FN’s verdensmål og standarder

Sikkerhed og robusthed

DS/ISO/TR 22370, Sikkerhed og robusthed – Urban robusthed – Rammer og principper

Køb standarden
Formål med standarden

Den tekniske rapport beskriver en ramme og principper, der kan anvendes til forstærkning af urban robusthed. Rammen og principperne er i overensstemmelse med FN's 2030 Agenda for Sustainable Development, og New Urban Agenda, Paris Agreement and Sendai Framework.

Formålet er at stille en model til rådighed for lokale myndigheder og andre interessenter, der kan bistå dem med at skabe mere robuste og bæredygtige byer og lokale samfund.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokale samfund

  • Delmål 11.3: Byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring

  • Delmål 11.b: Byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Den tekniske rapport giver en ramme og beskriver de principper, som samlet set kan bidrage til opfyldelsen af FN's verdensmål nr. 11. Den er udviklet ud fra dette mål samt andre relevante FN's vedtagelser i forhold til urban udvikling, og den er derfor direkte anvendelig for de interessenter, der ønsker at forfølge FN's mål for bæredygtige byer og lokale samfund.

Effekter af at bruge standarden
  • Arbejdet med opfyldelse af FN's verdensmål er krævende, men arbejdet kan gøres mere enkelt, struktureret og dedikeret ved at benytte rammerne og principperne beskrevet i DS/ISO/TR 22370.

  • Brugen af modellen vil gøre det betydeligt lettere at samarbejde om urban udvikling mellem lokale myndigheder og mellem de lokale myndigheder og de øvrige interessenter. Og brugen vil lette samarbejdet på tværs af lokale, nationale og regionale grænser.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Der tilbydes en ramme og enkle principper – udarbejdet af internationale eksperter – som kan hjælpe lokale myndigheder og andre interessenter i deres bestræbelser på at øge robustheden og bæredygtigheden i byer og lokale samfund.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)

Denne standard understøtter

Sikkerhed og robusthed
Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617