Standarder og verdensmålene

05. december 2019

Standarder og verdensmålene

Grøn omstilling og den bæredygtige dagsorden har fået danske virksomheder og organisationer til at sætte fokus på bl.a. FN’s verdensmål og cirkulær økonomi. Men virksomhederne efterlyser værktøjer til at implementere målene i deres forretning.

Dansk Standard er i gang med at udvikle standarder, der bidrager til den grønne omstilling inden for bl.a. for cirkulær økonomi. Der findes allerede i dag adskillige standarder, der er med til at gavne miljøet, fremme ansvarlighed og dokumentere bæredygtighed.

Flere standarder matcher verdensmålene

Du kan derfor finde flere 1:1 standarder, som kan dokumentere, at din virksomhed arbejder med et af de 17 verdensmål. Én af de oplagte standarder at arbejde med er ledelsesstandarden for CSR, samfundsmæssigt ansvar, som giver virksomheden et systematisk grundlag for at arbejde med samfundsansvar. Derudover findes der også en række kravstandarder, som passer på de enkelte verdensmål.

”Mange standarder kan direkte kobles til verdensmålene. Når man følger en af disse standarder, får man et værktøj til at arbejde systematisk med noget, som kan skabe tillid og troværdighed og tydeliggøre, at man arbejder med verdensmålene. I den sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at man sagtens kan arbejde målrettet med ét mål ad gangen”, fortæller Anne Holm Sjøberg, afdelingschef hos Dansk Standard.

Hvilket mål vil du arbejde med?

Ét af målene er mål 12, som handler om ”Ansvarligt forbrug og produktion”, og her kan du benytte standarden, ISO 20400 for bæredygtige indkøb. Hvis du ønsker at arbejde med mål 7 om ”Bæredygtig energi”, kan du anvende standarden, ISO 50001 Energiledelse. Hvis det er mål 13 om ”Klimaindsats”, du vil arbejde med, kan du få gavn af standarden, ISO 14067 for måling af CO2-aftryk. De nævnte standarder er blot tre af mange eksempler på konkrete standarder, som er direkte 1:1 i forhold til FN’s verdensmål. Find det mål, du gerne vil arbejde med, og se, hvilken standard, du kan få gavn af.

 

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45