Danske virksomheder er ikke miljøstrategiske nok

29. november 2016

Danske virksomheder er ikke miljøstrategiske nok

Danske virksomheder har for lidt fokus på indtjening i deres miljøarbejde, viser en ny undersøgelse. Alt for mange virksomheder ser udelukkende miljøledelse som et middel til at reducere udgifter og mindske klimabelastningen. Det er en skam, mener eksperter, da der er meget at hente økonomisk ved at ændre fokus.

- Det er overraskende, at der er så få organisationer, der arbejder strategisk med miljøledelse. Fokus er på røg, støj og møg, som det altid har været, siger Mette Mosgaard, lektor på Aalborg Universitet, der sammen med Dansk Standard og Miljøstyrelsen står bag en ny undersøgelse om miljøledelse. Næsten 300 virksomheder har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af de danske virksomheder, der arbejder med miljøledelse, har fokus på at reducere udgifter frem for at bruge miljøledelse strategisk til at øge deres indtægter.

- Virksomhederne ser ud til at hænge fast i en traditionel tilgang til miljøledelse og gøre som de plejer. De har slet ikke fået øjnene op for den værdi, det kan give at ændre fokus fra produktion, proces og forbrug til fokus på design og produktudvikling. Fx ved at tage ecodesign- og livscyklus-tankegangen med ind i produktudviklingen og den strategiske planlægning, sådan som miljøledelsestandarden ISO 14001 lægger op til

Mette Mosgaard
Lektor
Aalborg Universitet

Forståelsen af miljøarbejde er derfor et af de steder, hvor der bør sættes ind. Særligt fordi undersøgelsen også viser, at de lavthængende frugter i forhold til at reducere miljøomkostninger er plukket. Virksomhederne skal således til at tænke nyt og gå andre veje, hvis de ønsker at rykke sig miljømæssigt.

- Det er interessant, at man ikke har skiftet strategi fra ”at spare” til ”at tjene”, når nu der ikke er flere lavthængende frugter i form af besparelser. Men vi kan bare konstatere, at virksomhederne ikke har rykket sig særligt meget i deres miljøarbejde de sidste 15 år, siger Mette Mosgaard og fortsætter.

Dansk Standards ekspert i miljøledelse, Jesper Lauridsen er enig i Mette Mosgaards konklusion: Virksomhederne skal tænke nyt og fokusere på omsætning og indtjening frem for på reduktion af udgifter, hvis de vil have mere ud af deres miljøarbejde.

- Undersøgelsen viser, at man både opnår økonomiske, organisatoriske og miljømæssige fordele ved at arbejde med miljøledelsesstandarden ISO 14001. Samtidigt viser den også, at der er et enormt potentiale, og at virksomhederne kunne opnå meget større økonomiske gevinster, hvis de brugte miljøarbejdet mere strategisk, eksempelvis i forbindelse med udviklingen af produkter, siger Jesper Lauridsen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Og der er al mulig grund til at tænke kreativt og fokusere mere på eksempelvis ecodesign og cirkulær økonomi fx i form af genanvendelse af dele af udtjente produkter eller ved at ændre forretningsstrategi fra salg af produkter og ydelser til leasingaftaler. Undersøgelsen bekræfter nemlig også, at særligt virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi, oplever økonomiske fordele ved at arbejde med miljøledelse.

Undersøgelsen giver dog ikke kun ris til virksomhedernes miljøindsats. For halvdelen af virksomhederne er miljø blevet vigtigere de sidste fem år, og næsten 80 % af de adspurgte mener, at miljøledelse er en del af virksomhedens kultur.

Fakta om miljøledelsesstandarden ISO 14001

ISO 14001 bruges i dag af virksomheder og organisationer i alle størrelser og inden for alle brancher og sektorer som et ledelsesværktøj til at håndtere miljøpåvirkninger, reducere ressourceforbruget og give ledelsen overblik over virksomhedens miljøperformance.

En ny version af standarden udkom sidste år, og den byder på mange væsentlige ændringer, som bl.a. øget fokus på ledelsens rolle og flere krav til miljøkommunikation. Samtidigt lægger den nye ISO 14001:2015 op til, at man skal tænke mere produktorienteret.

Læs mere om ISO 14001 for miljøledelse eller bliv klogere på ledelsesstandarden på et vores kurser.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen om miljøledelse er lavet af Aalborg Universitet sammen med Dansk Standard og Miljøstyrelsen. Undersøgelsen består af interview med 30 virksomheder samt en spørgeskemaundersøgelse med 277 besvarelser.

På baggrund af undersøgelsen udformes senere på året et inspirationskatalog, der kan give inspiration og input til virksomheders arbejde med energiledelse.

 

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54

Se også

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

25. september 2023

Nyt tolkningsdokument på vej til ISO 14001 for miljøledelse

ISO 14001 for miljøledelse, der hjælper organisationer med at forbedre deres miljøpræstationer gennem mere effektiv brug af ressourcer, får tilføjet et bilag, som skal hjælpe med fortolkningen af eksisterende krav.

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...