Nye krav til kontrol af bygnings- og anlægskonstruktioner

03. oktober 2019

Nye krav til kontrol af bygnings- og anlægskonstruktioner

Med BR18 følger nye lovkrav, der medfører en række ændringer i praksis for de udførende i byggeriet - herunder nye krav til almen kontrol, som skal udføres efter en ny dansk standard, DS 1140. Det er ifølge Dansk Byggeri bydende nødvendigt, at man som entreprenør sætter sig ind i standarden og forbereder sig på den nye virkelighed på byggepladsen.

Bygningsreglementet 2018 kræver som noget nyt, at dokumentation for et byggeris bærende konstruktioner fra årsskiftet skal omfatte dokumentation for kontrol af udførelse. Det betyder, at de udførende entreprenører og håndværksvirksomheder selv skal planlægge og dokumentere almen kontrol af det udførte. Den almene kontrol skal altid udføres og reglerne gælder både nybyggeri, ombygning, renovering og ændret anvendelse af eksisterende byggeri.

- Det er helt nyt i Danmark, at udførelse af bygningskonstruktioner nu bliver underlagt lovkrav om dokumenteret kvalitetssikring. Helt konkret betyder det, at også den mindre entreprenør fremover selv skal planlægge, udføre og dokumentere almen kontrol – og selv står på mål for den, forklarer Erling R. Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard, og uddyber:

- Fokus skifter fra en meget projektspecifik kontrol, som tidligere påhvilede bygherrer og projekterende, til en kontrol tilrettelagt efter den udførendes praksis for ”almindelige” konstruktioner. Samtidigt betyder ændringerne derfor også, at der er potentiale for en betydelig produktivitetsforbedring i branchen.

Kontrollen skal udføres i henhold til en ny dansk standard for almen kontrol af bærende konstruktioner, DS 1140, som derfor er god at kende. Er der derimod tale om mere kompliceret byggeri, jf. BR18’s bestemmelser, skal der udføres en særlig kontrol. 

Hjælp at hente for de udførende i ny standard

Den nye standard DS 1140 fastsætter rammerne for planlægning og udførelse af den almene kontrol, der altid skal gennemføres i forbindelse med udførelsen af en bærende konstruktion. Den almene kontrol gennemføres som en del af udførelsesprocessen, uanset hvor udførelsen finder sted, dvs. typisk på byggepladsen.

- Det er en bydende nødvendighed, at man som entreprenør sætter sig ind i standarden og forbereder sig på den nye virkelighed på byggepladsen. Har man i dag et velintegreret kvalitetssikringssystem vil overgangen til de nye krav nok kun kræve justeringer af kvalitetssikringen, men arbejder man ikke med kvalitetssikring, så vil man nok få en udfordring.  Det er særligt kravene om uafhængig kontrol, som vi forventer vil give udfordringer, siger Torben Hessing-Olsen, konsulent i Dansk Byggeri og understreger:

- Det er nogle helt nye krav, der bliver stillet til de udførende, som det nok vil tage lidt tid at lære at kende og efterleve.

Kravene i DS 1140 gælder både for udførelse af konstruktioner med materialer, hvor der i dag ikke findes gældende udførelsesstandarder, og for materialer, hvor de allerede findes, fx betonkonstruktioner og stålkonstruktioner. Standarden omfatter alene almen kontrol og omhandler således ikke krav til tredjepartskontrol, særlig kontrol eller kontrol af æstetiske krav af fx overfladers udseende. Standarden indgår via det nationale anneks til eurocode DS/EN 1990 som reference i bygningsreglementet og er udarbejdet på opdrag af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). De nye regler træder i kraft 1. januar 2020.

Vejledning til de udførende på vej

Dansk Standard er i gang med at udarbejde en vejledning til DS 1140 standarden, som vil uddybe, hvordan reglerne skal forstås og kan opfyldes. Vejledningen forventes at udkomme i løbet af efteråret.

- Mange udførende er ikke vant til at arbejde med standarder og har ikke et formaliseret system for kvalitetsstyring. Der er derfor behov for en vejledning, som hjælper dem godt i gang med at planlægge, hvad der skal kontrolleres på byggepladsen, og hvordan de kan gennemføre og dokumentere den krævede almene kontrol af udførslen af bærende konstruktioner, siger Erling R. Trudsø.

Vejledningen vil også være relevant for bygherrer og projekterende, da de nye krav i BR18 samlet set har betydning for krav til leverancer fra de udførende og for kommunikationen og koordinering mellem projekterende og udførende.

 

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19