Ny standard for ventilation i bygninger

07. februar 2022

Ny standard for ventilation i bygninger

En ny version af standarden DS 447 - Ventilation i bygninger er trådt i kraft d. 1. januar 2022. Standarden er bl.a. revideret i forhold til de nye krav i BR18 og Ecodesign.

Standarden DS 447 - Ventilation i bygninger - mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer er netop kommet i en ny udgave, der både tager højde for den tekniske udvikling på området samt nye krav i BR18, Ecodesign og nye europæiske standarder.

- DS 447 er bl.a. blevet revideret for at stemme overens med nye lovkrav og nye europæiske standarder, herunder nye krav til indeklimaet - og for at tage højde for nye erfaringer og teknisk udvikling på området fx i forhold til energieffektivitet, fortæller Charlotte Vartou Forsingdal, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Formålet med standarden er at sikre, at ventilationssystemer indrettes, udføres og kan driftes og vedligeholdes på en teknisk, hygiejnisk og funktionssikker forsvarlig måde bl.a. under hensyntagen til komfort og energieffektivitet.

- Udover at være en central systemstandard for sikring af kvaliteten af ventilationssystemer i byggeriet i Danmark er DS 447 også en nøgle til hele det europæiske kompleks af systemstandarder, indeklimastandarder og produktstandarder på området, da DS 447 refererer til disse standarder, uddyber Charlotte Vartou Forsingdal.

DS 447 er også central, fordi BR18 stiller krav om anvendelse af standarden i Bygningsreglementets kapitel 22 om ventilation. Desuden er standarden integreret i Bygningsreglementets vejledning om ventilation og vejledning om funktionsafprøvning.

Nye krav til projektering

De nye krav til ventilation omfatter forhold, der vedrører alle faser i byggeriet – herunder projektering, udførelse, aflevering, service, drift og vedligehold. Desuden stiller standarden en lang række produktkrav.

- Selve indholdet i DS 447 er opdateret på en lang række områder. Opbygningen er ændret, og langt mere logisk end tidligere. Desuden er der som noget nyt tilføjet krav til projektering, og standarden behandler også forhold omkring tolerancer og måleusikkerheder i flere detaljer end tidligere, fortæller Charlotte Vartou Forsingdal.

Desuden er tæthedsklasser opdateret efter ny europæisk standard, der er introduceret klassifikationskrav til vekselretningsventilationsanlæg samt ny tekst omkring filtre og anbefalede filtertrin i afhængighed af udeluftens renhed og den ønskede indeluft.

Blandt nyhederne i standarden er også, at spjældklasser er tilføjet, ligesom entalpivekslere er beskrevet. Endelig er alle forhold omkring indregulering, tæthedsprøvning, afprøvning, træning ved aflevering, service, drift og vedligehold samlet i ét nyt kapitel.

Standarden har også flere opdaterede og nye informative annekser, fx vejledning om indeklimaklasser, og som noget helt nyt indeholder DS 447 eksempelvis et kort, informativt anneks omkring ventilation i relation til en pandemi og smittespredning. Endelig er der et nyt anneks omkring trækrate, og annekset om storkøkkenventilation er opdateret.

Om DS 447 - Ventilation i bygninger

Standarden DS 447 - Ventilation i bygninger - mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af ventilationssystemer, samt bestemmelser for produkter og komponenter, der anvendes til ventilationssystemerne.

Standarden gælder for mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde én eller flere parametre inden for nærmere specificerede grænser.

Standarden er relevant for alle, der arbejder med ventilation, fx rådgivende ingeniører samt producenter og installatører i ventilationsbranchen.

Revisionen af standarden er gennemført i tæt dialog med Bolig- og Planstyrelsen (BPST).

Den reviderede standard DS 447:2021 trådte i kraft 1. januar 2022. Projekter kan i en overgangsperiode på seks måneder udføres enten efter udgaven fra 2013 eller den reviderede udgave. Efter overgangsperiodens udløb er det kun den nye version af standarden, der er gældende.Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Se også

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

06. marts 2023

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

Den danske byggebranche kunne udnytte de muligheder, der ligger i digitaliseringen af bygge- og driftsprocesser endnu bedre ved at fokusere mere på det digitale samarbejde og de fælles internationale standarder på området.

Hvad er cirkulært byggeri

07. februar 2023

Hvad er cirkulært byggeri? - Økonomisk og klimaorienteret byggeri

Når vi både ønsker at udvikle verden med ny arkitektur og samtidig passe på vores Jord og vores klima, må man arbejde cirkulært frem for lineært. Cirkulært byggeri er en ny tilgang og et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Men hvad inde...

13. oktober 2022

Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet

Se eller gense Morgenbriefing om dokumentation af bæredygtighed i byggeriet, hvor vi kommer ind på, hvilke muligheder og udfordringer byggeriet står over for i forbindelse med den grønne omstilling.