Dansk aftryk på EU’s omstilling til cirkulær økonomi

27. marts 2018

Dansk aftryk på EU’s omstilling til cirkulær økonomi

Dansk Standard står i spidsen for ny europæisk arbejdsgruppe, der skal sikre dansk aftryk på europæiske standarder for cirkulær økonomi og være med til at fremme et grønnere EU og Danmark.

Dansk Standard har fået ansvaret et af seks europæiske sekretariater, der med mandat fra EU-Kommissionen skal sætte rammerne for standarder for cirkulær økonomi under Ecodesign-direktivet. Arbejdet sker under det eksisterende udvalg for cirkulær økonomi, S-611, og finansieres af Erhvervsstyrelsen.

Sekretariatet er en del af de europæiske standardiseringsorganisationers udvikling af nye standarder inden for cirkulær økonomi. Standarderne kan få indflydelse på konkret lovgivning fra EU-Kommissionen. Det er derfor vigtigt, at Danmark sidder med om bordet og får indflydelse på standardernes udformning.

Med i arbejdet sidder en række danske interesserede. Bl.a. deltager Aalborg Universitet, Danfoss, Velux og Grundfos aktivt i sekretariatet. Desuden er der bred deltagelse i de resterende fem arbejdsgrupper.

Grøn vækst – også i Danmark

For også at sætte skub i den grønne omstilling i Danmark nedsatte regeringen i 2016 et Advisory Board for cirkulær økonomi med et ambitiøst ønske om, at dansk erhvervsliv i 2030 har en global førerposition inden for udvikling, implementering og eksport af cirkulære løsninger, og at Danmark er verdenskendt som en hub for cirkulær økonomi.

I juni 2017 gav Advisory Board for Cirkulær Økonomi deres ni anbefalinger til, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi. En af anbefalingerne er øget brug af standarder.

- Det er vigtigt, at danske virksomheder, der ønsker at arbejde med cirkulær økonomi, deltager i udviklingen af standarderne, fordi de kan få indflydelse på morgendagens europæiske standarder på området. Det sikrer, at standarderne tager udgangspunkt i danske behov og danske styrkepositioner. Det hjælper vi naturligvis hellere end gerne med, siger Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Vil du høre mere om mulighederne for deltagelse i udvalget S-611 for cirkulær økonomi, kan du kontakte konsulent Jesper Lauridsen på jln@ds.dk . Du kan også læse mere om det danske udvalg for miljø og cirkulær økonomi.

Læs også

 

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54