Klimapartnerskaber: Standarder og miljømærker er en del af løsningen

20. marts 2020

Klimapartnerskaber: Standarder og miljømærker er en del af løsningen

Regeringens klimapartnerskaber har afleveret deres anbefalinger til, hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling. Flere af dem peger på standarder og miljømærker som vigtige redskaber, både til at sikre en ensartet opgørelse af CO2-udledninger, til offentlige grønne indkøb og til at sikre genanvendelse og genbrug af materialer og produkter.

I november nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber for erhvervslivet, der fik til opgave at samarbejde om, hvordan de ville komme i mål med den grønne omstilling. I denne uge har partnerskaberne så afleveret deres anbefalinger til regeringen. Særligt indenfor grønne offentlige indkøb, beregninger af CO2-udledning samt genbrug og genanvendelse bliver standarder, miljømærker og ETA’er fremhævet som væsentlige redskaber. Flere af partnerskaberne understreger således behovet for at lave ensartede opgørelser af CO2-udledninger, f.eks. i form af et CO2-regnskab, og at det vil være et oplagt mål for standardisering. På samme vis fremhæves miljømærker som et effektivt redskab til at gøre markedet mere gennemskueligt for forbrugeren. Dermed peges der på et generelt behov for en fælles måde at opgøre klimaaftrykket, samt mere gennemsigtighed og dokumentation for, hvornår et produkt kan kaldes grønt.

”I Dansk Standard er vi glade for at se, at klimapartnerskaberne adskillige steder peger på standarder, miljømærker og ETA’er som redskaber til at underbygge den grønne omstilling. Det er en utrolig vigtig opgave, som kræver at alle gode redskaber kommer i spil ”, siger Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark og Public Affairs i Dansk Standard.

Standarder for udbud og genanvendelse efterspørges

En af de pointer, der går igen på tværs af partnerskaberne, er at de offentlige indkøbere har en stor indflydelse på udviklingen af markedet. Hvis de vælger at prioritere grønne indkøb, så kan det fremme grønne forretningsmodeller eller ligefrem skabe nye forretningsområder. Her kan både standarder og miljømærker spille en vigtig rolle i at sikre grønne indkøb, ligesom de kan gøre kravene mere gennemskueligt for både udbyder og virksomheder.

Tilsvarende efterlyser mange af partnerskaberne bedre muligheder for at genanvende og genbruge materialer og produkter. Her peges særligt på standarder for cirkulær økonomi, som f.eks. sikrer reparerbarhed, forlænget levetid, kvalitet af genanvendte materialer, samt design med henblik på adskillelse og sortering.

Vi er allerede i gang med at udvikle en lang række standarder for cirkulær økonomi på europæisk niveau. Men der kan med fordel sættes mere fart på arbejdet, og flere danske aktører kan spille en central rolle.”, siger Martin Fabiansen og fortsætter:

Vi gennemgår nu alle forslagene og ser på, hvordan vi bedst kan bidrage videre til den grønne omstilling. Det er et vigtigt stykke arbejde, der ligger foran os. Herfra skal der lyde en opfordring til, at alle interesserede parter går med i standardiseringsarbejdet, så vi kan påvirke det europæiske og internationale i den mest mulige grønne retning”.

Læs mere om Dansk Standards arbejde på miljø- og klimaområdet

 

Kontakt

Læs også

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

20. marts 2020

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som efterspørger nye standarder på området. For der er behov for konkrete redskaber og metoder på området, hvis vi skal omstille os til en mere cirkulær tilgang til produktion og for...

Vestas driver den grønne omstilling med standarder

18. november 2019

Vestas driver den grønne omstilling med standarder

Når Vestas deltager aktivt i udviklingen af standarder, er virksomheden med til at udvikle designprincipper og regler for vindmøller i hele verden. Det er både en fordel for forretningen og den globale grønne omstilling.

Standarder og verdensmålene

05. december 2019

Standarder og verdensmålene

Grøn omstilling og den bæredygtige dagsorden har fået danske virksomheder og organisationer til at sætte fokus på bl.a. FN’s verdensmål og cirkulær økonomi. Men virksomhederne efterlyser værktøjer til at implementere målene i deres forretning.

Vil du være med til at påvirke fremtidens standarder for cirkulær økonomi?

01. december 2019

Vil du være med til at påvirke fremtidens standarder for cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som higer efter nye standarder på området. Og arbejdet med at sætte fremtidens standarder er i fuld gang hos Dansk Standard.