Cirkulær økonomi: ”Vi skal ikke gøre det, fordi det er nemt – vi skal gøre det, fordi det er svært”

04. oktober 2019

Cirkulær økonomi: ”Vi skal ikke gøre det, fordi det er nemt – vi skal gøre det, fordi det er svært”

Sådan lød det til MorgenBriefing den 25. september, hvor Ida Auken holdt åbningstalen. Huset var fuldt, og cirkulær økonomi var på agendaen. Flere end 100 mennesker mødte op og lyttede med og blev klogere på, hvordan standarder kan understøtte bæredygtig produktion og forbrug.

En vigtig del af den grønne omstilling er cirkulær økonomi, og at det integreres i alle organisationers måde at tænke, handle og producere på. Det var der generelt enighed om blandt oplægsholderne, som bl.a. var Ida Auken (RV), formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Sarah Zedlitz Alberg, Erhvervsstyrelsen, Linda Høibye, COWI og Jakob T. Rørbech, Product Sustainability Lead, VELUX.

Cirkulære løsninger er ikke nemme

Genanvendelse er en af strategierne i cirkulær økonomi. Når vi genanvender materialer, bruger vi den samme ressource flere gange, forlænger dens levetid og minimerer udnyttelsen af nye ressourcer. Men en af de store udfordringer ved genanvendelse af produkter er bl.a., at mange af dem indeholder plast, som ofte er blandet af forskellige typer plast. Det gør dem svære at sortere og udskille til genanvendelse.

Derfor skal der ske en ændring i den måde, vi tænker, producerer og forbruger på, så vi ikke fortsætter med at hente nye ressourcer, men fx designer og producerer produkter, så produkterne eller deres materialer nemt kan indgå i en ny cyklus, når deres aktuelle formål er udtjent. Vi bør bl.a. stille krav til lovgiverne om at mindske antallet af, hvor mange og hvilke typer plast man må bruge i fremstillingen af produkter med plast.

Ifølge Ida Auken bør vi komme ned på 3-5 forskellige typer plast så hurtigt som muligt. Hun tror på, at en cirkulær omstilling vil bringe os tættere på målet om en CO2-reduktion på 70 % i den danske produktion, som hun og regeringen ønsker, at vi skal opnå i 2030.

Fra flere oplægsholdere blev der lagt til, at cirkulær økonomi skal være en fælles løsning, og det skal indgå i alle led i værdikæden, fra design, detail og slutbruger til genanvendelse.

En afsluttende kommentar fra Ida Auken var, at cirkulær økonomi ikke blot vil minimere vores CO2-aftryk på kloden, men faktisk gøre det bedre.

Efterspørgsel på standarder

Ved MorgenBriefingen introducerede seniorspecialist Linda Høibye desuden en rapport om cirkulær økonomi udarbejdet af COWI for Erhvervsstyrelsen. Rapporten beskriver muligheder og barrierer for cirkulær økonomi i dansk erhvervsliv. Den konkluderer, at der er stor efterspørgsel efter standarder for cirkulær økonomi fra danske virksomheder, som ønsker værktøjer til at integrere cirkulær økonomi i forretningen.

Cirkulær økonomi i byggeriet

Udnyttelse af materialer i byggebranchen var også på dagsordenen, da Jacob T. Rørbech holdt sit indlæg om, hvordan der skal sættes fokus på nye måder at bygge på, så man benytter og genanvender materialer, der udleder mindre CO2.

Der er nemlig større CO2-udledning, når man producerer de materialer, som vi traditionelt benytter til en bygning, end der udledes ved den energi, man forbruger i selve bygningens levetid.

Ved at indtænke cirkulær økonomi i byggeriet får vi en verden i økonomisk balance, som ikke er til belastning for samfundet, var et af budskaberne fra Jakob T. Rørbech, Product Sustainability Lead hos VELUX. Han lagde vægt på, at cirkulær økonomi er et samfundsmæssigt ansvar, og at vi skal stoppe med at se på produkter som affald og i stedet se dem som nye produkter til det næste byggeri.

Få indflydelse på cirkulære økonomi

Du kan også få indflydelse på fremtidens standarder inden for cirkulær økonomi. Læs mere om udvalget for Miljø og cirkulær økonomi, Bæredygtighed og cirkulær økonomi, eller få indflydelse på de kommende ledelsesstandarder for cirkulær økonomi.

 

Kontakt