DS-hæfte 61:2022

Styrk modstandsdygtigheden i jeres virksomhed

Oversigt

Denne guide er udgivet af Dansk Standard i 2022 med støtte fra Erhvervsstyrelsen.

Dansk Standard vil gerne sende en stor tak til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og Alexandra Instituttet for deres bidrag til guiden. Yderligere skal der lyde en tak til Tek- nologisk Institut, FORCE Technology, Aarhus Universitet – Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, FSR – danske revisorer, EDHEC Business School, Industriens Fond, Sikkerheds- Branchen og Maskinmestrenes Forening, der gennem workshops, interviews og skriftlige kommentarer har givet værdifuldt input.

Guiden beskriver, hvordan danske virksomhe- der kan anvende standarder til at blive mere modstandsdygtige. Guiden er særligt hen- vendt til ledelsen og bestyrelsesmedlemmer i mindre danske virksomheder, men indholdet kan dog bruges af alle virksomheder, der ønsker at styrke deres modstandsdygtighed, uanset hvilken branche eller sektor, de arbej- der inden for.

Udfyld formularen og få adgang til publikationen

DS-hæfte 61:2022