Ny offentlig indkøbsstrategi: Øget fokus på miljømærker og standarder

29. oktober 2020

Ny offentlig indkøbsstrategi: Øget fokus på miljømærker og standarder

Med regeringens nye strategi for grønne offentlige indkøb bliver det grønne valg obligatorisk. Det betyder, at de 380 mia. kr., som det offentlige hvert år køber ind for, bliver kanaliseret i en mere bæredygtig retning med bl.a. solidt fokus på produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten samt grønne standarder.

Regeringen har netop fremlagt et udkast til en ny grøn indkøbsstrategi ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”. Et af nøgleinitiativerne er, at det allerede i dag skal være obligatorisk for statslige indkøbere at købe rengøringsmidler, papir, tryksager og sæbe- og hygiejneprodukter, som er svanemærket eller mærket med EU-Blomsten. Listen over miljømærkede produkter, som staten skal indkøbe, vil blive udvidet hvert år.

”Det er et solidt udspil fra regeringen, der kommer til at flytte de offentlige indkøb i en markant grønnere retning, hvor miljømærkerne med deres livscyklusperspektiv udgør et stærkt miljø- og klimavalg,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark og understreger, at miljømærkerne gør det nemt for indkøberne at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter.

Regeringen sætter derudover et mål om, at alle offentlige indkøb på områder, hvor der findes officielle mærkningsordninger, skal være miljømærkede eller leve op til tilsvarende krav i 2030.

”Her løfter regeringen dagsordenen på en helt ny og ambitiøs måde, hvor den både viser, at den er klar til at handle grønt og bakke op om de virksomheder, der går forrest i den grønne omstilling. Dermed sender regeringen også et stærkt signal til virksomhederne, om at de kan forvente stigende efterspørgsel på miljømærkede produkter,” siger Martin Fabiansen.

Samtidigt peger regeringen på at grønne internationale standarder kan udgøre et værdifuldt redskab til at stille tekniske eller kvalitetsmæssige krav til produkter og produktionsmetoder.

”Ved at sætte fokus på, at internationale standarder kan hjælpe virksomhederne med at reducere og dokumentere deres miljø- og klimapåvirkning, retter regeringen også et blik ud mod resten af verden, hvilket kan være ekstra værdifuldt for dansk erhvervsliv, fordi standarder netop bidrager til gnidningsfri handel på tværs af landegrænser og vi med den grønne omstilling kan udvikle en stærk dansk markedsposition, siger Martin Fabiansen.”

 

Kontakt

Martin Fabiansen
Martin Fabiansen Direktør | Director
Miljømærkning Danmark - Ledelse
E: mf@ds.dk
T: 39 96 63 68

Se også

Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

13. oktober 2020

Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

At passe på miljø og klima er en vigtig del af FN’s verdensmål og her spiller særligt standarden for miljøledelse en væsentlig rolle.

Få hjælp til implementering af energiledelse med ny guide

18. oktober 2020

Få hjælp til implementering af energiledelse med ny guide

En ny version af vejledningen til energiledelsesstandarden ISO 50001 er netop udkommet. Vejledningen giver praktisk hjælp til at komme i gang med implementering af energiledelse i virksomheden og anviser metoder samt kommer med konkrete eksempler mm.

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

23. oktober 2020

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

Standarder og Svanemærket gør det nemmere at dokumentere de faktiske miljømæssige gevinster i byggeriet og letter omstillingen til et mere bæredygtigt og cirkulært byggeri, der kan betale sig både på den korte og den lange bane. I Gladsaxe Kommune...

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

23. oktober 2020

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

En ny standard gør det lettere for byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse og kan lette omstillingen til et mere cirkulært byggeri i fremtiden. Den almene boligorganisation Lejerbo er blandt de første herhjemme, der vil byg...