Ledelsesstandarder

DS/ISO 37001 Ledelsessystemer for anti-bestikkelse

Korruption kan være en stor barriere for samhandel og samarbejde – særligt over landegrænser. Det er i dag et af de mest komplekse problemer, og på trods af nationale og internationale indsatser til at bekæmpe det forbliver det almindeligt udbredt - globalt set. 

Køb standarden i webshop

Hvad er DS/ISO 37001?

ISO 37001 er en international, certificerbar ledelsesstandard for antikorruption. Ledelsesstandarden er et system, der guider virksomheder og organisationer i, hvordan de etablerer en systematisk måde at minimere risikoen for korruption på, samt hvordan de dokumenterer tiltagene til at undgå korruption.

DS/ISO 37001 ledelsessystemet er designet til at indføre en kultur med fokus på antikorruption i en organisation og implementere passende kontroller, hvilket skal øge chancen for at opdage, påvise og reducere korruption. DS/ISO 37001 Ledelsessystemer vedrørende antikorruption – Krav og vejledning opstiller krav og vejledning for etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af et ledelsessystem for antikorruption. DS/ISO 37001 kan implementeres uafhængigt af eller integreres i et overordnet ledelsessystem.

Formålet med DS/ISO 37001 er at opnå et effektivt ledelsesværktøj for antikorruption, der passer til en virksomheds særlige behov, samt sikre at denne effektive ledelse fastholdes gennem en proces for kontinuerlig forbedring. Ligesom med andre ledelsessystemer skal DS/ISO 37001 opdateres løbende, så virksomheden eller organisationen forbliver kompetente til at håndtere de udfordringer, der eksisterer i en globaliseret forretningsverden under konstant forandring.

Ledelsesstandarden for antikorruption DS/ISO 37001 er derfor noget enhver virksomhed eller organisation, der opererer på tværs af landegrænser, bør inkludere i forretningen.

 

Hvorfor arbejde med DS/ISO 37001?

Standarden hjælper desuden virksomheder og organisationer med at opfylde deres bæredygtigheds- og samfundsansvar ved at vejlede i integration af politikker og procedurer til at bekæmpe bestikkelse i de lande, de opererer i.

Hvem kan arbejde med DS/ISO 37001?

Kravene for DS/ISO 37001 er generiske og er tilsigtet at kunne anvendes af alle organisationer og virksomheder uanset type, størrelse og karakter, og om den opererer i den private, offentlige eller i en non-profit sektor. Dette inkluderer offentlige virksomheder, større organisationer, SMV’er og NGO’er.

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

 

7 fordele ved at arbejde med DS/ISO 37001

Ledelsesstandarden for antikorruption kan være en gevinst for virksomheder og organisationer samt deres omgivelser og skabe værdi gennem fx:

  1. Fokus på risici for korruption og minimering af risici forbundet med korruptionssager
  2. Styrke virksomhedens ansvarlighedsprofil
  3. Styrke tilliden fra kunder og investorer
  4. Flytte flere virksomheder ift. korruption gennem krav til underleverandører og samarbejdspartnere
  5. Bidrage positivt til en bæredygtig udvikling ved at mindske alle former for korruption og bestikkelse
  6. Mindske risikoen for korruption i egen virksomhed, stille krav til leverandører og underleverandører og dermed bidrage til FN’s delmål 16.5 i bredere forstand.
  7. Blive certificeret efter DS/ISO 37001 og dermed have en troværdig dokumentation for virksomhedens arbejde med antikorruption.

 

Deltag i udvalget for antikorruption

Vil du gerne sidde med ved bordet og diskutere antikorruption? Så har du muligheden for at deltage i Dansk Standards standardiseringsudvalg, (S-859) Governance. Udvalget er interessant for både offentlige og private virksomheder. Virksomheder med et internationalt fokus eller indenfor industrier såsom finans, medico samt advokater og rådgivningsvirksomheder kan specielt have interesse i udvalgets arbejde.