Udvalg

Cirkulær økonomi (S-863)

Det danske udvalg, S-863, skal være med til at udvikle de internationale standarder, som skal give virksomheder værktøjer til at integrere cirkulær økonomi i deres strategi. Det indledende arbejde er i gang, og der er stor mulighed for danske interessenter at byde ind allerede nu.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Charlotte Vincent 1635X489

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: cvf@ds.dk
T: 39966130

Arbejdsområde

Det danske S-udvalg, S-863, skal være med til at udvikle de kommende standarder for cirkulær økonomi, som har til formål at hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

Virksomheder og organisationer vil igennem standarderne få vejledninger til at vurdere muligheder og begrænsninger for at implementere cirkulær økonomi i deres strategi samt mulighed for at dokumentere, at de har integreret cirkulær økonomi i deres forretning.

- Ledelsesstandarden for cirkulær økonomi bliver et redskab til at definere, hvad der forventes af en virksomhed som led i udviklingen af dens strategi for cirkulær økonomi og FN’s verdensmål. Som noget af det første vil der blive udarbejdet en ramme for terminologien for cirkulær økonomi, så der er fælles international enighed om, hvad der menes med cirkulær økonomi. Lige nu er cirkulær økonomi en lidt diffus størrelse, men det skal standarderne hjælpe med at konkretisere, fortæller Charlotte Vincentz Fischer.

Det indledende arbejde er begyndt

Inden selve standardiseringsarbejdet går i gang til foråret, skal fire ad hoc-grupper foretage det indledende arbejde i løbet af dette efterår. De fire grupper skal udarbejde de forslag, der skal arbejdes videre med til de kommende internationale standarder for cirkulær økonomi.

De fire ad hoc-grupper skal arbejde med:

 • Ad hoc-gruppe 1: Principles, Framework, Terminology, Management System Standards.
 • Ad hoc-gruppe 2: Guidance for implementing and sectoral applications, business models
 • Ad hoc-gruppe 3: Measuring Circularity
 • Ad hoc-gruppe 4: Specific issues (eg. Local projects)


Stor mulighed for at få indflydelse på den kommende standard

I løbet af det indledende arbejde er der en oplagt mulighed for danske interessenter til at byde ind og få indflydelse på de kommende arbejdsemner og dermed på indholdet til de kommende standarder, som forventes færdige i løbet af to til tre år. Hvis du er interesseret i at være med et spændende netværk vedr. cirkulær økonomi, deltage i udviklingen og ønsker indflydelse på de kommende standarder, er du velkommen til at kontakte.

Målgruppe

Alle virksomheder, organisationer og myndigheder med interesse og ekspertise inden for cirkulær økonomi.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Danfoss Drives A/S
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Energysolution A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • KEA - Københavns Erhvervsakademi
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Novozymes A/S
 • Plastindustrien i Danmark
 • Red Barnet
 • VELUX A/S
 • Aalborg Universitet

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.