Grøn omstilling

Standarder giver virksomheder konkrete og målbare redskaber til at arbejde med bæredygtighed og kan være med til at indfri et stort forretningspotentiale i den grønne omstilling. 

Arbejdet med at sætte fremtidens standarder indenfor grøn omstilling er i fuld gang, og de første allerede har set dagens lys.

Miljø, klima og bæredygtighed hænger tæt sammen med standarder 

Standarder kan give virksomheder konkrete redskaber til at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. Det kan de, fordi de  sætter en fælles ramme og retning for arbejdet og gør det målbart, så indsatsen kan konkretiseres og dokumenteres.

Dansk Standard arbejder målrettet med standarder, der skal bidrage til den grønne omstilling, fx indenfor cirkulær økonomi, bæredygtigt byggeri og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Arbejdet med fremtidens standarder indenfor grøn omstilling og bæredygtighed er i fuld gang, og vores ambitionsniveau er højt. Derfor har vi stor fokus på grøn omstilling på en bæredygtig, effektiv og målbar måde. 

I fokus 
Bæredygtigt byggeri

Potentialet for at indføre cirkulære arbejdsgange i byggebranchen er ikke til at tage fejl af. Byggebranchen er en stor synder, når det kommer til CO2-udledning og affald. På verdensplan står byggeriet for ca. 40 procent af verdens CO2-udledning. Vi er derfor med i arbejdet omkring at skabe en reel cirkulær økonomi i byggesektoren.

I fokus

Bæredygtig AI

Ny vision for kunstig intelligens

Hvordan kan kunstig intelligens kan fungere som løftestang for grøn omstilling? Det handler fx om, hvordan kunstig intelligens kan anvendes til energioptimering og energibesparelser samt andre grønne innovative løsninger baseret på, at man kan styre tingene mere bæredygtigt via data.

Få indflydelse på den kommende standard

Fremtidens ledelsesstandard for cirkulær økonomi

En kommende ledelsesstandard for cirkulær økonomi er ved at blive udarbejdet. Standarden skal hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

Et redskab til den grønne omstilling

Bliv klar til fremtidens digitale byggeri

To nye standarder for Building Information Modelling (BIM) er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller SMV-underleverandør og et redskab til at styrke bæredygtigt byggeri.

Standarder og verdensmålene

Dansk Standard er i gang med at udvikle standarder, der bidrager til den grønne omstilling, bl.a. indenfor cirkulær økonomi. Der findes allerede i dag adskillige standarder, der er med til at gavne miljøet, fremme ansvarlighed og dokumentere bæredygtighed.

Læs mere om standarder og verdensmålene