FN’s verdensmål og standarder

Informationssikkerhed

DS/EN ISO/IEC 27001 Informationssikkerhed

Køb standarden Læs mere
Formål med standarden

At hjælpe organisationer med at etablere og fastholde en relevant informationssikkerhed til gavn for virksomheden.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 • Delmål 16.10: Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Standarden bidrager til en passende beskyttelse af informationer mod tab af:

 • Fortrolighed: Beskyttelse af informationer mod uautoriseret adgang eller videregivelse.
 • Integritet: Beskyttelse af informationer mod uautoriseret ændring eller ødelæggelse.
 • Tilgængelighed: Beskyttelse af informationer mod tab af adgang for autoriserede personer.
Effekter af at bruge standarden
 • Anvendelse af internationalt anerkendt metode til at arbejde systematisk med informationssikkerhed.

 • Involvering af topledelsen og organisering af arbejdet med informationssikkerhed.

 • Dokumentation af en effektiv informationssikkerhedsindsats overfor omverdenen.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Styrkelse af virksomheden ved:

 • Effektivisering af forretningsprocesser til efterlevelse af organisationens mål for informationssikkerhed.
 • Nedbringelse af informationssikkerhedsbrud ved beskyttelse af informationer og sikring af adgang til informationer for de rette personer.
 • Overholdelse lov- og aftalekrav vedrørende databeskyttelse.
Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Læs mere om standarden:
https://www.ds.dk/da/om-standarder/ledelsesstandarder/iso-27001-informationssikkerhed

Køb standarden:
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/35-030-it-sikkerhed/ds-en-iso-iec-270012017

Kom på kursus:
https://www.ds.dk/da/ydelser/kurser#t=informationssikkerhed

Deltag i udvalgsarbejde på området:
https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/it/informationssikkerhed

Kontakt:
Anders Linde al@ds.dk

 

Kontakt

Anders Linde
Anders Linde Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ali@ds.dk
T: 39966329