Cirkulær økonomi skal være et strategisk ledelsesværktøj

09. september 2019

Cirkulær økonomi skal være et strategisk ledelsesværktøj

I løbet af efteråret indledes arbejdet til udviklingen af en ledelsesstandard for cirkulær økonomi. Standarden skal give virksomheder værktøjer til at integrere cirkulær økonomi i deres strategi.

Den internationale ledelsesstandard for cirkulær økonomi, som så småt er under udarbejdelse i regi af den internationale standardiseringsorganisation, ISO, kommer i virkeligheden til at bestå af flere standarder. Standarderne skal hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. 

Med standarden får virksomheder vejledning til at vurdere muligheder og begrænsninger for at implementere cirkulær økonomi i deres strategi samt mulighed for at dokumentere, at de har integreret cirkulær økonomi i deres forretning.

- Ledelsesstandarden for cirkulær økonomi bliver et redskab til at definere, hvad der forventes af en virksomhed som led i udviklingen af dens strategi for cirkulær økonomi og FN’s verdensmål. Som noget af det første vil der blive udarbejdet en ramme for terminologien for cirkulær økonomi, så der er fælles international enighed om, hvad der menes med cirkulær økonomi. Lige nu er cirkulær økonomi en lidt diffus størrelse, men det skal standarderne hjælpe med at konkretisere, fortæller Charlotte Vincentz Fischer.

Cirkulær økonomi er mere end affaldsgenanvendelse

Cirkulær økonomi er mere komplekst end blot affalds- og ressourcegenanvendelse, og derfor er det vigtigt at have standarder, der definerer, hvad det er, og som virksomheder, myndigheder og organisationer kan henvise til.

I de kommende standarder vil cirkulær økonomi have fokus på flere områder, som hver især er en betydningsfuld del af en bæredygtig udvikling. 

I det franske forslag til en ledelsesstandard for cirkulær økonomi er der lagt op til syv fokusområder:

Indholdet af de syv områder er ikke endeligt defineret, og Frankrigs model er blot ét af budene. England og Brasilien har også forslag til ledelsesstandarder for cirkulær økonomi. Hvad den kommende internationale standard præcis skal indeholde, er det arbejde, som går i gang til foråret.

Men inden selve standardiseringsarbejdet går i gang til foråret, skal fire ad hoc-grupper foretage det indledende arbejde i løbet af dette efterår. De fire grupper skal udarbejde de forslag, der skal arbejdes videre med til de kommende internationale standarder for cirkulær økonomi. 

De fire ad hoc-grupper skal arbejde med:

  • Ad hoc-gruppe 1: Principles, Framework, Terminology, Management System Standards.
  • Ad hoc-gruppe 2: Guidance for implementing and sectoral applications
  • Ad hoc-gruppe 3: Measuring Circularity
  • Ad hoc-gruppe 4: Specific issues

Stor mulighed for at få indflydelse på den kommende standard

I løbet af det indledende arbejde er der en oplagt mulighed for danske interessenter til at byde ind og få indflydelse på de kommende arbejdsemner og dermed på indholdet til de kommende standarder, som forventes færdige i løbet af to til tre år.

Når selve standardiseringsarbejdet begynder til foråret, deltager Danmark med det danske udvalg S-863, som på nuværende tidspunkt tæller fem medlemmer.

 

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30