Ny standard gør op med korruption

28. november 2016

Ny standard gør op med korruption

Korruption kan være en stor barriere for samhandel og samarbejde – særligt over landegrænser. En ny international standard for antikorruption skal nu hjælpe virksomheder og organisationer med at sikre sig mod korruption.

For første gang er der nu lavet en international standard for antikorruption, der på verdensplan er en kæmpe udfordring. Faktisk skønner Verdensbanken, at der hvert år bliver brugt en trillion dollars på bestikkelse og korruption.

Den nye standard er en hjælp til at sikre sig mod korruption, herunder bestikkelse for private og offentlige virksomheder og andre organisationer, der handler eller samarbejder i miljøer med risiko for korruption. Samtidigt kan standarden give danske virksomheder, der handler på tværs af landegrænser, en konkurrencefordel, da de kan dokumentere, at de har godt styr på procedurerne og er kendt for at være blandt de mindst korrupte i verden.

- Standarden sætter fælles retningslinjer og krav til, hvad man som organisation skal have styr på for at undgå korruption. På den måde kan standarden hjælpe virksomheder med at få en struktureret tilgang til antikorruption. Og det kan give en klar konkurrencefordel ved samhandel internationalt, hvor flere og flere virksomheder stiller krav til, at der er styr på tingene, og at man kan dokumentere det, fortæller Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent hos Dansk Standard.

Standarden for antikorruption sikrer, at der er global enighed om retningslinjer og spilleregler i forhold til at undgå korruption. Samtidigt giver standarden et fælles udgangspunkt, der gør det nemmere for virksomheder dels at vise deres samarbejdspartnere og kunder, at de har styr på tingene, og dels at tydeliggøre over for deres leverandører, hvad de skal leve op til. 

- Standarden giver virksomhederne et fælles globalt sprog og et fælles grundlag, der kan benyttes til at indskrive antikorruption i deres kontrakter. Samtidig er det en klar konkurrencefordel for de virksomheder, der er på forkant med markedskravene i forhold til antikorruption og kan vise deres kunder, at de lever op til standarden, siger chefkonsulent Christine Jøker Lohmann fra Dansk Industri.

Også for NGO’er og andre organisationer, der arbejder i internationale miljøer med korruptionsrisiko, spiller standarden en væsentlig rolle. Her arbejder man nemlig i stigende grad med forskellige typer partnerskaber med andre organisationer og virksomheder rundt om i verden.  Og i den forbindelse er det nødvendigt med et værktøj, der kan hjælpe NGO’erne med at gardere sig mod korruption.

Samtidigt kan standarden være et redskab til at påvirke kulturen i såvel private som offentlige organisationer herhjemme og i udlandet.

- I Transparency International håber vi, at standarden kan være en løftestang til at italesætte korruption i organisationen og opbygge en fælles kultur og et fælles mindset i forhold til korruption, herunder bestikkelse. Standarden stiller krav til fælles politikker og procedurer, der skal kendes og leves af alle relevante medarbejdere i organisationen, siger Knut Gotfredsen, formand for Transparency International Danmark, og understreger, at standarden ikke kun er relevant for organisationer, der agerer internationalt, men i høj grad også for offentlige og private virksomheder herhjemme i Danmark, hvor vi de senere år set flere eksempler på adfærd, der grænser til embedsmisbrug og bestikkelse.

Om standarden for antikorruption

Med standarden 'ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use' er der nu global enighed om retningslinjer og spilleregler i forhold til at undgå korruption.

Standarden stiller blandt andet krav til processer og procedurer i organisationen og til en antikorruptionspolitik samt til at medarbejderne skal undervises i antikorruption.

Standarden er udarbejdet af en række eksperter, virksomheder og NGO’er i ind- og udland, herunder fra dansk side: Dansk Røde Kors, Dansk Industri, Folkekirkens Nødhjælp, GAN Integrity Solutions ApS, Hempel, Maersk Drilling A/S, The Red Flag Group (UK) Limited, Transparency International DK

Dansk Erhverv, Dansk Standard, FSR - danske revisorer og Transparency International Danmark inviterer til debatmøde onsdag d. 31. august 2017 om den nye international standard for anti-korruption, som sætter fælles retningslinjer og krav til, hvad man som organisation, skal have styr på for at undgå korruption. Her gives bud, hvordan virksomheder og organisationer i praksis kan styrke deres anti-korruptions beredskab i lyset af flere aktuelle danske sager.

Kontakt