Ny vejledning om tilgængelighed i offentlige bygninger

01. december 2017

Ny vejledning om tilgængelighed i offentlige bygninger

God tilgængelighed har stor betydning for brugere, patienter og personale i offentlige bygninger som hospitaler, klinikker, rehabiliteringsenheder mm. Derfor har Dansk Standard i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en vejledning, der bygger bro mellem tilgængelighedskrav i bygningsreglementet (BR18) og den internationale standard for tilgængelighed (ISO 21542).

Kravene om tilgængelighed gælder for al nybyggeri og renovering af offentlige bygninger og får derfor også indflydelse på de nye supersygehuse. Formålet med vejledningen er at gøre det enkelt for blandt andre bygherrer og arkitekter at sikre tilgængelighed for alle og tage højde for det tidligt i processen.

Ofte er tilgængelighed forbundet med ramper, kørestolsbrugere og personer med synsnedsættelse. Denne vejledning løfter tilgængelighed ud af det snævre fokus og gør det nemmere for bygherren at indtænke tilgængelighed i et bredere perspektiv, da princippet om tilgængelighed gælder for samtlige brugere herunder gravide, ældre, folk med barnevogne osv. Ud over ramper og elevatorer handler tilgængelighed også om sådan noget som belysning, adgangsveje, og muligheden for at brugerne selv skal kunne komme frem til alle adgange til bygningerne på matriklen, og ikke blot hovedindgangen.

Vejledningen udkommer sammen med det nye bygningsreglement, BR18, efter årsskiftet.

Få indflydelse på tilgængelighed

Udvalget Tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser, samt rekreative områder (S-379) arbejder med udvikling af standarder inden for planlægning, udformning og indretning af bygninger og anlæg samt adgangen til disse. Alle med viden og interesse på området kan deltage i udvalget og dermed få indflydelse på tilgængelighedskrav i Danmark og Europa.

Vil du gerne vide mere om udvalgsarbejdet kontakt venligst Sofia Vork Stokholm på e-mail svs@ds.dk eller telefon 39966222.

 

Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Se også

13. oktober 2022

Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet

Se eller gense Morgenbriefing om dokumentation af bæredygtighed i byggeriet, hvor vi kommer ind på, hvilke muligheder og udfordringer byggeriet står over for i forbindelse med den grønne omstilling.

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

23. juni 2022

Se eller gense webinaret om kontrol af bærende konstruktioner

Webinaret giver dig en gennemgang af vejledningen til DS 1140, DS/INF 1140:2022 – Vejledning til DS 1140:2019, som skal lette overgangen fra den hidtidige måde at foretage kontrol på til en ny og mere systematiseret tilgang til kontrol jf. bygning...

Ny struktur og nye foranstaltninger i ISO/IEC 27001 og 27002

23. maj 2022

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for taksonomien, har Dans...