Modstandsdygtighed

Vigtigheden af at ruste sin virksomhed til fremtidens kriser og forandringer er større end nogensinde før. Modstandsdygtighed handler både om at omfavne nye tendenser, tilpasse sig forandringer i markedet, håndtere en krise og komme ovenpå igen bagefter.

Download guiden om modstandsdygtighed

Når krisen kommer, kan man afvikle eller udvikle

Vi står i dag i en global og digital verden. Det betyder, at når kriser og pludselige hændelser opstår, sker det hurtigere og med en større påvirkning for virksomheder – også mindre virksomheder. Det er derfor vigtigt, at virksomheder er modstandsdygtige, så de er i stand til at:

 • omfavne nye tendenser
 • tilpasse sig forandringer i markedet
 • håndtere en krise og komme ovenpå igen bagefter
 • skabe værdi på både kort og længere sigt.

For at det kan lykkes, skal man have en kultur i virksomheden, hvor alle ved præcist, hvad der skal gøres og hvem der gør hvad, når krisen banker på. Det kræver et konstant fokus på forandringer, der kan ændre vilkårene. Det er derfor vigtigt, at der i ledelsen er fokus på at håndtere både ekstreme forandringer og langsigtede ændringer, så man ikke bliver overhalet af konkurrenter.

Standarder er en måde, hvorpå man kan arbejde med at styrke modstandsdygtigheden i virksomheden. Især ledelsesstandarder, da de kan anvendes af alle typer virksomheder og brancher. Ledelsesstandarderne har fokus på at hjælpe virksomheder med at implementere og løbende evaluere gode arbejdsgange, der kan understøtte virksomhedens forretning.

Guide: Styrk modstandsdygtigheden i jeres virksomhed

For at hjælpe virksomheder i gang med at blive mere modstandsdygtige, har Dansk Standard med støtte fra Erhvervsstyrelsen udgivet denne guide.

Guiden er skrevet med udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder, der vil give virksomheder en række værktøjer til at styrke deres modstandsdygtighed.

Guiden gennemgår trin for trin de vigtigste overvejelser og tiltag, virksomheder kan implementere, samt giver et indblik i de vigtigste standarder for modstandsdygtighed inden for følgende områder:

 • fortsat drift under kriser
 • forsyningskæder
 • cyber- og informationssikkerhed.

Guiden er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Alexandra Instituttet samt projektet Modstandsdygtig.DK, som Industriens Fond står bag. Modstandsdygtig.DK skal træne virksomheders evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på og dermed gøre dem mere robuste, når den næste krise rammer.

Du kan læse mere om projektet, som også tilbyder træningsforløb for mindre danske virksomheder her: https://modstandsdygtig.dk/ Vil du vide mere? 

Så kontaktFundamentet til at styrke modstandsdygtigheden

Ditte Klint Heede
Ditte Klint Heede Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: dkh@ds.dk
T: 39966242
Lasse Kaltoft
Lasse Kaltoft Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: lak@ds.dk
T: 39966234
Fundamentet til modstandsdygtighed

Tre fokusområder i guiden for modstandsdygtighed

Fordele ved at arbejde med fortsat drift under kriser:

 • Færre og kortere afbrydelser af driften, når hændelser og kritiske driftsforstyrrelser rammer. De afbrydelser, som stadig vil opstå, vil kunne afhjælpes hurtigere og mere effektivt.
 • Opretholdelse af et acceptabelt niveau af drift på kritiske processer, uanset hvad der sker.
 • Mindre afhængighed af den viden, som nøglepersoner har, da vigtig information dokumenteres og gøres tilgængelig for alle i stedet for blot at være i enkelte ansattes bevidsthed.

Fordele ved at gøre forsyningskæder modstandsdygtige:

 • Sikring af forretningen mod manglende eller forsinkede forsyninger. De forstyrrelser i forsyningskæden, som stadig vil kunne opstå, kan afhjælpes hurtigere og mere effektivt.
 • Opretholdelse af forretningen, selv hvis særligt kritiske forsyninger skulle svigte.
 • Mindre afhængighed af enkelte leverandører.

Fordele ved at arbejde med cyber- og informationssikkerhed:

 • Sikring af virksomheden mod cyberangreb, der kan have betydning for forretningen.
 • Beskyttelse af data, herunder personfølsomme oplysninger.
 • Forståelse af virksomhedens sårbarhed overfor potentielle angreb og systematisk styrkelse af forsvaret.

