PECB-kursus

E-læringskursus: ISO/IEC 27001 Lead Implementer - certificeret af PECB

Få bevis på dine kompetencer med den internationale certificering i informationssikkerhed, ISO/IEC 27001 Lead Implementer.

Oversigt over kurset

På dette online e-læringskursus tager erfarne undervisere dig igennem det fulde forløb ved implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) i henhold til den seneste version af ISO/IEC 27001. Kursets øvelser, cases og supplerende tests sikrer, at du som deltager får en praktisk indføring i efterlevelsen af standardens krav og samtidig er rustet til at kunne bestå den tilhørende Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer-eksamen.

Standarderne ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 udleveres i forbindelse med e-læringskurset.

Undervisning foregår som e-læringskursus på engelsk. Kursusmateriale samt eksamen er på engelsk.

Kurset omhandler disse standarder

ISO/IEC 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde. ISO 27001 opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

ISO/IEC 27002 er en vejledende standard, som hjælper organisationer med at udvælge passende foranstaltninger i forbindelse med implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS). ISO/IEC 27002 udfolder de foranstaltninger, som listes i ISO/IEC 27001’s Anneks A, og som danner grundlaget for etableringen af et SoA-dokument.

Kurset lærer dig, at

  • forstå de grundlæggende begreber og principper i et ISMS (Information Security Management System) baseret på ISO/IEC 27001

  • fortolke ISO/IEC 27001-kravene til et ISMS ud fra den udførendes perspektiv

  • igangsætte og planlægge implementeringen af et ISMS baseret på ISO/IEC 27001 ved at anvende PECB's implementeringsmetode og andre best practices

  • bidrage til opgaver i organisationen vedr. drift, vedligeholdelse og løbende forbedringer af et ISMS efter ISO/IEC 27001-standarden

  • forberede organisationen til en 3. parts auditering/revision

Målgruppe for kurset

  • Projektledere og konsulenter, der er involveret i og beskæftiger sig med opbygning og vedligeholdelse af et ISMS
  • Eksperter og rådgivere, der ønsker at beherske implementeringen af et ISMS
  • Medarbejdere, der bærer et ansvar for at sikre overensstemmelse med organisationens informationssikkerhedskrav
  • Medlemmer af et ISMS-implementeringsteam

Det får din virksomhed ud af kurset

Organisationen får overblik over, hvad der for dem kræves for at implementere en ISMS i overensstemmelse med ISO/IEC 27001-standarden. Det giver et grundlag for en mere effektiv allokering af ressourcer til et ISMS.

En vellykket implementering vil forbedre beskyttelsen af organisationens forretningskritiske og følsomme data til opfyldelse af fx markedsbehov, efterlevelse af myndighedskrav eller styrkelse af kundetillid.

Undervisere

Vores e-læringskurser leveres af erfarne undervisere fra hele verden. Hvert kursus er opdelt i videoafsnit og underafsnit. Videoer indeholder animationer, der understøtter det, underviseren fortæller — animationerne svarer til de sektioner, der leveres i den traditionelle træningsform. For at holde vores kursister engagerede har vi indarbejdet quizzer i vores e-læringskurser.

Mere information om kurset

Undervisning, e-læringsmateriale og eksamen er på engelsk.

Deltagerne får udleveret kursusmaterialet online, indeholdende over 450 sider, inkl. eksempler, best practices, øvelser og quizzer. Desuden modtager du ISO/IEC 27001- og 27002-standarderne. En attestation for kursusgennemførelse på 31 CPD (Continuing Professional Development) credits udstedes til kursusdeltagerne.

Eksamens- og certificeringsgebyr er inkluderet i kursusprisen. Eksamen varer 3 timer og består af 80 multiple choice-spørgsmål (open book). Kursisten booker selv sin online-eksamen efterfølgende via PECB: https://pecb.com/en/eventExamList/schedule 

Pris for kurset

Prisen er 11.900 kr. inkl. standarderne ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002.

Fra bestilling af e-læringskurset kan der gå op til 10 arbejdsdage før du modtager linket til undervisningen. Betaling sker forud for modtagelse af linket.

Vil du vide mere?

Kontakt

Lotte Dyppel
Lotte Dyppel Afdelingschef | Head of Department
Kursus
E: ld@ds.dk
T: 39 96 61 67

Bestil e-læringskurset

 


Privatlivspolitik

Læs hvordan vi indsamler og behandler data i vores privatlivspolitik.

ISO 27001 Lead Implementer