Dansk Standard foreslår 13 klimainitiativer

30. marts 2020

Dansk Standard foreslår 13 klimainitiativer

Standarder og miljømærker kan være med til at understøtte den grønne omstilling på en lang række områder lige fra cirkulær økonomi, over madspild til energiledelse. Det er også hovedbudskabet i den pakke af 13 konkrete klimainitiativer, som Dansk Standard nu lancerer. Initiativerne udgør konkrete redskaber, som kan bruges politisk til at opnå målsætningerne om reduktion i drivhusgasudledningen.

Standarder spiller en vigtig rolle for den grønne omstilling og bliver brugt af mange virksomheder. Det bekræfter en ny undersøgelse fra Oxford Research, hvor 37 % af virksomhederne oplever, at standarder har en afgørende eller stor betydning for den grønne omstilling i deres branche, og over halvdelen, nemlig 53 %, allerede selv har brugt standarder til at fremme den grønne omstilling. Dansk Standard lancerer derfor en pakke med 13 klimainitiativer, der rækker videre end virksomhederne og i stedet først og fremmest kan bruges politisk:

”De 13 initiativer er først og fremmest målrettet Folketingspolitikerne, som kan finde inspiration til deres politiske arbejde, men jeg er helt sikker på, at mange andre også kan få gode ideer fra vores pakke. Det er vigtigt, at vi arbejder sammen om at sikre den grønne omstilling, og her kan både standarder og miljømærker være med til at rykke noget,” siger Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark og Public Affairs hos Dansk Standard.

Øget brug af miljømærker i udbud

Ét af de 13 klimainitiativer er, at de officielle miljømærker, Svanemærket og EU-Blomsten, kan bruges mere aktivt ved offentlige udbud. Mærkerne gør det nemt at gennemføre miljø- og klimabevidste udbud, de sikrer transparens og fair konkurrence i udbudsprocesserne, og de sparer tid i forhold til selv at skulle udvikle miljøkrav i udbud. Mærkerne har fokus på både det nære miljø og f.eks. indeklima, men også i høj grad klimabelastningen.

”Vi har allerede et godt samarbejde med flere kommuner om svanemærkede byggerier eller kantiner, men fra Folketingets side kan man sagtens bakke det meget mere op og dermed skubbe markedet i en grønnere retning”, siger Martin Fabiansen.

Standarder skal sikre cirkulær økonomi

Man kan reducere udledning af drivhusgasser ved at planlægge cirkulært allerede i designfasen. Derfor arbejder Dansk Standard aktivt for at udvikle flere standarder, der skal understøtte en cirkulær arbejdsgang i form af at designe produkter, så de kan adskilles igen og delene kan repareres og genbruges. Og ét af klimainitiativerne omhandler netop dette:

”Vi har et godt europæisk samarbejde om udvikling af disse standarder, der kan være med til sikre en grøn omstilling. Men det er klart, at det vil være rigtig godt, hvis Folketinget bakker op om arbejdet fx ved at indarbejde det i erhvervsfremmende tiltag, så også små og nystartede virksomheder kan være med. Og så opfordrer vi Folketinget til at sikre en ensartet håndtering af affald i Danmark, så det bliver muligt at have en effektiv sortering og genanvendelse af bl.a. plastik”, fortæller Maibritt Agger, afdelingschef i Dansk Standard med ansvar for bl.a. cirkulær økonomi.

CO2-regnskab for byggeprojekter

Også inden for byggeriet har Dansk Standard gode redskaber til at understøtte den grønne omstilling, fx i forhold til at opgøre CO2-udledning:

”Hvor meget udleder et byggeprojekt egentlig? Det spørgsmål stiller klimapartnerskabet for bygge- og anlæg, og det anbefaler, at der bliver udformet egentlige CO2-regnskaber for byggeprojekter. Det skal naturligvis udarbejdes på en ensartet måde”, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard med ansvar for bl.a. byggeri, og fortsætter:

”Vi foreslår, at man hurtigst muligt igangsætter arbejdet med at udarbejde standarder for et materialepas, eftersom det skal nemlig danne grundlaget for et egentligt CO2-regnskab. Det kan blive et vigtigt redskab for byggeriet i at minimere klimabelastningen.”

Materialepasset skal samle alle vigtige klimaoplysninger om et byggemateriale. Ambitionen er, at det skal udvikles på europæisk niveau, da byggebranchen orienterer sig imod hele Europa, men Dansk Standard anbefaler, at vi i Danmark allerede nu går i gang med at foretage de første forberedelser.

Dokumentation og godkendelser

Nogle nye innovative løsninger er smarte for både pengepungen og klimaet, men besværlige at få lov at udføre, fordi lovgivningen ikke altid følger med. Sådan er det f.eks. med en type cementprodukt, der kan bruges til at lave tyndere gulve på fx badeværelset, hvorved der spares cement og dermed udledning af drivhusgasser. Men innovative produkter kan per definition ikke være præaccepterede og derfor svært at få lov at bruge.

”Det lyder måske lidt paradoksalt, når jeg fortæller om de gode innovative løsninger, som bare har svært ved at få plads på markedet på grund af bygningsreglementet”, starter Thomas Bruun, direktør for ETA-Danmark ”men sagen er den, at selv om produktet er godkendt af os, som en uvildig tredjepart, og kontrolleret og tjekket, så er det stadig langt mere besværligt at få lov at bruge end at lægge et tykkere lag cement fordi bygningsreglementet ikke skelner i mellem produkter med eller uden en godkendelse”.

Løsningen er heldigvis lige for. Derfor foreslår Dansk Standard, at Folketinget ligestiller godkendte løsninger med såkaldte præaccepterede løsninger. Hvis produkter med en godkendelse får samme status som de præaccepterede løsninger, så vil man fremme accepten af de innovative løsninger, og dermed kan den tyndere cement komme i spil på lige vilkår med de andre cementløsninger. Og det samme kan en række andre innovative grønne løsninger. Det er godt for både byggeriet og klimaet.

De øvrige klimainitiativer, som Dansk Standard foreslår, omhandler bl.a. øget brug af genbrugsasfalt, optimal installation af varmepumper samt udbredelse af energiledelse, hvilket kan reducere CO2-udledning med ca. 10 % på ét år.

De samlede 13 klimainitiativer er sendt til alle Folketingets klima- og boligordførere, og kan også læses her.

 

 

Kontakt

Se også

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

20. marts 2020

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som efterspørger nye standarder på området. For der er behov for konkrete redskaber og metoder på området, hvis vi skal omstille os til en mere cirkulær tilgang til produktion og for...

Klimapartnerskaber: Standarder og miljømærker er en del af løsningen

20. marts 2020

Klimapartnerskaber: Standarder og miljømærker er en del af løsningen

Regeringens klimapartnerskaber har afleveret deres anbefalinger til, hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling. Flere af dem peger på standarder og miljømærker som vigtige redskaber, både til at sikre en ensartet opgørelse af CO2-udledning...

Med standarder når vi verdensmålene

21. november 2019

Med standarder når vi verdensmålene

I 2015 formulerede FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og i dag kan mere end 80 % af danskerne nikke genkendende til målene. Men hvilken rolle spiller verdensmålene i erhvervslivet, og hvordan kan standarder bane vejen for, at vi kan nå mål...