Udvalg

Letbeton (S-282)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder på området letbetonkonstruktioner udført af etagehøje præfabrikerede elementer af autoklaveret porebeton eller beton med lette tilslag og åben struktur.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Alexander Mollan 1635X489 Neu

Kontakt

Alexander Mollan Bohn Christiansen
Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: amc@ds.dk
T: 39 96 62 37

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde for letbetonkonstruktioner udført af etagehøje præfabrikerede elementer af autoklaveret porebeton eller beton med lette tilslag og åben struktur.

Udvalgsarbejdet fokuserer på at implementere og behandle forespørgsler, samt justere og tilpasse beregnings- og dimensioneringsannekserne til danske lovgivnings- og sikkerhedsforhold. Med udgangspunkt i udvalgsmedlemmernes praksis og erfaringer på området, arbejder udvalget for at påvirke nationale og europæiske fora for derigennem at opnå indflydelse på de færdige standarder. Herunder hører også sikring af, at nationale regler ikke er i konflikt med den europæiske lovgivning, at der afgives kommentarer på forslag samt at der meldes tilbage til myndigheder og CEN.

Derudover gennemfører udvalget projektorienterede opgaver såsom oversættelser, analyser, udarbejdelse af specifikationer og vejledninger for og finansieret af myndigheder og andre interessenter. Endelig er det udvalgets opgave at sikre videndeling fx ved kurser, nyhedsbreve, artikler og anden formidling til brugerne af standarderne.

Udvalget deltager aktivt i de europæiske, tekniske komiteer CEN TC 250 Structural Eurocodes og CEN/TC 177 Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open structure.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, entreprenører, producenter og myndigheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • DTU Construct
  • Expan A/S
  • H+H Danmark A/S
  • Heidelberg Materials Precast Denmark A/S
  • Statens Byggeforskningsinstitut

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.