Ny standard for ventilation i bygninger

07. februar 2022

Ny standard for ventilation i bygninger

En ny version af standarden DS 447 - Ventilation i bygninger er trådt i kraft d. 1. januar 2022. Standarden er bl.a. revideret i forhold til de nye krav i BR18 og Ecodesign.

Standarden DS 447 - Ventilation i bygninger - mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer er netop kommet i en ny udgave, der både tager højde for den tekniske udvikling på området samt nye krav i BR18, Ecodesign og nye europæiske standarder.

- DS 447 er bl.a. blevet revideret for at stemme overens med nye lovkrav og nye europæiske standarder, herunder nye krav til indeklimaet - og for at tage højde for nye erfaringer og teknisk udvikling på området fx i forhold til energieffektivitet, fortæller Charlotte Vartou Forsingdal, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Formålet med standarden er at sikre, at ventilationssystemer indrettes, udføres og kan driftes og vedligeholdes på en teknisk, hygiejnisk og funktionssikker forsvarlig måde bl.a. under hensyntagen til komfort og energieffektivitet.

- Udover at være en central systemstandard for sikring af kvaliteten af ventilationssystemer i byggeriet i Danmark er DS 447 også en nøgle til hele det europæiske kompleks af systemstandarder, indeklimastandarder og produktstandarder på området, da DS 447 refererer til disse standarder, uddyber Charlotte Vartou Forsingdal.

DS 447 er også central, fordi BR18 stiller krav om anvendelse af standarden i Bygningsreglementets kapitel 22 om ventilation. Desuden er standarden integreret i Bygningsreglementets vejledning om ventilation og vejledning om funktionsafprøvning.

Nye krav til projektering

De nye krav til ventilation omfatter forhold, der vedrører alle faser i byggeriet – herunder projektering, udførelse, aflevering, service, drift og vedligehold. Desuden stiller standarden en lang række produktkrav.

- Selve indholdet i DS 447 er opdateret på en lang række områder. Opbygningen er ændret, og langt mere logisk end tidligere. Desuden er der som noget nyt tilføjet krav til projektering, og standarden behandler også forhold omkring tolerancer og måleusikkerheder i flere detaljer end tidligere, fortæller Charlotte Vartou Forsingdal.

Desuden er tæthedsklasser opdateret efter ny europæisk standard, der er introduceret klassifikationskrav til vekselretningsventilationsanlæg samt ny tekst omkring filtre og anbefalede filtertrin i afhængighed af udeluftens renhed og den ønskede indeluft.

Blandt nyhederne i standarden er også, at spjældklasser er tilføjet, ligesom entalpivekslere er beskrevet. Endelig er alle forhold omkring indregulering, tæthedsprøvning, afprøvning, træning ved aflevering, service, drift og vedligehold samlet i ét nyt kapitel.

Standarden har også flere opdaterede og nye informative annekser, fx vejledning om indeklimaklasser, og som noget helt nyt indeholder DS 447 eksempelvis et kort, informativt anneks omkring ventilation i relation til en pandemi og smittespredning. Endelig er der et nyt anneks omkring trækrate, og annekset om storkøkkenventilation er opdateret.

Om DS 447 - Ventilation i bygninger

Standarden DS 447 - Ventilation i bygninger - mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af ventilationssystemer, samt bestemmelser for produkter og komponenter, der anvendes til ventilationssystemerne.

Standarden gælder for mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde én eller flere parametre inden for nærmere specificerede grænser.

Standarden er relevant for alle, der arbejder med ventilation, fx rådgivende ingeniører samt producenter og installatører i ventilationsbranchen.

Revisionen af standarden er gennemført i tæt dialog med Bolig- og Planstyrelsen (BPST).

Den reviderede standard DS 447:2021 trådte i kraft 1. januar 2022. Projekter kan i en overgangsperiode på seks måneder udføres enten efter udgaven fra 2013 eller den reviderede udgave. Efter overgangsperiodens udløb er det kun den nye version af standarden, der er gældende.Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cfo@ds.dk
T: 39966232

Se også

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

10. maj 2022

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

Siden 2019 er der sket et paradigmeskift inden for kontrol af bærende konstruktioner, idet det nu er de udførende entreprenører, der skal udføre kontrollen på byggepladserne. Dette skift har medført et behov for en vejledning til udførelse af kont...

Ny udgave af 81346-1 er netop udgivet

11. april 2022

Et fælles sprog på tværs af fag: Ny udgave af 81346-1 er netop udgivet

I standardserien 81346 gives der referencebetegnelsessystemer til ingeniører, hvilket danner ramme for et fælles sprog på tværs af fag. En revideret udgave af IEC 81346-1 er netop udgivet, og en revideret udgave af ISO 81346-10 forventes udgivet i...

Nyt community skal udvide markedet inden for cirkulært byggeri

27. januar 2022

Nyt community skal udvide markedet inden for cirkulært byggeri

Videnscenter for Cirkulær Økonomi i byggeriet lancerer VCØB Community, der skal bidrage til at finde løsninger på de udfordringer, der er forbundet med den cirkulære omstilling i byggeriet. Dansk Standard er blandt medlemmerne, der tæller 30 føren...

26. januar 2022

Video: Temamøde om ny udgave af DS 447 - Ventilation i bygninger

Se eller gense webinaret om de nye krav i den nye udgave af DS 447 - Ventilation i bygninger. Standarden er bl.a. revideret i henhold til de nye krav i BR18 og Ecodesign.