Modstandsdygtighed

Vigtigheden af at ruste sin virksomhed til fremtidens kriser og forandringer er større end nogensinde før. Modstandsdygtighed handler både om at omfavne nye tendenser, tilpasse sig forandringer i markedet, håndtere en krise og komme ovenpå igen bagefter.

Download guiden om modstandsdygtighed

Når krisen kommer, kan man afvikle eller udvikle

Vi står i dag i en global og digital verden. Det betyder, at når kriser og pludselige hændelser opstår, sker det hurtigere og med en større påvirkning for virksomheder – også mindre virksomheder. Det er derfor vigtigt, at virksomheder er modstandsdygtige, så de er i stand til at:

 • omfavne nye tendenser
 • tilpasse sig forandringer i markedet
 • håndtere en krise og komme ovenpå igen bagefter
 • skabe værdi på både kort og længere sigt.

For at det kan lykkes, skal man have en kultur i virksomheden, hvor alle ved præcist, hvad der skal gøres og hvem der gør hvad, når krisen banker på. Det kræver et konstant fokus på forandringer, der kan ændre vilkårene. Det er derfor vigtigt, at der i ledelsen er fokus på at håndtere både ekstreme forandringer og langsigtede ændringer, så man ikke bliver overhalet af konkurrenter.

Standarder er en måde, hvorpå man kan arbejde med at styrke modstandsdygtigheden i virksomheden. Især ledelsesstandarder, da de kan anvendes af alle typer virksomheder og brancher. Ledelsesstandarderne har fokus på at hjælpe virksomheder med at implementere og løbende evaluere gode arbejdsgange, der kan understøtte virksomhedens forretning.

Guide: Styrk modstandsdygtigheden i jeres virksomhed

For at hjælpe virksomheder i gang med at blive mere modstandsdygtige, har Dansk Standard med støtte fra Erhvervsstyrelsen udgivet denne guide.

Guiden er skrevet med udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder, der vil give virksomheder en række værktøjer til at styrke deres modstandsdygtighed.

Guiden gennemgår trin for trin de vigtigste overvejelser og tiltag, virksomheder kan implementere, samt giver et indblik i de vigtigste standarder for modstandsdygtighed inden for følgende områder:

 • fortsat drift under kriser
 • forsyningskæder
 • cyber- og informationssikkerhed.

Guiden er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Alexandra Instituttet samt projektet Modstandsdygtig.DK, som Industriens Fond står bag. Modstandsdygtig.DK skal træne virksomheders evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på og dermed gøre dem mere robuste, når den næste krise rammer.

Du kan læse mere om projektet, som også tilbyder træningsforløb for mindre danske virksomheder her: https://modstandsdygtig.dk/ Vil du vide mere? 

Så kontaktFundamentet til at styrke modstandsdygtigheden

Tomas Lundstrøm
Tomas Lundstrøm Konsulent | Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: tol@ds.dk
T: 39 96 62 19
Fundamentet til modstandsdygtighed

Tre fokusområder i guiden for modstandsdygtighed

Fordele ved at arbejde med fortsat drift under kriser:

 • Færre og kortere afbrydelser af driften, når hændelser og kritiske driftsforstyrrelser rammer. De afbrydelser, som stadig vil opstå, vil kunne afhjælpes hurtigere og mere effektivt.
 • Opretholdelse af et acceptabelt niveau af drift på kritiske processer, uanset hvad der sker.
 • Mindre afhængighed af den viden, som nøglepersoner har, da vigtig information dokumenteres og gøres tilgængelig for alle i stedet for blot at være i enkelte ansattes bevidsthed.

Fordele ved at gøre forsyningskæder modstandsdygtige:

 • Sikring af forretningen mod manglende eller forsinkede forsyninger. De forstyrrelser i forsyningskæden, som stadig vil kunne opstå, kan afhjælpes hurtigere og mere effektivt.
 • Opretholdelse af forretningen, selv hvis særligt kritiske forsyninger skulle svigte.
 • Mindre afhængighed af enkelte leverandører.

Fordele ved at arbejde med cyber- og informationssikkerhed:

 • Sikring af virksomheden mod cyberangreb, der kan have betydning for forretningen.
 • Beskyttelse af data, herunder personfølsomme oplysninger.
 • Forståelse af virksomhedens sårbarhed overfor potentielle angreb og systematisk styrkelse af forsvaret.

Sådan styrker du modstandsdygtigheden i din virksomhed

Se eller gense dette webinar, hvor du får inspiration til, hvordan du kan arbejde med modstandsdygtighed i din virksomhed og ikke mindst med cybersikkerhed for at ruste virksomheden mod uforudsete hændelser

Se eller gense webinaret

Få et hurtigt overblik over, hvordan du kommer i gang med at blive modstandsdygtig

I pixi-guiden kan du læse om, hvad guiden indeholder i forkortet form.

Test og styrk virksomhedens forretningsmodel

Der kan være mange årsager til, at en forretningsmodel kommer under pres. Der kan også opstå nye muligheder i markedet, der gør det relevant at styrke forretningsmodellen. Formålet med testen er at give jer en indikation af, om der kan være behov for at efterse hele eller dele af forretningsmodellen.