FN’s verdensmål og standarder

Whistleblowing

DS/EN ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems — Guidelines

Køb standarden
Formål med standarden

ISO 37002 Whistleblowing management systems — Guidelines er en international standard, som giver retningslinjer for implementering, styring, evaluering, vedligeholdelse og forbedring af et robust og effektivt ledelsessystem i en organisation vedr. whistleblowing. Den kan anvendes til alle typer af organisationer såvel små som store, i den offentlige, private og frivillige sektor.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  • Delmål 16.6: Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

  • Delmål 16.7: Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
  • Standarden understøtter en ansvarlig og transparent virksomhedskultur. Indirekte kan standarden understøtte flere andre verdensmål, gennem åbenhed – og opmærksomhed på uregelmæssigheder.

Effekter af at bruge standarden
  • Ledelsessystemet sætter rammen for at etablere en systematisk tilgang til at implementere og demonstrere dens arbejde med åbenhed, gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed.
Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
  • Standarden understøtter en organisations arbejde med en ”speak-up” kultur, som fremmer en transparent og troværdig organisation. Dermed minimeres risikoen for at der opstår kritiske sager, hvor virksomheden afsløres i lovbrud, brud på menneskerettigheder mv.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)

Standarden kan købes på ds.dk, er du interesseret i øvrige aspekter af governance på organisationsniveau, er du velkommen til at kontakte Dansk Standard og høre mere om udvalgsarbejdet på dette område.

Andre kommentarer

Standarden kan understøtte kommende national (og europæisk) lovgivning på området. Med den kommende nationale lovgivning bliver det et krav for virksomheder over 50 ansatte at have etableret en whistleblowerordning. For virksomheder med 50-250 medarbejdere træder det dog først i kraft den 17. december 2023. For virksomheder over 250 ansatte er det fra 17. december 2021.

Denne standard understøtter

Ligestilling og diversitet
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617