Ledelsesstandard

ISO 20400 Bæredygtige indkøb

Organisationers og virksomheders indkøbsbeslutninger har ikke kun indflydelse på virksomheden selv, men også på økonomien, miljøet og samfundet. Derfor er det vigtigt, at virksomheders indkøbsfunktioner kigger på bæredygtige løsninger. Bæredygtige indkøb imødekommer organisationens produkt- og servicebehov på en måde, der gavner både organisationen og samfundet samt mindsker et negativt miljøaftryk.

Køb standarden i webshop

Hvad er DS/ISO 20400?

Standarden for bæredygtige indkøb, DS/ISO 20400, er en international ledelsesstandard, der vejleder virksomheder, som gerne vil tænke bæredygtighed ind i deres indkøb. Formålet med standarden er at guide og hjælpe virksomheder med at gøre bæredygtige indkøb til en del af deres faste indkøbspraksis ved bl.a. at vejlede i, hvordan virksomheden integrerer bæredygtighed ind i virksomhedens indkøbsprocesser.

Standarden retter sig mod ledere og direktører for indkøbsfunktionen og dækker de politiske og strategiske aspekter af indkøbsprocessen, nemlig hvordan man kan tilpasse indkøb med virksomhedens mål og vision samt skabe en bæredygtighedskultur.

Standarden definerer og opstiller principperne for bæredygtige indkøb, herunder ansvarlighed, gennemsigtighed, respekt for menneskerettigheder og etisk adfærd samt fremhæver vigtige overvejelser såsom risikoledelse og prioritering. Derudover dækker den adskillige faser af indkøbsprocessen og beskriver de nødvenlige skridt til at integrere socialt ansvar ind i indkøbsfunktionen.

Ved implementering af standarden for bæredygtige indkøb får virksomheder hjælp til at opfylde deres bæredygtighedsansvar og bliver vejledt i:

 • Hvad bæredygtige indkøb er
 • Hvilke konsekvenser og overvejelser om bæredygtighed der kan være i relation til forskellige aspekter af indkøbsaktiviteter: Politik, strategi, organisation og proces
 • Hvordan bæredygtige indkøb gennemføres.
Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Køb af ISO 20400

I Dansk Standards webshop kan du købe standarden DS/ISO 20400:2017 - Bæredygtige indkøb - Vejledning

Hvorfor arbejde med DS/ISO 20400?

Der er mange grunde til at implementere standarden DS/ISO 20400 i sin virksomhed eller organisation. Med standarden for bæredygtige indkøb kan man som virksomhed bl.a.:

 • Bidrage positivt til en bæredygtig udvikling ved at foretage bæredygtige købsbeslutninger og ved at opfordre leverandører og andre interessenter til at gøre det samme.
 • Opnå værdi ved at reducere virksomhedens miljøaftryk, takle menneskerettighedsforhold og styre leverandørforhold gennem langsigtet kontrol med omkostninger og indkøb.
 • Sikre kommunikationen mellem leverandører og indkøbere samt reducere risici i leverandørkæden, så man fx undgår tilbagetrækning af produkter eller svigtende leverancer.
 • Øge produktiviteten, omkostningsminimering samt fremme innovationen på markedet.

Hvem kan arbejde med DS/ISO 20400?

DS/ISO 20400 er rettet mod alle virksomheder og organisationer uafhængig af deres størrelser. Standarden henvender sig både til virksomheder i den offentlige og private sektor, da DS/ISO 20400 stort set gælder alle indkøbsbeslutninger fra kontorartikler og leverandører til energiudbydere, byggematerialer mm

5 fordele ved at arbejde med DS/ISO 20400

Med bæredygtige indkøb efter standarden DS/ISO 20400 kan en virksomhed skabe værdi med fx:

 • Bedre leverandørstyring og – sikkerhed
 • Omkostningsbesparelser
 • Minimere risici ift. økonomi, miljø og omdømme
 • Styrke tilliden fra kunder og investorer
 • Åbne nye markeder for produkter og services

Hvordan kommer man som virksomhed i gang med DS/ISO 20400?

Inden man går i gang med sit arbejde med DS/ISO 20400 for bæredygtige indkøb, kan det være en god idé at overveje følgende:

 • Virksomhedens indkøbskultur
  - Hvordan og hvorfra køber din virksomhed ind?
  - Hvor meget kontrol har din virksomhed over leverandørernes risici?
  - Er dine krav til dine leverandører realistiske?
  - Er din organisation klar over sine egne krav?
 • Virksomhedens forsyningskæde
  - Evaluer omkostningerne i forsyningskæden i din virksomhed.
  - Hvor stor en del af din virksomheds omsætning går til betalende leverandører?
  - Kender din virksomhed til de samfunds- og miljømæssige indvirkninger?
  - Vær strategisk
  - Overvej de risici og muligheder der opstår i at arbejde tættere sammen med de vigtigste leverandører
 • Få opbakning fra topledelsen
  - Sørg for at nøglebeslutningstagerne og relevante ’influencers’ er ombord og er klar over, hvilke fordele, muligheder og mulige konsekvenser der ligger i implementeringen af DS/ISO 20400 for bæredygtige indkøb i din virksomhed.