til brug i Danmark.

Hvis der ikke er udarbejdet et dansk nationalt anneks til en eurocode, skal brugeren sikre sig, at de generelle krav jf DS/EN 1990 med tilhørende dansk nationalt anneks er overholdt.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39966119
Gældende nationale annekser for bygningskonstruktioner

Gældende nationale annekser for bygningskonstruktioner

Her finder du de gældende nationale annekser (DK NA) til bygningskonstruktioner samt evt. tillæg i pdf-format.

DS/INF Supplerende information om udvalgte eurocodes

DS/INF Supplerende information om udvalgte eurocodes

Supplerende anvendelsesorienteret DS-Information til brugerne af eurocodes.

Nationale annekser i andre EU-lande

Nationale annekser i andre EU-lande

Generel information om de nationale annekser, som er gældende i de andre EU-lande.

Midlertidige grønlandske annekser for bygningskonstruktioner

Midlertidige grønlandske annekser for bygningskonstruktioner

Grønland har startet en proces med overgang til eurocodes og der vil på sigt blive indført grønlandske nationale annekser til eurocodes, tilpasset de særlige geografiske og klimatiske forhold.