Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

23. oktober 2020

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

En ny standard gør det lettere for byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse og kan lette omstillingen til et mere cirkulært byggeri i fremtiden. Den almene boligorganisation Lejerbo er blandt de første herhjemme, der vil bygge boliger ud fra principperne om design for adskillelse.

Byggeriet står for en betydelig andel af Danmarks forbrug af materialer, affaldsproduktion og CO2-udledning. Det skyldes ikke mindst, at man ikke traditionelt har fokuseret på genbrug og genanvendelse af byggematerialer. For at opnå et cirkulært byggeri er det derfor nødvendigt med en helt ny tilgang: design for adskillelse.

Design for adskillelse er en forudsætning for cirkulært byggeri

Det er budskabet i et nyt Green Paper fra Circle House Lab, et partnerskab bestående af over 100 virksomheder fra den danske byggeindustri, der drives af Dansk Standard, arkitektfirmaet 3XN og Responsible Assets. Projektet er støttet af Realdania og Miljøministeriets MUPD-midler. Her beskrives design for adskillelse som en af de mest lovende modeller for, hvordan man skaber øget værdi i byggeriet, og som en forudsætning for cirkulær økonomi i byggeriet.

En af deltagerne i partnerskabet er den almene boligforening Lejerbo, som har udbudt 60 boliger i totalentreprise i Aarhus, der skal bygges efter principperne i design for adskillelse. Projektet, som går under navnet ’Circle House’, har som overordnet målsætning, at 90 procent af boligernes byggekomponenter og materialer skal kunne skilles ad og genanvendes til højst mulige værdi. Derudover skal det gøres inden for et relativt beskedent rammebeløb.

”Det lyder måske enkelt, og det ville det også være, hvis ikke byggesektoren var indrettet til det modsatte. I dag bliver alt støbt sammen, fuget sammen, klæbet sammen og limet sammen, så design for adskillelse kræver en omstilling i alle led i værdikæden,” forklarer Jesper Kort Andersen, der leder projektet i Lejerbo.

Lejerbo har fået tilbud hjem fra totalentreprenørerne og skal nu til at gennemgå deres løsningsforslag, men Jesper Kort Andersen kan allerede nu fortælle, at rygraden i projektet er et nyt betonelementsystem.

”I dag laver man betonbyggeri ved at støbe elementerne sammen med cementmørtel, og så er det umuligt at skille elementerne af, uden at de går i stykker og taber værdi. Vi har fundet på en løsning, hvor man skruer elementerne sammen med bolte og lukker samlingerne med en kalkmørtel, som kan spules væk med en højtryksrenser. Det gør det enkelt at skille elementerne ad og genbruge dem,” fortæller han.

Alt skal gentænkes og alle led skal samarbejde

Den helt store udfordring ved design for adskillelse er, at alt skal gentænkes, og alle led i byggeriets værdikæde skal samarbejde på en ny måde.

Af den grund har Dansk Standard, som også deltager i Circle House Lab, udviklet en helt ny ISO-standard, som skal gøre det lettere for alle byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse.

”En af de største udfordringer, vi har i dag, er, at vi har en kæmpe eksisterende bygningsmasse, hvor de forskellige komponenter ikke er designet til at kunne skilles ad og dermed ikke er egnet til genbrug,” siger Birgitte Ostertag, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Standarden giver et overblik over principperne ved design for adskillelse og tilpasning og anviser strategier for at bruge principperne i designprocessen.

”Vi forsøger med standarden at omsætte erfaringer fra branchen til en værktøjskasse for design for adskillelse, så principperne bliver håndgribelige. Den giver alle parter i byggeriet en fælles forståelse, og den er et godt redskab til at komme i gang med design for adskillelse,” forklarer Birgitte Ostertag,

Ifølge Jesper Kort Andersen er det alfa og omega med standarder for at accelerere den cirkulære økonomi i byggeriet.

”Det er altafgørende, at vi ikke arbejder i hver vores retning, og her er standarder en utrolig vigtig parameter. Hvis vi vil lave et byggeri, som er anvendeligt til genbrug og genanvendelse i fremtiden, skal det baseres på standarder,” siger han.

Om standarden for design for adskillelse

Standarden DS/ISO 20887:2020, Bæredygtighed ved byggeri og anlægsarbejder – Design med henblik på afmontering og tilpasning

  • giver et overblik over principperne ved design for adskillelse og tilpasning og anviser strategier for at integrere principperne i designprocessen.
  • beskriver alle dele af en designproces, der skal ende i et byggeprodukt eller et byggeri, der kan demonteres helt eller delvist for at forblive brugbart.
  • lister en række basale spørgsmål, fx forventet levetid, brug, ejerforhold, drift og vedligehold, regulatoriske forhold, økonomiske og markedsrisici, fysisk og kulturel kontekst, typologi, bygningsteknologi, materialer, performancemål, miljømæssige, sociale og økonomiske funktioner mv.

Målgruppen er alle byggeriets parter, og standarden kan bruges til alle typer bygninger og anlægsarbejder – og både ved nybyggeri, renovering og vedligehold.

Læs mere og køb standarden her: https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-iso-208872020 

Vil du vide mere om design for adskillelse?

Circle House Lab har netop udgivet et Green Paper om design for adskillelse, der kan læses her: https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2020/4/circle-house-lab 

Circle House Lab er et partnerskab af 100+ virksomheder fra den danske byggebranche. Partnerskabet er åbent for alle, der ønsker at bidrage til, at dansk byggeri bliver førende inden for cirkulære løsninger.

Dansk Standard driver Circle House Lab i samarbejde med arkitektfirmaet 3XN og Responsible Assets og projektet er støttet af Realdania og Miljøministeriets MUPD-midler.

 

Kontakt

Birgitte Ostertag
Birgitte Ostertag Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: bo@ds.dk
T: 39 96 61 27

Se også

Circle House Lab

21. august 2020

Circle House Lab

Dansk Standard er sammen med Responsible Assets og GXN med til at drive projektet Circle House Lab, der er et partnerskab bestående af over 90 virksomheder, som vil bidrage til cirkulær økonomi indenfor dansk byggeri.

Hvordan skaber vi en cirkulær økonomi?

19. juni 2020

Hvordan skaber vi en cirkulær økonomi?

Det var temaet for den debat, Dansk Standard arrangerede på Altingets sommermøde i deres hyggelige gård.

Få din virksomhed godt i gang med FN’s verdensmål

23. september 2020

Få din virksomhed godt i gang med FN’s verdensmål

Danske virksomheder, der arbejder med FN’s verdensmål, kan få del i et milliardstort forretningspotentiale. Men mange virksomhederne savner konkrete værktøjer, og standarder kan være en vigtig del af løsningen.

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

23. oktober 2020

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

Standarder og Svanemærket gør det nemmere at dokumentere de faktiske miljømæssige gevinster i byggeriet og letter omstillingen til et mere bæredygtigt og cirkulært byggeri, der kan betale sig både på den korte og den lange bane. I Gladsaxe Kommune...