Velux: Vi gør, hvad vi kan, for at holde råvareforbruget nede

04. maj 2016

Velux: Vi gør, hvad vi kan, for at holde råvareforbruget nede

Vinduer, der er 90 % genanvendelige, og træflis, der bliver omdannet til strøelse på kalkunfarme. Der er mange muligheder for at producere og forbruge på en smartere måde. Mød vindueskoncernen Velux, der længe har arbejdet med tankerne bag cirkulær økonomi.

EU-Kommissionen vedtog i december 2015 en pakke om cirkulær økonomi, der opstiller mål om en højere grad af genanvendelse for både kommuner og virksomheder. Men hvordan arbejder man med genanvendelse i de danske virksomheder?

Vi har talt med Mikkel Skott Olsen, der er Head of Global CR i vindueskoncernen Velux. Her har det i mange år givet stor værdi at genanvende affald:

For vores vedkommende handler det først og fremmest om at se på vores eget fodaftryk i produktionen. Vi har arbejdet med miljø og affald længe, og i dag bliver 97 % af vores produktionsaffald brugt til andre produkter og vedvarende energi. Hos mange af vores fabrikker bliver de store affaldsstrømme fra produktionen genanvendt 100 %, fx bliver vores træaffald i Ungarn bl.a. omdannet til strøelse på kalkunfarme, fortæller Mikkel Skott Olsen.

Hvor lang tid kan et produkt leve?

Han ser positivt på EU-Kommissionens pakke og mener, at Velux allerede arbejder i overensstemmelse med meget af indholdet.

Meget af det fra EU-pakken giver god mening og er noget, vi har gjort længe. Vi har altid haft fokus på at lave produkter af høj kvalitet, så de kan leve længe og repareres, hvis de går i stykker. Vi arbejder hele tiden på at lave produkter, der kan holde sig i lang tid og har i dag en levetid på 30 år eller mere. Samtidig er det muligt at skifte ting med kortere levetid ud, fx kan man købe gardiner, der stadig passer med gamle modeller af vores ovenlysvinduer, som vi solgte for år tilbage. På den måde er vi med til at forlænge vinduets levetid, fortæller Mikkel Skott Olsen.

90 % genanvendeligt vindue

Velux’ almindelige vindue er i dag 90 % genanvendeligt, men cirkulær økonomi går udover selve produktet. Her ser Velux fx på, er, hvordan brugerne kan undgå, at skifte hele produktet ud, fordi en lille ting ikke virker. Det er ifølge Mikkel Skott Olsen et spørgsmål om at understøtte en lang levetid.

Vi har et stort fokus på, at sikre, at brugeren er i stand til at reparere produktet. Vores produkt er jo en del af en bygning. Vi har et vinduer, der gennem tiden har haft samme standardmål, som enkelt kan udskiftes uden andre ombygninger. Det samme gælder vores modulopbyggede glastage, fortæller Mikkel Skott Olsen.

Brug den sunde fornuft

For Velux’ vedkommende er der allerede mange gode initiativer i gang, der stemmer godt overens med den nye pakke fra EU-Kommissionen. Mikkel Skott Olsen anbefaler, at man bruger sin sunde fornuft, ser på hvad man allerede gør og tænker det ind i det overordnede billede.

- I byggeriet handler det helt overordnet set om at skabe bæredygtige bygninger. Hvad mængde angår er byggeri og nedrivning blandt de største affaldskilder i Europa. Det er derfor naturligt at se på byggeriet, når vi gerne vil passe på vores ressourcer. Samtidig skal vi også huske på, at 40 % af energiforbruget stammer fra bygningerne, og at vi i dag opholder os indendørs 90 % af tiden. Udover at tænke på affald og cirkulær økonomi, skal vi derfor også sørge for at bygningerne er energieffektive og skaber et sundt og komfortabelt indeklima.

Mikkel Skott Olsen
CR
Velux

Arbejdet med udviklingen af standarder inden for cirkulær økonomi går i gang nu. Det er åbent for alle med viden og interesse for fx sekundære råstoffer.

Se også

5 skarpe om forskellen på genbrug og genanvendelse

22. december 2022

5 skarpe om forskellen på genbrug og genanvendelse

Alle taler om det, men hvad betyder det egentligt? Vi stiller skarpt på nogle af tidens vigtige klimabegreber.

Ny standard skal sikre mere cirkulære forretningsmodeller

13. december 2022

Ny standard skal sikre mere cirkulære forretningsmodeller

Danmark står i spidsen for udviklingen af en ny europæisk standard, der skal give virksomhederne konkrete værktøjer til at tænke genbrug, genanvendelse og reparerbarhed ind i designfasen af nye produkter. Forbrugerrådet glæder sig over den nye sta...

Hvad er cirkulær økonomi? Europæiske standarder klar i 2023

09. maj 2022

Hvad er cirkulær økonomi? Europæiske standarder klar i 2023

Cirkulær økonomi er et princip om at udnytte ressourcer så effektivt som muligt og minimere affald.

Handlingsplan for cirkulær økonomi - forstå regeringens 3 visioner

09. maj 2022

Forstå handlingsplanen for cirkulær økonomi

Handlingsplanen for cirkulær økonomi handler om at udnytte ressourcerne så effektivt som muligt. Læs om regeringens tre visioner for effektiv udnyttelse af ressourcer.