Standarder er et effektivt værktøj til at nå Danmarks klimamål

15. april 2020

Standarder er et effektivt værktøj til at nå Danmarks klimamål

Standarder styrker den grønne omstilling bl.a. fordi, de kan medvirke til at reducere virksomheders klimabelastning og udbrede nye grønne produkter og løsninger.

Dansk erhvervsliv har en central rolle i den grønne omstilling. Derfor nedsatte regeringen i november 13 klimapartnerskaber med repræsentanter fra alle dele af erhvervslivet. Klimapartnerskaberne fik til opgave at undersøge, hvordan virksomheder og myndigheder kan bidrage til at løse klimaudfordringerne, og for nylig var de klar med deres anbefalinger. De viser, at der på tværs af brancher er et stort behov for ensartede krav og målemetoder, og i den forbindelse bliver standarder og miljømærker fremhævet som vigtige værktøjer.

Det er helt i tråd med det, danske virksomheder oplever. I en analyse, som Oxford Research har lavet for Dansk Standard, svarer 53 % af de 580 adspurgte virksomheder, at standarder bidrager til den grønne omstilling. F.eks. kan standarder være med til at reducere klimabelastningen fra virksomhedens egne processer og udbrede grønne løsninger, som mindsker klimabelastningen hos virksomhedens kunder og slutbrugere.

Standarder udbreder grønne løsninger

En af de virksomheder, der anvender standarder til at udbrede grønne løsninger og stille krav til leverandører, er FocusBioEnergy – en rådgivende ingeniørvirksomhed, der dels rådgiver virksomheder om konvertering fra fossil til vedvarende energi, dels designer biomasseanlæg til produktion af bæredygtig energi.

”Vores anlæg bygger på internationale standarder for design og produktion, hvilket betyder, at vi kan sælge dem i hele Europa. Det er en væsentlig investering for vores kunder at skifte til et biomasseanlæg, og standarderne giver dem tryghed for, at de investerer i en kontrolleret og dokumenteret teknologi, som lever op til f.eks. arbejdstilsynets krav,” fortæller adm. direktør Jens-Ole Aagaard Jensen.

Til gengæld savner han flere standarder for biobrændsel, som indtil videre har været dækket af en række certificeringsordninger. Udfordringen er, at certificeringerne dækker forskelligt, f.eks. tager nogle hensyn til sociale forhold og genplantning, mens andre ikke gør.

”Der er en EU-standard for flis, som har gjort det meget lettere for os at købe ind for vores kunder, fordi vi nu har nogle specifikke retningslinjer for f.eks. størrelse, støv og fugtindhold. Vi er meget interesserede i også at få ensartede internationale standarder for anden biobrændsel, fordi det vil betyde, at vi i langt højere grad kan handle biobrændsler på tværs af grænser. Vi ønsker også standarder for bæredygtighed, så vi bedre kan dokumentere, at vi leverer et produkt, der lever op til konsensusbaserede krav om bæredygtighed,” siger Jens-Ole Aagaard Jensen.

Best practices og ensartede metoder

Netop det at skabe større tillid til nye, grønne løsninger, gøre kommunikationen omkring løsningerne lettere og skabe løsninger af højere kvalitet er de tre faktorer, som flest virksomheder fremhæver, at standarder kan bidrage til i Dansk Standards analyse.

”Standarder skaber ensartede krav og målemetoder, så vi – også på tværs af landene – er enige om, hvad vi mener, når vi taler om bæredygtighed,” Maibritt Agger, afdelingschef i Dansk Standard

Det gælder eksempelvis inden for cirkulær økonomi, hvor erhvervslivet i stigende grad efterspørger standarder, fordi der er behov for konkrete redskaber og metoder på området.

”Der sker rigtig meget inden for cirkulær økonomi i øjeblikket. Der findes allerede både europæiske og internationale standarder og flere er på vej. Det gælder fx standarder for ”design til adskillelse”, der betyder, at vi i langt højere grad skal producere produkter, der er designet på en måde, så de nemt kan skilles ad og repareres og så produkterne eller delene kan genanvendes. Dermed understøtter standarderne virksomhedernes omstilling og innovation,” siger Maibritt Agger.

Eksempler er fx telefoner, der kan adskilles og repareres eller genbruges, og hårde hvidevarer, der kan repareres, så de ikke bare skrottes, når de går i stykker. Design til adskillelse er således et vigtigt element i den grønne omstilling, og samtidigt er der stigende krav til dette på EU-niveau. EU har for nyligt vedtaget Green Deal, en grøn pagt der skal gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent, og herunder en ny plan for cirkulær økonomi, Circular Economy Action Plan.

Maibritt Agger understreger, at standarder bestemt ikke kun er et værktøj for større virksomheder.

”Med en standard får man et samlet sted, hvor der står direkte, hvad man skal gøre. Det er på samme tid en vejledning og en samling af best practices. Mange standarder er bygget op trin for trin, så kan starte ved det udgangspunkt, man har, og bygge på derfra. For vi ved godt, det er vigtigt – ikke mindst for små og mellemstore virksomheder – at standarderne er letforståelige og anvendelige.”

Standarder bidrager til innovation

Også helt nye virksomheder kan have glæde af standarder, og Dansk Standard får forholdsvis ofte henvendelse fra innovative virksomheder, der efterspørger standarder, de kan bruge til at dokumentere deres bæredygtige produkter og processer. Det kan f.eks. være virksomheder, der gerne vil lave produkter af havplast, som ønsker at kunne sikre sporbarhed, så de kan dokumentere, at det plast, de bruger, kommer fra verdenshavene.

”På den måde kan standarder bidrage til innovation og åbne nye markeder og forretningsmuligheder. Samtidig kan standarder og miljømærker gøre det nemmere for forbrugerne at træffe bevidste valg,” siger Maibritt Agger.

 

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Se også

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

20. marts 2020

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som efterspørger nye standarder på området. For der er behov for konkrete redskaber og metoder på området, hvis vi skal omstille os til en mere cirkulær tilgang til produktion og for...

Klimapartnerskaber: Standarder og miljømærker er en del af løsningen

20. marts 2020

Klimapartnerskaber: Standarder og miljømærker er en del af løsningen

Regeringens klimapartnerskaber har afleveret deres anbefalinger til, hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling. Flere af dem peger på standarder og miljømærker som vigtige redskaber, både til at sikre en ensartet opgørelse af CO2-udledning...

Dansk Standard foreslår 13 klimainitiativer

30. marts 2020

Dansk Standard foreslår 13 klimainitiativer

Standarder og miljømærker kan være med til at understøtte den grønne omstilling på en lang række områder lige fra cirkulær økonomi, over madspild til energiledelse. Det er også hovedbudskabet i den pakke af 13 konkrete klimainitiativer, som Dansk...

Ny standard skal gøre virksomheder klar til klimaforandringer

12. juli 2019

Ny standard skal gøre virksomheder klar til klimaforandringer

Klimaforandringer er en realitet. Derfor er det afgørende for virksomheder at vurdere, hvilke risici ændringerne i klimaet kan medføre for forretningen. En ny standard skal hjælpe virksomheder med at tilpasse forretningen til fremtiden.