Circle House Lab

21. august 2020

Circle House Lab

Dansk Standard er sammen med Responsible Assets og GXN med til at drive projektet Circle House Lab, der er et partnerskab bestående af over 90 virksomheder, som vil bidrage til cirkulær økonomi indenfor dansk byggeri.

Circle House Lab er et partnerskab bestående af over 90 virksomheder fra den danske byggeindustri. Partnerskabet er åbent for alle, der ønsker at bidrage til, at dansk byggeri bliver førende inden for cirkulære løsninger.

Projektet har til formål at sætte fokus på, hvordan cirkulært byggeri skal implementeres i nye europæiske standarder for byggeri. I den forbindelse skal Dansk Standard desuden indsamle viden og bedste praksisser for cirkulær økonomi i byggeriet. Læs mere her: https://bloxhub.org/circlehouselab/

Dansk Standard bidrager i den sammenhæng til en række Green Papers om cirkulært byggeri. Publikationerne bliver udgivet af Circle House Lab og stiller skarpt på temaer som bygningspas, selektiv nedrivning, take-back ordninger, mv. De tre første er udkommet og kan læses her:

Green Paper om bygnings- og materialepas:
http://grafisk.3xn.dk/CAC/CircleHouseLab_GreenPaper01_Bygnings-ogMaterialepas.pdf

Green Paper om selektiv nedrivning: 
http://grafisk.3xn.dk/CAC/CircleHouseLab_GreenPaper02_SelektivNedrivning.pdf

Green Paper om design for adskillelse i byggeriet:
http://grafisk.3xn.dk/CAC/CircleHouseLab_GreenPaper03_Designforadskillelse.pdf