Business Continuity efter ISO 22301 - skab robusthed i et høj-risikomiljø!

Bliv klogere på, hvordan du kan identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop med Business continuity og disaster recovery.

Oversigt

Bliv klogere på, hvordan du kan identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop, og hvordan planer for disaster recovery kan genetablere organisationens driftsprocesser.

Kurset lærer dig at implementere et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS), som klæder organisationen på til at beskytte og videreføre driften i krisesituationer. Du lærer desuden at opstille kritiske målepunkter samt at styre de risici, som påvirker jeres forretning.

Kurset giver dig

 • Viden om ISO 22300-seriens opbygning og anvendelsesområder
 • Redskaber til implementering af et BCMS baseret på ISO 22301
 • Metodik til risikostyring: identifikation, analyse og behandling af risici
 • Forståelse for samspillet imellem BCMS og efterlevelse af interessenters krav
 • Vejledning i overvågning, vedligeholdelse og forbedring af BCMS

Målgruppe

ISO 22301 henvender sig til:

 • Ansatte i organisationer, som agerer i et høj-risikomiljø, herunder offentlige organisationer, som arbejder med kritisk infrastruktur fx finanssektor, energiforsyning eller teleindustri
 • Indkøbsansvarlige, der gennemfører udbudsforretninger
 • Beredskabs- eller krisechefer, Business Continuity- eller Disaster Recovery-ansvarlige
 • Ledere og medarbejdere, som ønsker at sikre fortsat drift og leverance i en krisesituation

Underviser

Majken PripMajken Prip, konsulent i Dansk Standard, underviser i Informationssikkerhed og rådgiver virksomheder og organisationer i forhold til praktisk opbygning, implementering og udvikling af ledelsessystemer for informationssikkerhed. Majken har solid erfaring fra både den offentlige og private sektor, og kender til de udfordringer, der opstår som led i implementering af standarders krav, samt hvordan de kan håndteres.

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Majken på mpr@ds.dk eller Anita Raben ar@ds.dk

Program

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Introduktion til ledelsesstandarder, Business Continuity og ISO 22301
 • 10:30 Planlægning af et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS)
 • 11:00 Etablering af Business Impact Analysis og Business Continuity-planer
 • 12:30 Frokost
 • 13:30 Risikovurdering: identifikation, analyse og evaluering af risici
 • 14:45 Håndtering: udpegning af foranstaltninger til håndtering af risici
 • 15:30 Evaluering og forbedring af et BCMS
 • 16:00 Opsamling