Grøn omstilling

Standarder giver virksomheder konkrete og målbare redskaber til at arbejde med bæredygtighed og kan være med til at indfri et stort forretningspotentiale i den grønne omstilling. 

Arbejdet med at sætte fremtidens standarder indenfor grøn omstilling er i fuld gang, og de første har allerede set dagens lys.

Miljø, klima og bæredygtighed hænger tæt sammen med standarder 

Standarder spiller en vigtig rolle for den grønne omstilling og kan bl.a. give reduceret miljøbelastning, øget brug af klimavenlige materialer og større udbredelse af grønne løsninger. Det understreges af en analyse fra Oxford Research blandt danske virksomheder, der anvender standarder. Her peger 66 pct. af virksomhederne på, at standarder er vigtige for den grønne omstilling i deres branche. Se analysen her.

Standarder kan give virksomheder konkrete redskaber til den grønne omstilling, fordi de fx sætter en fælles ramme og retning for arbejdet og gør det målbart, så indsatsen kan konkretiseres og dokumenteres.

Det er også hovedbudskabet i den pakke af 13 konkrete klimainitiativer, som Dansk Standard har lanceret. Initiativerne udgør konkrete redskaber, som kan bruges politisk til at opnå målsætningerne om reduktion i drivhusgasudledningen. Læs mere.

Dansk Standard arbejder målrettet med standarder, der skal bidrage til den grønne omstilling, fx indenfor cirkulær økonomi, bæredygtigt byggeri og FN’s verdensmål.

Arbejdet med fremtidens standarder indenfor grøn omstilling og bæredygtighed er i fuld gang, og vores ambitionsniveau er højt. Derfor har vi stor fokus på grøn omstilling på en bæredygtig, effektiv og målbar måde. Du kan læse mere om vores udvalgsarbejde og dine muligheder for at være med til at sætte fremtidens standarder her: https://www.ds.dk/da/fagomraader/energi-miljoe-og-baeredygtighed

tandarder har stor betydning for den grønne omstilling

 

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

Miljøledelse

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

En helt ny undersøgelse viser, at arbejdet med standarden for miljøledelse, ISO 14001, sikrer et bedre ressourceforbrug og dermed reducerer danske virksomheders miljøbelastning betragteligt.

Standarder er et effektivt værktøj til at nå Danmarks klimamål

Danmarks klimamål

Standarder er et effektivt værktøj til at nå Danmarks klimamål

Standarder styrker den grønne omstilling bl.a. fordi, de kan medvirke til at reducere virksomheders klimabelastning og udbrede nye grønne produkter og løsninger.

Dansk Standard foreslår 13 klimainitiativer

Klimainitiativer

Dansk Standard foreslår 13 klimainitiativer

Standarder og miljømærker kan være med til at understøtte den grønne omstilling på en lang række områder lige fra cirkulær økonomi, over madspild til energiledelse. Det er også hovedbudskabet i den pakke af 13 konkrete klimainitiativer, som Dansk Standard nu lancerer. 

I fokus 
Bæredygtigt byggeri

Potentialet for at indføre cirkulære arbejdsgange i byggebranchen er ikke til at tage fejl af. Byggebranchen er en stor synder, når det kommer til CO2-udledning og affald. På verdensplan står byggeriet for ca. 40 procent af verdens CO2-udledning. Vi er derfor med i arbejdet omkring at skabe en reel cirkulær økonomi i byggesektoren.

Standarder og verdensmålene

Dansk Standard er i gang med at udvikle standarder, der bidrager til den grønne omstilling, bl.a. indenfor cirkulær økonomi. Der findes allerede i dag adskillige standarder, der er med til at gavne miljøet, fremme ansvarlighed og dokumentere bæredygtighed.

Læs mere om standarder og verdensmålene