Eurocodes

Supplerende information om udvalgte eurocodes

Supplerende anvendelsesorienteret DS-Information til brugerne af eurocodes.

I forbindelse med implementeringen af de enkelte eurocodes og tilhørende nationale annekser er der i visse tilfælde opstået behov for yderligere information, som skal lette brugen af den enkelte eurocode.

Dansk Standard har i samarbejde med de relevante danske standardiseringsudvalg for eurocodes udarbejdet følgende DS-Informationer:

S-1990 Last og sikkerhed

S-1991 Last på bærende konstruktioner

DS/INF 1991-1-2 Anvendelse af parametrisk brandpåvirkning ved dimensionering af bærende konstruktioner

S-1992 Eurocode Betonkonstruktioner og produkter

S-1995 Eurocode Trækonstruktioner og produkter

S-1996 Eurocode Murværkskonstruktioner og produkter

Letbeton

Det er ikke muligt at dimensionere bygninger af porebeton og letklinkerbeton efter eurocodes, men det skal ske ved brug af DS/EN 12602 og DS/EN 1520 og de tilhørende nationale annekser.

Der er endvidere følgende DS/INF'er

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19