ISO 22301 Forretningskontinuitet

Antallet af cyberangreb, der hvert år rammer danske og udenlandske virksomheder og myndigheder, er stadigt stigende. Ved anvendelse af ISO 22301-standarden for Business Continuity etablerer man processer, der sikrer, at kritiske funktioner beskyttes og holdes i gang i en krisesituation.

Køb standarden i webshop

Hold altid hjulene kørende

Cyberangreb udgør en kritisk trussel for samfundets funktion, stabilitet og sikkerhed. Men det er langt fra kun it-kriminelle, som truer virksomheder og deres informationer. Forholdsvis simple driftskomplikationer – foranlediget af fx tekniske eller en ansats fejl - kan hurtigt resultere i leverance- og produktionsstop med omfattende konsekvenser for virksomheden og for samfundet. Det er derfor væsentligt, at organisationer i såvel den private som den offentlige sektor sætter sig ind i det trusselsbillede, som de er eksponeret overfor med henblik på at sikre robusthed af deres forretningsgange og leverancer.

Kontakt

Anders Linde
Anders Linde Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ali@ds.dk
T: 39966329

Køb af ISO 22301

Hvad er ISO 22301?

ISO 22301 opstiller kravene til et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS), som klæder organisationen på til at beskytte og videreføre driften i katastrofe- og krisesituationer. 

ISO 22301 er et værktøj til at identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop og til at varetage organisationens primære funktioner under og efter en krisesituation. 

Hvorfor arbejde med Business Continuity efter ISO 22301?

Et struktureret arbejde med forretningskontinuitet efter ISO 22301 viser, at virksomheden og dens ledelse arbejder strategisk for at sikre virksomhedens fortsatte leverancer, herunder evnen til at varetage forretningskritiske funktioner under og efter en katastrofe. Det giver tryghed både internt og eksternt.

Kom godt i gang med ISO 22301 – bliv undervist af eksperterne

På Dansk Standards kursus i ISO 22301 vil chefkonsulent Anders Linde bl.a. lære deltagerne at etablere et ledelsessystem for Business Continuity (BCMS). Kurset omfatter en indledende analyse af de vigtigste forretningsprocesser (Business Impact Analysis) samt en efterfølgende risikovurdering. Processen skal sikre, at ressourcer bliver placeret, hvor det er mest kritisk, samt at organisationen etablerer og tester beredskabet for at kunne reetablere og fastholde de vigtigste leverancer, når en krise indtræffer.

Et kursus i ISO 22301 giver dig:

  • Redskaber til etablering og implementering af et ledelsessystem for forretningskontinuitet
  • Metodik til risikostyring: identifikation, analyse og behandling af risici
  • Hjælp til efterlevelse af interessenters krav
  • Processer til overvågning, vedligeholdelse og løbende forbedring af ledelsessystemet
Hjælp og support

Har du andre spørgsmål?

Fik du ikke svar på det, du søgte efter, så kan du sandsynligvis finde det i vores Hjælp og support. Det er der, vi samler de bedste svar på de oftest stillede spørgsmål.