Standarder skal være med til at fremme cirkulær økonomi

09. december 2020

Standarder skal være med til at fremme cirkulær økonomi

I regeringens udspil til handlingsplan for cirkulær økonomi, som netop er blevet sendt i høring, spiller standarder en væsentlig rolle indenfor flere områder. Det gælder særligt for områder som plastik og byggeri, hvor der i høj grad er brug for fælles internationale løsninger.

Regeringens udspil til handlingsplan for cirkulær økonomi er netop blevet sendt i høring. Udspillet består af hele 126 forskellige initiativer for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032. Flere af initiativerne baserer sig på standarder som et effektivt redskab til at forme fremtidens marked.

Særligt har regeringen fokus på det europæiske niveau, hvor man vil sikre stor dansk indflydelse ved at: ”samarbejde med Dansk Standard om at styrke indsatsen for at gøre dansk indflydelse gældende inden for det europæiske arbejde med at udvikle standarder for cirkulær økonomi inden for plastik, byggeri og ledelsesstandarder for cirkulær økonomi”.

”Vi glæder os over, at regeringen deler vores høje ambitioner for at sikre størst mulig dansk indflydelse på et så afgørende område som cirkulær økonomi. Særligt indenfor plastik, byggeri og ledelsesstandarder ser vi et stort potentiale og en klar mulighed for at skabe en stærk dansk position og den vej igennem også et styrket dansk erhvervsliv”, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Produkter skal leve længere

Regeringen understreger at flere internationale standarder vil øge udbredelsen af cirkulær økonomi ved bl.a. at skabe transparens, kompatible produkter og løsninger samt gøre det nemmere at handle og samarbejde med internationale aktører.

Samtidigt skal standardiseringsarbejdet bruges til udvikling af metoder til at måle og dokumentere produkters levetid og muligheden for at reparere dem. Dermed bliver fremtidens produkter mere bæredygtige, og standarderne skal også være med til at styrke danske virksomheders kompetencer, når det handler om at konkurrere på levetid, reparerbarhed, drift og service af deres produkter.

I Dansk Standard er dette arbejde forankret i udvalget for miljø og cirkulær økonomi.

Byggeri og indkøb skal være mere grønt

Indenfor byggeriet er der fuld gang i udviklingen af nye standarder for cirkulær økonomi. Det afspejler sig ligeledes i regeringens udspil, hvor der både peges på et standardiseret bygningspas og krav om standardiserede nedrivningsplaner.

”I Dansk Standard er vi stolte over, at vi skal stå i spidsen for en europæisk komité for cirkulær økonomi i byggeriet, der skal sætte fremtidens standarder på området, hvilket passer som hånd i handske med regeringens strategi. Dermed kan Danmark nemlig både være med til at fremme den grønne, cirkulære omstilling i resten af Europa og opnå betydelige konkurrencefordele ved at være et skridt foran markedsudviklingen”, siger Jens Heiede.

Også indenfor offentlige indkøb peger regeringen på, at standarder skal indgå som et vigtigt element i at nedbringe klimapåvirkningen. Det ligger desuden i tråd med strategien for offentlige grønne indkøb, hvor standarder også indgår som et vigtigt redskab.

Vil du vide mere om hvordan standarder kan bruges indenfor cirkulær økonomi, fx når det kommer til plast, kan du tilmelde dig CLEAN og Dansk Standards webinar om standarder for plast med fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi. Læs mere her: https://www.ds.dk/da/ydelser/kurser/miljoestandarder-for-plast  

 

Kontakt

Se også

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

20. marts 2020

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som efterspørger nye standarder på området. For der er behov for konkrete redskaber og metoder på området, hvis vi skal omstille os til en mere cirkulær tilgang til produktion og for...

Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

13. oktober 2020

Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

At passe på miljø og klima er en vigtig del af FN’s verdensmål og her spiller særligt standarden for miljøledelse en væsentlig rolle.

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

23. oktober 2020

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

Standarder og Svanemærket gør det nemmere at dokumentere de faktiske miljømæssige gevinster i byggeriet og letter omstillingen til et mere bæredygtigt og cirkulært byggeri, der kan betale sig både på den korte og den lange bane. I Gladsaxe Kommune...

Den danske byggebranche går forrest i omstillingen til cirkulær økonomi

01. december 2020

Den danske byggebranche går forrest i omstillingen til cirkulær økonomi

Bygge- og anlægsbranchen står for omkring 40 procent af samfundets ressource- og energiforbrug og en tredjedel af den samlede danske affaldsmængde. Nu har den danske branche sat sig i spidsen for udviklingen af europæiske løsninger til et cirkulær...