Ny standard for ventilation i bygninger

07. februar 2022

Ny standard for ventilation i bygninger

En ny version af standarden DS 447 - Ventilation i bygninger er trådt i kraft d. 1. januar 2022. Standarden er bl.a. revideret i forhold til de nye krav i BR18 og Ecodesign.

Standarden DS 447 - Ventilation i bygninger - mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer er netop kommet i en ny udgave, der både tager højde for den tekniske udvikling på området samt nye krav i BR18, Ecodesign og nye europæiske standarder.

- DS 447 er bl.a. blevet revideret for at stemme overens med nye lovkrav og nye europæiske standarder, herunder nye krav til indeklimaet - og for at tage højde for nye erfaringer og teknisk udvikling på området fx i forhold til energieffektivitet, fortæller Charlotte Vartou Forsingdal, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Formålet med standarden er at sikre, at ventilationssystemer indrettes, udføres og kan driftes og vedligeholdes på en teknisk, hygiejnisk og funktionssikker forsvarlig måde bl.a. under hensyntagen til komfort og energieffektivitet.

- Udover at være en central systemstandard for sikring af kvaliteten af ventilationssystemer i byggeriet i Danmark er DS 447 også en nøgle til hele det europæiske kompleks af systemstandarder, indeklimastandarder og produktstandarder på området, da DS 447 refererer til disse standarder, uddyber Charlotte Vartou Forsingdal.

DS 447 er også central, fordi BR18 stiller krav om anvendelse af standarden i Bygningsreglementets kapitel 22 om ventilation. Desuden er standarden integreret i Bygningsreglementets vejledning om ventilation og vejledning om funktionsafprøvning.

Nye krav til projektering

De nye krav til ventilation omfatter forhold, der vedrører alle faser i byggeriet – herunder projektering, udførelse, aflevering, service, drift og vedligehold. Desuden stiller standarden en lang række produktkrav.

- Selve indholdet i DS 447 er opdateret på en lang række områder. Opbygningen er ændret, og langt mere logisk end tidligere. Desuden er der som noget nyt tilføjet krav til projektering, og standarden behandler også forhold omkring tolerancer og måleusikkerheder i flere detaljer end tidligere, fortæller Charlotte Vartou Forsingdal.

Desuden er tæthedsklasser opdateret efter ny europæisk standard, der er introduceret klassifikationskrav til vekselretningsventilationsanlæg samt ny tekst omkring filtre og anbefalede filtertrin i afhængighed af udeluftens renhed og den ønskede indeluft.

Blandt nyhederne i standarden er også, at spjældklasser er tilføjet, ligesom entalpivekslere er beskrevet. Endelig er alle forhold omkring indregulering, tæthedsprøvning, afprøvning, træning ved aflevering, service, drift og vedligehold samlet i ét nyt kapitel.

Standarden har også flere opdaterede og nye informative annekser, fx vejledning om indeklimaklasser, og som noget helt nyt indeholder DS 447 eksempelvis et kort, informativt anneks omkring ventilation i relation til en pandemi og smittespredning. Endelig er der et nyt anneks omkring trækrate, og annekset om storkøkkenventilation er opdateret.

Om DS 447 - Ventilation i bygninger

Standarden DS 447 - Ventilation i bygninger - mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af ventilationssystemer, samt bestemmelser for produkter og komponenter, der anvendes til ventilationssystemerne.

Standarden gælder for mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde én eller flere parametre inden for nærmere specificerede grænser.

Standarden er relevant for alle, der arbejder med ventilation, fx rådgivende ingeniører samt producenter og installatører i ventilationsbranchen.

Revisionen af standarden er gennemført i tæt dialog med Bolig- og Planstyrelsen (BPST).

Den reviderede standard DS 447:2021 trådte i kraft 1. januar 2022. Projekter kan i en overgangsperiode på seks måneder udføres enten efter udgaven fra 2013 eller den reviderede udgave. Efter overgangsperiodens udløb er det kun den nye version af standarden, der er gældende.Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Se også

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

10. juli 2023

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

10. juli 2023

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

EU-Kommissionen har nu godkendt de sidste fire miljømål i EU-taksonomien, og dermed er taksonomien komplet.

Et styrket samarbejde mellem forskning og standardisering kan bane vejen for den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

03. juli 2023

Samarbejde mellem forskning og standardisering er vigtigt i den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

Omstilling af bygninger samt bygningsbrug og -drift spiller en vigtig rolle i en bæredygtig og digital omstilling. Et styrket samarbejde mellem forskere og standardiseringsorganer kan drive udvikling inden for Facility Management (FM).

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

22. juni 2023

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvad EU’s taksonomi betyder for facility management-området, og hvordan du kan forbedre virksomhedens arbejdet med ESG-performance.