ISO 22301 Forretningskontinuitet

Antallet af cyberangreb, der hvert år rammer danske og udenlandske virksomheder og myndigheder, er stadigt stigende. Ved anvendelse af ISO 22301-standarden for Business Continuity etablerer man processer, der sikrer, at kritiske funktioner beskyttes og holdes i gang i en krisesituation.

Køb standarden i webshop

Hold altid hjulene kørende

Cyberangreb udgør en kritisk trussel for samfundets funktion, stabilitet og sikkerhed. Men det er langt fra kun it-kriminelle, som truer virksomheder og deres informationer. Forholdsvis simple driftskomplikationer – foranlediget af fx tekniske eller en ansats fejl - kan hurtigt resultere i leverance- og produktionsstop med omfattende konsekvenser for virksomheden og for samfundet. Det er derfor væsentligt, at organisationer i såvel den private som den offentlige sektor sætter sig ind i det trusselsbillede, som de er eksponeret overfor med henblik på at sikre robusthed af deres forretningsgange og leverancer.

Hvad er ISO 22301?

ISO 22301 opstiller kravene til et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS), som klæder organisationen på til at beskytte og videreføre driften i katastrofe- og krisesituationer. 

ISO 22301 er et værktøj til at identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop og til at varetage organisationens primære funktioner under og efter en krisesituation. 

Hvorfor arbejde med Business Continuity efter ISO 22301?

Et struktureret arbejde med forretningskontinuitet efter ISO 22301 viser, at virksomheden og dens ledelse arbejder strategisk for at sikre virksomhedens fortsatte leverancer, herunder evnen til at varetage forretningskritiske funktioner under og efter en katastrofe. Det giver tryghed både internt og eksternt.

Kontakt

Berit Aadal
Berit Aadal Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96

Køb af ISO 22301

I Dansk Standards webshop kan du købe standarden DS/ISO 22301:2019

Mere viden

Styrk modstandsdygtigheden i jeres virksomhed

Guide

Styrk modstandsdygtigheden i jeres virksomhed

For at hjælpe virksomheder i gang med at blive mere modstandsdygtige, har Dansk Standard med støtte fra Erhvervsstyrelsen udgivet denne guide.