Kurser og arrangementer

Informationssikkerhed for mindre virksomheder

Kursus

Informationssikkerhed for mindre virksomheder

På dette 1-dagskursus for mindre virksomheder lærer du, hvordan du i praksis indfører passende foranstaltninger for informationssikkerhed med udgangspunkt i ISO/IEC 27001.

 Risikoledelse - med udgangspunkt i DS/ISO 31000

Kursus

Risikoledelse - med udgangspunkt i DS/ISO 31000

På dette kursus lærer du om ISO 31000:2018 Risikoledelsesvejledning og dens anbefaling til etablering af et risikoledelsessystem samt selve risikovurderingsprocessen.

Business Continuity efter ISO 22301

Kursus

Business Continuity efter ISO 22301

Bliv klogere på, hvordan du kan identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop.

Bliv klogere på standarderne

Risikoledelse - DS/ISO 31000

Standard

Risikoledelse - DS/ISO 31000

Virksomheder af enhver type og størrelse kan opleve eksterne og interne risici, som kan påvirke deres mål. DS/ISO 31000, standarden for Risikoledelse, hjælper virksomheder trin for trin med at lægge deres strategier, målsætninger og beslutninger indenfor en fastlagt risikovillighed.

Fortsat drift - DS/ISO 22301

Standard

Fortsat drift - DS/ISO 22301

Antallet af cyberangreb, der hvert år rammer danske og udenlandske virksomheder og myndigheder, er stadigt stigende. Ved anvendelse af ISO 22301-standarden for forretningskontinuitet etablerer man processer, der sikrer, at kritiske funktioner beskyttes og holdes i gang i en krisesituation.

Cyber- og informationssikkerhed

Standard

Cyber- og informationssikkerhed

Få et overblik over de mest essentielle standarder inden for cyber- og informationssikkerhed - både i organisationen, i produkter og industrien.

Den grønne omstilling

Miljøledelse - ISO 14001

Miljøledelse - ISO 14001

Miljøledelse - ISO 14001

Den internationale standard for miljøledelse efter ISO 14001 gør dig i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

Energiledelse - ISO 50001

Energiledelse - ISO 50001

Energiledelse - ISO 50001

Den internationale standard for energiledelse, ISO 50001, hjælper virksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer ressource- og energiforbruget. Energiledelse er et effektivt værktøj til at opstille en ambitiøs energipolitik og kontinuerligt arbejde systematisk med energimål på alle niveauer.

Læs mere

Når krisen rammer, kan man afvikle eller udvikle – ny guide skal ruste mindre virksomheder

24. februar 2022

Når krisen rammer, kan man afvikle eller udvikle – ny guide skal ruste mindre virksomheder

Kriser og pludselige forandringer opstår i dagens globale og digitale verden hurtigere og med en større påvirkning end mange – især mindre – virksomheder er forberedte på. En ny guide skal ruste virksomheder, så de bliver mere modstandsdygtige.

Sikr kernedriftens overlevelse med Business Continuity Management

22. februar 2022

Sikr kernedriftens overlevelse med Business Continuity Management

Kriser som en coronapandemi, cyberangreb og stop i leverancekæden kan udgøre en trussel for en virksomhed. Med Business Continuity Management bliver virksomheden i stand til at arbejde målrettet og strategisk med at sikre virksomhedens fortsatte o...

Nyt projekt skal hjælpe SMV’er med at tackle den næste krise

04. november 2021

Nyt projekt skal hjælpe SMV’er med at tackle den næste krise

Modstandsdygtig.DK skal træne virksomheders evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på og dermed gøre dem mere robuste, når den næste krise rammer. Industriens Fond står bag projektet, som en række partnere deltager i, herunder Dansk Sta...

Dansk Standard udvikler ny guide til modstandsdygtighed hos SMV’er

07. april 2021

Dansk Standard udvikler ny guide til modstandsdygtighed hos SMV’er

Samfundet har i de seneste år oplevet et stigende antal globale og lokale kriser som cyberangreb, stormfloder og senest coronapandemien. Omfattende kriser kan lamslå især mindre virksomheder og påvirke hele leverandørkæder.