Lær at mestre auditteknikker og få kompetencer til at lede et auditprogram, et auditteam, kommunikere med kunder og løse konflikter.

PECB-kursus

E-læringskursus: ISO 22301 Lead Auditor - certificeret af PECB

Lær at mestre auditteknikker og få kompetencer til at lede et auditprogram, et auditteam, kommunikere med kunder og løse konflikter.

Oversigt

Verden bevæger sig hurtigere end nogensinde med en accelererende teknologisk udvikling, der blandt andet omdefinerer den måde, vi lever på, lærer og underviser. Den hastighed, internettet og teknologien udvikler sig med, kræver, at vi alle finder nye måder at tilpasse os det nye virtuelle miljø. Du kan tilegne dig færdigheder og viden, der er nødvendig for at kunne gennemføre audit af business continuity management-systemet (BCMS) ved at anvende bredt anerkendte auditprincipper, -procedurer og -teknikker.

På dette kursus får du viden og færdigheder til at planlægge og gennemføre interne og eksterne audit i overensstemmelse med certificeringsprocessen i ISO 19011 og ISO/IEC 17021-1.

Du vil også lære at mestre auditteknikker og få kompetencer til at lede et auditprogram, et auditteam, kommunikere med kunder og løse potentielle konflikter.

Når du har tilegnet dig de nødvendige færdigheder til at udføre BCMS-audit, kan du gå til eksamen og ansøge om et “PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor”-bevis. Med en certificering som PECB-Lead Auditor viser du, at du har færdigheder og kompetencer til at auditere organisationer på grundlag af best practice.

Det får du ud af kurset

  • Viden om de grundlæggende begreber og principper i et business continuity management-system (BCMS) baseret på ISO 22301
  • Lært at fortolke ISO 22301-kravene til et BCM-system ud fra en auditors perspektiv
  • Lært at evaluere BCM-systemets overensstemmelse med ISO 22301-kravene i overensstemmelse med de grundlæggende auditbegreber og -principper
  • Lært at planlægge, gennemføre og afslutte en overensstemmelsesaudit af ISO 22301 i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17021-1, vejledningen i ISO 19011 og anden best practice inden for auditering
  • Lært at lede et ISO 22301-auditprogram

Målgruppe

  • Auditorer, der ønsker at gennemføre og lede certificeringsaudit af business continuity management-systemer (BCMS)
  • Ledere eller konsulenter, der ønsker at mestre en BCMS-auditproces
  • Personer med ansvar for at sikre overensstemmelse med BCMS-kravene
  • Tekniske eksperter, der ønsker at forberede sig til en BCMS-audit
  • Ekspertrådgivere inden for business continuity management

Mere information om kurset

Undervisning, e-læringsmateriale og eksamen er på engelsk.

Deltagerne får udleveret kursusmaterialet online, indeholdende over 450 sider, inkl. eksempler, best practices, øvelser og quizzer. Desuden modtager du ISO 22301 og ISO 19011 standarderne i printet format. En attestation for kursusgennemførelse på 31 CPD (Continuing Professional Development) credits udstedes til kursusdeltagerne.

Eksamens- og certificeringsgebyr er inkluderet i kursusprisen. Kursisten booker selv sin online-eksamen efterfølgende via PECB: https://pecb.com/en/eventExamList/schedule 

Pris for kurset

Prisen er 10.900 kr. inkl. standarden ISO 22301.

Fra bestilling af e-læringskurset kan der gå op til 10 arbejdsdage før du modtager linket til undervisningen. Betaling sker forud for modtagelse af linket.

Vil du vide mere?

Kontakt

Lotte Dyppel
Lotte Dyppel Afdelingschef | Head of Department
Kursus
E: ld@ds.dk
T: 39 96 61 67

Bestil e-læringskurset

 


Privatlivspolitik

Læs hvordan vi indsamler og behandler data i vores privatlivspolitik.


 ISO 31000 Risk Manager