Få hjælp til CSR - ISO 26000

Det giver overskud på bundlinjen at arbejde strategisk og struktureret med samfundsmæssigt ansvar.

Den internationale standard ISO 26000 og den danske DS 49001 for samfundsmæssigt ansvar giver dig og din organisation et systematisk grundlag for at arbejde med samfundsansvar. I kommer hele vejen rundt om:

 • Ledelse
 • Menneskerettigheder
 • Arbejdsforhold
 • Miljøforhold
 • God forretningsskik
 • Forbrugerforhold
 • Lokal samfundsudvikling og -involvering.

Hvad får I ud af ISO 26000?

 • Fokus på risici og muligheder
 • Stærkere omdømme
 • Styrkede relationer til interessenter
 • Styr på alle led af jeres værdikæde fra underleverandører til kunder
 • Forbedring af evnen til at rekruttere, motivere og fastholde medarbejdere
 • Besparelser via øget produktivitet og ressourceeffektivitet.

Køb af ISO 26000 og DS 49001

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vi kan hjælpe jer gennem hele processen med at indføre CSR. I samarbejde med jer kan vi:

 • Kortlægge og prioritere indsatsområder
 • Identificere og inddrage interessenter
 • Opsætte mål og udarbejde handlingsplaner
 • Udarbejde procedurer og anden dokumentation
 • Kommunikere om jeres indsats.

Hvis I allerede har et ledelsessystem, fx for kvalitet (ISO 9001) eller miljø (ISO 14001), kan vi hjælpe jer med at integrere DS 49001 for samfundsansvar i jeres nuværende system. I kan blive certificeret i samfundsmæssigt ansvar efter den danske standard DS 49001, der bygger på ISO 26000. Vi hjælper jer med at blive klar til certificeringen.

Få rådgivning og hjælp